„SVET BEZ DYMU“

Dalito.sk/Hlas a pohyby prepožičal profesorovi Dohorelovi herec Peter Gecík prostredníctvom technológie Motion Capture, ktorá umožňuje živý rozhovor s virtuálnou postavou/foto: PMI
PR -

Naša vízia Sveta bez dymu

Cieľom spoločnosti Philip Morris International (PMI) je presvedčiť čo najväčšie množstvo dospelých fajčiarov, že v dnešnej dobe už nemusia fajčiť klasické cigarety, ale namiesto nich si môžu zvoliť niektorú z menej rizikových alternatív.

PMI investuje miliardy dolárov do výskumu a vývoja bezdymových riešení, ktorých menšiu škodlivosť pre zdravie potvrdzujú aj mnohé nezávislé štúdie. Veríme, že každý dospelý fajčiar alebo jeho blízki by mali mať právo na prístup k vedecky podloženým informáciám a faktom o bezdymových alternatívach, ktoré sú oproti klasickým cigaretám preukázateľne lepšou voľbou. Iba tak je možné jedného dňa odstrániť cigaretový dym zo sveta úplne.

„Svet bez dymu“ na dosah

Po návšteve nášho laboratória alebo jeho virtuálnej podoby zistíte, že hlavným problémom fajčenia cigariet je práve dym, teda horenie tabaku a škodlivé pevné častice, ktoré počas neho vznikajú. Laboratórium „Sveta bez dymu“ sa zameriava na osvetu o škodlivosti cigaretového dymu a zároveň prináša informácie o bezdymových riešeniach, ktoré sú pre zdravie lepšou voľbou ako cigarety.

Páchateľom je dym

Naši vedci už dvadsať rokov skúmajú príčiny ochorenia súvisiace s fajčením a pracujú na hľadaní ciest a riešení, ktoré riziká spojené s konzumáciou nikotínu znižujú. Hlavnými páchateľmi nie sú tabak ani nikotín, ale škodlivé látky v dyme, ktorý vzniká počas horenia. V cigarete totiž tabak horí a tým vzniká dym, ktorý je plný toxických látok. Naopak zariadenie na nahrievanie tabaku ich produkuje v priemere o 95% menej. Pre zníženie škodlivín je preto najdôležitejšie odstrániť samotný proces horenia.

Profesor Dohorel

Popularizátorom našich vedeckých poznatkov v tejto oblasti sa na Slovensku stal profesor Dohorel, originálna fiktívna postava, ktorá vás prevedie „Svetom bez dymu“. Vo svojich videách poukazuje na fakty o horení, problematiku fajčenia cigariet, vysvetľuje rolu nikotínu a moderné riešenia, ktoré sú dospelým fajčiarom vďaka najnovším technológiám 21.storočia ponúknuté. Hlas postave prepožičal herec slovenský herec Peter Gecík.

V laboratóriu profesora Dohorela môžete vidieť jeho pokusy a najnovšie technologické poznatky týkajúce sa Sveta bez dymu. Philip Morris sa výskumu a vývoju bezdymových zariadení venuje viac ako 20 rokov/foto: PMI

Laboratórne technológie

Projekt je výnimočný vďaka využitiu najmodernejších technológií, rovnako aj originálnych prvkov, ktoré sú vytvorené na mieru. Príkladom je tzv. motion capture alebo mocap, technológia záznamu pohybu tela a hlavy človeka, a to vrátane mimiky. Takto vytvorený záznam je prenesený na vopred vytvorený digitálny model, ktorý následne ožíva. Prostredníctvom tejto technológie profesor Dohorel, tvár projektu a virtuálny sprievodca, sprevádza svojimi osvetovými a vedeckými videami. Tie môžete vidieť priamo v laboratóriu alebo na webovej stránke www.svetbezdymu.sk.

Profesor Dohorel dokáže komunikovať aj naživo, a to vďaka unikátnej interaktívnej technológii motion capture live. Prostredníctvom nej dokáže s návštevníkmi laboratória nadviazať aj priamy kontakt. Umožňuje to 18 bezdrôtových snímačov umiestnených na tele herca, špeciálne rukavice a najmodernejší kamerový systém. Ten využíva infračervené lúče, ktoré zachytia aj oku neviditeľné vlnové dĺžky.

Rozdiely medzi zariadením na nahrievanie tabaku a elektronickou cigaretou ukazujú v laboratóriu dva špeciálne digitálne röntgeny. Pri posúvaní obrazoviek po celej dĺžke modelov je vidieť ako bezdymové alternatívy fungujú. Ručne vytvorené kresby jednotlivých vrstiev boli použité pre špeciálnu animáciou riadenú aplikáciu.

Bezdymové riešenia sú v laboratóriu predstavené pomocou samostatných holoboxov. Objekt, ktorý je umiestnený za displejom je doplnený interaktívnym videom a vytvára tak pocit podobný rozšírenej realite.

Partneri pri realizácii projektu

Na realizácii projektu sa podieľalo viac ako 100 profesionálov. Počas 5 mesiacov výroby projektu odpracovali takmer 7 000 hodín.

3dsense – Kreatívne štúdio bolo založené v roku 2012. Tím tvoria umelci a programátori, ktorí spájajú umenie a moderné technológie. Práca 3dsense zahŕňa širokú škálu aplikácií – videomapping, veľkoformátové projekcie a svetelné inštalácie, scénografiu, múzejné a galerijné expozície, VR/AR a interaktívne aplikácie. Štúdio klientom dodáva nielen vizuálne, ale aj technologické riešenia.

Yezede – Produkčná a eventová agentúra založená v roku 2008, ktorá sa zameriava na produkciu a event marketing s vlastným kreatívnym riešením. Na projekte „Svet bez dymu“ agentúra Yezede realizovala produkciu, výrobu a exekúciu kreatívneho konceptu, ktoré dodalo štúdio 3dsense.

Kreatíva

  • Monument office – architektonické spracovanie kreatívneho konceptu fyzického laboratória (autor: Josef Lepša)
  • RUR – výroba animácií profesora Dohorela a jeho sveta
  • St.dio – výroba a programovanie röntgenov
  • Jiří Konvalinka – art direction a réžia videí
  • Ondřej Eliášek – motion design
  • Drawec a Jn Kocour – ilustrácie
  • Richard Wilde (Publikum.design) – vizuálny štýl projektu
  • Jan Padyšák – výroba rekvizít a laboratória

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.svetbezdymu.sk