Slováci vyšľachtili svetu novú odrodu maku

Dalito.sk/Vyšľachtenie a registrácia novej odrody maku siateho s názvom Azurit/foto: Prešovská univerzita
DALITO -

Výsledkom niekoľkoročného výskumu ekológov z Prešovskej univerzity, pod vedením docenta Jozefa Fejéra, je vyšľachtenie a registrácia novej odrody maku siateho s názvom Azurit. Ten má lepšie parametre úrody a kvality ako registrované odrody.

Kolektív pracovníkov Katedry ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) PU sa už niekoľko rokov zaoberá výskumom biodiverzity špeciálnych druhov rastlín.

Jedným z najnovších úspechov výskumných aktivít tejto katedry je nová odroda maku siateho.

Azurit sa vyznačuje stabilnou a vyššou úrodou semena s vyššou hmotnosťou tisíc semien v porovnaní s kontrolnými odrodami (Opal a Major). Makové semeno má lepšie senzorické vlastnosti, vyznačuje sa peknou svetlomodrou farbou, s veľmi dobrou farebnou vyrovnanosťou. Vyšší obsah oleja v semene je predpokladom lepších chuťových vlastností, a teda vhodnosti využitia na potravinárske účely,“  vysvetlil doc. Jozef Fejér z Katedry ekológie FHPV.

Dodal, nová odroda je jedným z výsledkov projektu s názvom „Rastliny maku siateho produkujúce semeno s lepšími vlastnosťami pre potravinársky priemysel,“ ktorý sa realizoval v rokoch 2011 – 2014.

„Monitoring, zber a následné hodnotenie krajových populácií maku hlavne z oblasti severovýchodného Slovenska boli zavŕšené úspechom v podobe vyselektovania genotypu maku, ktorý vykazoval lepšie parametre úrody a kvality ako registrované odrody. Tento genotyp pod označením PU-01 bol v rokoch 2016 – 2018 skúšaný v Štátnych odrodových skúškach a v roku 2019 registrovaný ako nová odroda maku potravinového typu s názvom Azurit,“ doplnil Fejér.

V záver roka 2019 bolo odrode udelené šľachtiteľské osvedčenie.

Podľa Fejéra je tvorba nových odrôd so zlepšenými parametrami kvality makového semena pre potravinárske využitie na Slovensku vysoko aktuálna.

Mak siaty je v oblasti strednej Európy tradičnou pochutinou používanou predovšetkým na priamy konzum v podobe rôznych druhov pokrmov. Slovenská republika aj Česká republika je jedna z mála krajín v rámci Európy a sveta, kde je mak možné legálne pestovať na konzumné účely, samozrejme pri dodržaní určitých legislatívnych podmienok,“ poznamenal.

Vyšľachtenie a zaregistrovanie novej odrody maku siateho je v poradí siedmy výstup tohto typu z dielne vedcov PU, ktorý je na úrovni patentu (odroda rumančeka; odroda mäty piepornej;  dve odrody láskavca Pribina a Zobor vyšľachtené v spolupráci s Ústavom genetiky a biotechnológií rastlín, Centrom biológie rastlín a biodiverzity, SAV Nitra; 2 x Európska právna ochrana odrôd).

„Prešovská univerzita si je vedomá potreby aplikácie výsledkov vedeckého výskumu do praxe. Vyšľachtená odroda Azurit – maku siateho je toho svetlým príkladom. Vedenie PU sa tomuto úspechu veľmi teší a aj naďalej bude podporovať pracovníkov univerzity, aby pokračovali vo svojich vedeckých bádaniach, ktoré budú mať presah do praxe.

Nechceme robiť vedu pre vedu, ale chceme reagovať na reálne apely a spoločenské potreby, či objednávky,“ povedal prof. Gabriel Paľa, prorektor PU pre vedu, umenie, šport a akreditáciu, ktorý verí, že si táto odroda nájde svoje miesto v potravinárskej praxi a bude úspešná.