Sociálna poisťovňa radí: Odmieta vám materská škola potvrdiť žiadosť o ošetrovné z dôvodu jej uzatvorenia počas letných mesiacov?

ilustračné foto: ÚVZ SR
DALITO -

Na Sociálnu poisťovňu sa obracajú klienti, ktorí sa stretli so situáciou, kedy materská škola a jej zriaďovateľ odmietli potvrdiť svoje uzavretie počas letných mesiacov na tlačive Sociálnej poisťovne. Ako dôvod uvádzajú, že pre deti sú k dispozícii tzv. zberné materské školy v pôsobnosti mesta ako aj z dôvodu, že uzavretie materských škôl počas leta (júl, august) sa nerealizuje rozhodnutím mesta, ale len zverejnenou informáciou, ktoré materské školy sú v lete otvorené. Sociálna poisťovňa pripomína, že tieto zariadenia sú povinné potvrdiť tlačivo Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb.

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada materskú školu, ktorá má v konkrétnom rozsahu prerušenú prevádzku v mesiacoch júl a august, o potvrdenie tlačív:

  • Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb
  • Oznámenie o zmene skutočností ovplyvňujúcich nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia/zariadenia sociálnych služieb

Riaditeľ materskej školy, bez ohľadu na to, či materská škola má alebo nemá právnu subjektivitu, je povinný tieto tlačivá na príslušných miestach potvrdiť.

Dodáme, že v danej veci Sociálna poisťovňa oslovila Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ktoré vo svojom stanovisku uvádza, že ani školský zákon ani vyhláška o materskej škole:

  • neustanovujú spôsob ani konkrétnu formu rozhodnutia o prerušení prevádzky príslušnej materskej školy počas mesiacov júl a august,
  • neustanovujú povinnosť zriaďovateľa určiť tzv. zbernú materskú školu a
  • neustanovuje zákonným zástupcom detí povinnosť využiť prevádzku tzv. zbernej materskej školy; je to len možnosť, ktorú zákonní zástupcovia môžu ale nemusia využiť najmä vzhľadom na to, ako poznajú svoje dieťa (či by bezproblémovo zvládlo zmenu materskej školy, zmenu osadenstva detí atď.).

(Ak je informácia pre vás užitočná, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu alebo aj dve)

Môže vás zaujať: