Slávne kúpele Grössling dostali po desaťročiach šancu

Dalito.sk/Vyhlásili architektonickú súťaž na obnovu kúpeľov Grössling v Bratislave/foto: Nora a Jakub
DALITO -

Mesto Bratislava,  Metropolitný Inštitút Bratislavy a Generálny investor Bratislavy prichádzajú so zámerom obnoviť pôvodnú funkciu zaniknutých kúpeľov Grössling, pridať k nej nové formy kultúrno-komunitných aktivít a otvoriť tak celý priestor verejnosti.

Kúpele budú po obnovení miestom stretnutí, oddychu a ponorenia sa do vody aj do rozhovoru. Tak to bolo aj v kúpeľoch Grössling, ktoré sa dnes vracajú, aby sa stali spoločenským priestorom pre všetkých.

„ Mesto v aktuálnej situácii s koronavírusom veľmi zodpovedne pristupuje k verejným aktivitám, no aj v tejto chvíli pracujeme na veciach, ktoré zlepšia mesto do budúcna a dajú sa robiť z domu a online, preto vyhlasujeme medzinárodnú súťaž na obnovu kúpeľov Grössling. Mesto Bratislava a Metropolitný Inštitút Bratislavy prichádzajú so zámerom obnoviť pôvodnú funkciu zaniknutých kúpeľov Grössling, pridať k nim nové formy kultúrno-komunitných aktivít a otvoriť tak celý priestor verejnosti,” uviedola pre Dalito.sk Marcela Glevická z Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Verejný priestor otvorený pre všetkých

Mestské kúpele Grössling sú ikonickou stavbou Bratislavy. Budova z roku 1895 zažila najväčší rozkvet v roku 1914, kedy k rekreačným a vaňovým kúpeľom pribudla plavecká časť a ďalšie rekreačné kapacity. Už vtedy kúpele slúžili mešťanom, okrem očistnej a športovej funkcie, aj ako dôležitý stretávací bod.

Kúpele Grössling v Bratislave z roku 1895/foto: archív Metropolitný inštitút Bratislavy

Práve obdobie po roku 1914 sa považuje za najvýznamnejšie a obnovou sa má vrátiť jeho hodnota. Nové kúpele tak opäť vytvoria príjemný stretávací bod pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Okrem obnovy kúpeľnej časti plánujeme do oddelenej časti objektu presťahovať časť Mestskej knižnice a vytvoriť tak plne verejnú inštitúciu, ktorá bude prístupná pre všetkých.

„Pri prípravách súťaže, ktoré trvali približne rok, Metropolitný inštitút dal vypracovať technickú dokumentáciu budovy, 3D zameranie, statický posudok, vlhkostný posudok a s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave pripravil podklady na pamiatkovú obnovu. Urobil sa tiež prehľad stredoeurópskych mestských kúpeľov vo Viedni, Berlíne či Budapešti s podobnými tradíciami ako má Bratislava. Vychádzame zo zámeru zachrániť a ponúknuť budúcim návštevníkom Grösslingu niečo unikátne bratislavské. Na základe kultúrno-spoločenských súvislostí sme sa rozhodli pre spoluprácu s odborníkmi z budapeštianskej mestskej firmy Budapest Gyógyvizei és Hévizei Zrt., ktorá spravuje kúpeľné zariadenia v Budapešti,“ povedal Gábor Bindics z Metropolitného inštitútu Bratislavy.

O dva roky rekonštrukcia, dovtedy park

Zadanie súťaže počíta v kúpeľoch s kapacitou bazénových plôch pre približne 145 osôb a pre ďalších 70 osôb v saunových plochách. V súťaži sa počíta so zachovaním a revitalizovaním existujúcich sedacích a plaveckého bazénu aj s doplnením o rekreačný interiérový a exteriérový bazén.

Hlavnou myšlienkou obnovy Grösslingu je ponorenie sa – do bratislavskej kúpeľnej atmosféry, do relaxu, ale aj do kníh v pokojnom priestore knižnice. Pobočka Mestskej knižnice ponúkne program umeleckej rezidencie, ktorý privíta spisovateľov aj prekladateľov. Kaviareň sa stane otvoreným priestorom so zónou pre deti a čitárňou dennej tlače a knižných noviniek. Súčasťou konceptu je aj obnova okolia budovy a revitalizácia parku na Medenej ulici.

Víťaza súťaže vyberie medzinárodná porota  (Henrieta Moravčíková teoretička architektúry, Lászlo Kovács z budapeštianskych kúpeľov, Ilja Skoček predseda Slovenskej komory architektov, český architekt Adam Halíř a Peter Lényi z MIB) v dvojkolovej súťaži návrhov. Vyhodnotenie I. kola prebehne v júni a definitívny víťaz bude známy koncom leta 2020.

Začiatok revitalizácie parku sa plánuje na jeseň roku 2021 a rekonštrukcia objektu sa predpokladá na jar 2022.

Všetky informácie sú zverejnené na stránke hlavného mesta:

Kompletné informácie o súťaži nájdete tu: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6879/summary

Písmo starých fotografií, grafika Čiernych dier

Z procesu obnovy a rekonštrukcie objektu nechceme vynechať ani širokú verejnosť, a keď to okolnosti dovolia, je naplánovaný participatívny proces s obyvateľmi, ktorý napríklad pomôže nastaviť zloženie kultúrnych aktivít, ktoré sa budú diať v priestoroch kúpeľov.

Počas prípravy súťaže sa okrem historických a technických podkladov začalo aj s čistením a konzervovaním budovy, aby sa nezhoršil jej technický stav. Počas týchto prác sa odhalili takmer všetky vrstvy histórie kúpeľov. V objekte sa našli staré keramické obklady z rokov 1895, 1914, 1929, 1942 a 1972. Práve na základe týchto farieb a vzorov sme začali budovať identitu nového Grösslingu.

Kúpele Grössling fascinujú rôznych odborníkov aj umelcov. Metropolitný inštitút Bratislavy pri oživovaní budovy a histórie kúpeľov spolupracuje s typografom Ondrejom Jóbom, ktorý vytvoril písmo kúpeľov Grössling na základe starých fotografií. Prinavrátenie starého písma je jedným z množstva malých krokov ako vrátiť opustenému objektu dušu.

Spoluprácou s projektom Čierne diery na záchranu technických pamiatok, vznikla umelecká grafika dokumentujúca atmosféru kúpeľov od Adely Režnej. Niekoľko venovaných kusov získajú súťažiaci postupujúci do druhého kola architektonickej súťaže.Pôvodne bol zámer, že dnes sa postavia do dverí kúpeľov Grössling, a náhodní záujemcovia si grafiku môžu kúpiť, no rozhodli sa počkať, kým sa utíši koronavírus.

Všetky aktuálne informácie nájdete na www.grossling.sk.