Stáž nie je len pre študentov

ilustračné foto: Dalito.sk
DALITO -
  • SÚ STÁŽE PLATENÉ?
  • KTO POSKYTUJE STÁŽE?
  • AKO DLHO TRVÁ STÁŽ?
  • PREČO STÁŽOVAŤ?

Stáž je pracovný vzťah, ktorý má podobu odbornej praxe. Najčastejšie sa tento pojem využíva pri práci študenta vysokej alebo strednej školy. Nikto však nie je z týchto príležitostí vylúčený, či sa jedná o kuchára bažiaceho po nových zručnostiach, či o človeka, ktorý zvažuje zmenu profesie. Skrátka, na stáž môže ísť každý.

SÚ STÁŽE PLATENÉ?

Odmena za prácu vykonanú stážistom môže byť aj finančná, ale hlavne má podobu skúseností, ktoré stážista počas svojej práce získa. Podstatné je, aby naberal nové vedomosti a zručnosti, plat je až sekundárny atribút.

KTO POSKYTUJE STÁŽE?

Firmy, štátne inštitúcie, neziskové organizácie či politici. Prevažná časť zamestnávateľov si stále viac uvedomuje, že noví členovia tímu môžu posilniť firemnú kultúru a do rutiny vniesť nové myšlienky či nápady.

Pokračovanie článku Čo je to stáž [praxuj.sk]