PR

3 chyby pri zariaďovaní kúpeľne

Vybavenie kúpeľne má tak isto ako vybavenie ostatných izieb v domácnosti obmedzenú životnosť. To, ako dlho vydrží, záleží nielen od toho, akej kvality je celé vybavenie, ale aj od toho, ako sa o toto …

2. výročie DALITO aj vďaka Netfinancie, s.r.o.

DALITO.SK oslavuje 2. výročie existencie. Obrovská vďaka prispievateľom a klientom, vďaka ktorým je tu DALITO aj ďalší rok.  Lucia Tomečková, šéfredaktorka www.dalito.sk: „Je pre mňa mimoriadne dôleži…