Slovenky, ktoré neopúšťajú partnerov

Košice/foto: pixabay.com - Petkation
DALITO -

„Smelo môžeme konštatovať, že s východniarkou hlavne z Prešovského kraja budete na veky vekov,” uviedol pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Štatistický úrad SR.

Ženy v Prešovskom kraji sú podľa sčítania najviac rodinne založené na Slovensku. Žije tu najviac vydatých žien a najmenej rozvedených. Až 43 % všetkých žien sú manželky!

Odpúšťajú

„Odpustíte všetko a milujete až za hrob milé dámy z Prešovského kraj – raritne  len 6% žien v tomto kraji sa rozvádza. A ste s mužmi  z čistej lásky, lebo ste veľmi múdre a vzdelané, uviedlo v netradičnej tlačovej správe tlačové oddelenie ŠÚ SR.

Z hľadiska počtu žien žije v Prešovskom kraji najvyšší počet žien na Slovensku až 408 704.  Vysokoškolské vzdelanie má 73 433, čo predstavuje podiel 18,0 %. Ženy v Prešovskom kraji sú milujúce, múdre a rodinne založené ešte aj mladé! Štatisticky najmladšie na Slovensku. V Prešovskom kraji žijú ženy s najnižším priemerným vekom v rámci všetkých krajov SR. Priemerný vek žien Prešovského kraja je 40,4 rokov.

S východniarkou naveky

„Veríme, že muži na východe vedia, aké poklady doma majú. Ak teda páni chcete manželku z východného Slovenska, ktorá je múdra, mladá a rodinne založená nezúfajte!  Síce v Prešovskom kraji sú  dámy už vydaté, ale v Košickom kraji ešte máte šancu. V Košickom kraji žije najvyšší podiel slobodných žien zo všetkých krajov SR. Z celkového počtu 400 033 žien je tu slobodných  169 100  (42,3 %). Žien s ukončeným vysokoškolských vzdelaním žije v Košickom kraji 72 854, čo z celkového počtu 400 033 žien predstavuje podiel 18,2 %.

No a po ženách Prešovského kraja sú druhé najmladšie v SR. V priemere majú ženy v Košickom kraji 41 a pól roka.  Čiže slobodné, vzdelané a mladé, čo viac si môžete páni želať!” uviedlo s tlačové oddelenie štatistov s tým, že no a ak chcete naozaj istotu, že rozvod nehrozí, treba sa oženiť do Medzilaboriec. Najmenej slobodných žien žije v okrese Medzilaborce len 2 102.

V populácii žien prevažujú  štyridsiatničky

Ženy tvoria väčšinu slovenskej populácie. Počet senioriek sa za desať rokov zvýšil o viac ako 30 %. Najpočetnejšou skupinou sú ženy vo veku od 40 do 45 rokov, mladých žien vo veku 20 až 24 rokov je približne o tretinu menej. Počet slobodných a vydatých žien v SR je približne rovnaký. Slobodné Slovenky sa vydávajú až po dovŕšení veku 31 rokov a prvé dieťa rodia vo veku 28 rokov.

Medzinárodný deň žien (MDŽ) sa na Slovensku dotýka takmer 2,78 milióna žien a dievčat. Podľa aktuálnych výsledkov1), ženy tvoria 51,1 % z populácie krajiny, je ich teda o 119 tisíc viac ako mužov. Prevaha žien sa prejavuje vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska, najvýraznejšie v Bratislavskom kraji, kde ženy tvoria 51,9 % obyvateľov. Naopak, najvyrovnanejšie počty mužov a žien boli v Prešovskom kraji (50,5 % podiel z obyvateľstva).

Okresy

Na úrovni okresov mali ženy najväčšiu prevahu nad mužmi (podiel okolo hranice 52 %) v častiach Bratislavy a potom v okresoch okolo veľkých miest ako je Banská Bystrica či Zvolen. Len v štyroch spomedzi 79 okresov SR mali muži početnú prevahu nad ženami a to v okresoch Námestovo, Sabinov, Stará Ľubovňa a Medzilaborce.

Podľa údajov ku koncu roka 20211) platilo, že štyri z desiatich Sloveniek žijú v manželstve a ďalšie štyri zostávajú slobodné. Súčasne 9 % tvoria ženy rozvedené a 11,4 % sú vdovy. Od vzniku samostatnej SR teda od r. 1993 prudko narástli počty a podiely rozvedených žien, v roku 1993 rozvedené tvorili len 3 % ženskej populácie SR a bolo ich 100-tisíc, aktuálne ich je viac ako 251 tisíc2). Rovnako za obdobie vývoja Slovenska v nových spoločenských pomeroch klesli podiely vydatých žien. Od r. 1993 ich ubudlo 170-tisíc, aktuálne žije v manželskom zväzku 1,1 milióna slovenských žien. Približne rovnaký počet je slobodných.  

Slovenky sú najčastejšie ženy s maturitným stredoškolským vzdelaním (31 % žien) a vysokoškolské vzdelanie má pätina ženskej populácie. Svoje prvé dieťa rodia v priemere vo veku 28 rokov, v čase vzniku SR to bolo už vo veku  22 rokov. Do manželstva vstupujú slobodné ženy2) v súčasnosti približne vo veku viac ako 31 rokov, počas tridsať rokov došlo k posunu veku neviest o 10 rokov.

Priemerný vek

Priemerný vek žien je 42 rokov a 11 mesiacov. Takmer dve tretiny (64 %) príslušníčok nežného pohlavia na Slovenku predstavujú ženy v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov). Na stupnici od nula do 100 rokov, najväčšiu skupinu tvoria ženy vo veku od 40 do 44 rokov, je ich takmer 217-tisíc. Druhý najvyšší počet (nad 200-tisíc) sú ženy vo veku 45 až 49 rokov a tiež ženy vo veku od 35 do 39 rokov.  

Prudko však ubúda mladých žien, vo veku 20 až 24 rokov aktuálne 2) žije v SR už len 134 tisíc žien. Situácia sa nezlepší ani v ďalších rokoch, pretože dlhodobo ubúda počet detí a teda aj mladých dievčat. Mladé slečny do 14 r. (tzv. predproduktívny vek) tvoria aktuálne len niečo viac ako 15 % ženskej populácie, čo je 426 tisíc osôb. V roku vzniku SR tvorili ženy v predproduktívnom veku viac ako 22 % podiel na ženskej populácii, čo bolo takmer o 190-tisíc osôb vyšší počet.  

V priebehu 30 rokov samostatného štátu sa veková štruktúra žien výrazne zmenila, ženská populácia ako aj celé obyvateľstvo Slovenska rýchlejšie starne. Počet a podiel senioriek (žien  v poproduktívnom veku starších ako 65 rokov) v roku 1993 dosahoval 12,7 %. Aktuálne tvoria seniorky približne pätinu ženskej populácie (viac ako 20 %), bolo ich 565-tisíc, čo bol o tretinu vyšší počet ako mužov seniorov. V priemere sa ženy – obyvateľky SR – dožívajú (tzv. stredná dĺžka života) niečo viac ako 78 rokov (r. 2021), čo je aktuálne o sedem rokov viac ako sa dožívajú muži (71,1 roka). Priemerný vek dožitia síce v roku 2021 pod vplyvom covidovej či celkovej nadúmrtnosti najmä starších ľudí po mnohých rokoch klesol,  ale od vzniku samostatnej SR ženy zvýšili svoj priemerný vek dožitia o jeden a pol roka.

1) Údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 doplnené o ďalší demografický vývojom ku koncu roka 2021. Definitívne demografické dáta za rok 2022 sa budú zverejňovať od konca marca. 2) Vzájomne slobodní partneri

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)