Stihnite toho tak akurát, nie čo najviac 

ilustračné foto: zdroj: spoločnosť Mars Petcare
DALITO -

Strednodobé ciele si určujte pre spokojný život, nielen pre kariérny rast. Zostáva vám popri dosahovaní pracovných výkonov aj dostatok priestoru na osobný rozvoj? Ak nie, možno je vhodný čas prehodnotiť kariérne tempo. Majte stratégiu a stanovte si správne ciele. Bez toho, aby ste sa bezhlavo naháňali za vidinou úspechu. 

Podriadiť našej práci všetok voľný čas a usilovať sa o to byť čoraz lepšími, však neraz môže prinášať viac obiet než prínosu a uznania. Práve zmieňované strednodobé ciele vám pomôžu nájsť v kariére optimálny pomer medzi ambíciami na profesionálnej dráhe a potrebami životného uspokojenia. Koniec koncov, práve absencia strednodobých cieľov v našich kariérach v nás zvykne vyvolávať dojem, že úspechu by nemalo stáť nič v ceste a že sa dá dosiahnuť bez toho, nás od neho delili nežiaduce prekážky. Namiesto toho, aby ste vnímali strednodobé ciele ako nežiaduce pozastavenia, pristúpte k nim ako k plánovaniu kontrolných stanovísk, ktoré vám dovolia reflektovať sa vo vašom kariérnom vývoji kvalitnejšie. 

Stihnite toho tak akurát, nie čo najviac 

Strednodobé ciele nesúvisia len s kariérou. Určovať by si ich mali firmy, študenti no takisto podnikatelia. Na rozdiel od krátkodobých kariérnych cieľov sa strednodobé ciele plánujú na dlhšie obdobie, ktoré by sa malo približovať medianu doby strávenej v jednom zamestnaní, teda približne 2-3 roky.

Nemusí to však nevyhnutne znamenať, že počas tejto doby dosiahnete výlučne jediný vytýčený cieľ. V rámci tohto časového rozpätia si môžete určiť viacero strednodobých cieľov, ktoré sa budú týkať napríklad rozvoja skill setu, prekonania komfortnej zóny v rámci existujúcich pracovných kompetencií, ale takisto aj prípadnej zmeny kariéry. Aj prerušenie kariéry či odchod z odvetvia, v ktorom pôsobíte, vás môže v konečnom dôsledku v budúcnosti dostať ku kariére snov, respektíve otvoriť nové možnosti pôsobenia na trhu práce. A práve to je účelom strednodobých cieľov – pomáhať vám vnímať širšie spektrum možností.

Viac sa dočítate v článku Strednodobé ciele si určujte kvôli spokojnosti zo života, nielen kvôli kariérnemu vrcholu na [pracuj.sk]

Môže vás zaujať: