Tesco bojuje proti plytvaniu potravinami z farmy až na tanier

Dalito.sk/Nadácia Tesco prináša príležitosť pre NO, obce, školy, škôlky alebo príspevkové organizácie, ktoré aktívne pristupujú k znižovaniu množstva potravinového odpadu/foto: Tesco
PR -

– Už 16 stredoeurópskych dodávateľov Tesca zverejňuje podľa jeho vzoru

svoje údaje o plytvaní potravinami –

Nedávno publikované údaje Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) a globálny výskum spoločnosti Tesco Driven to Waste odhadujú, že takmer 10 % všetkých emisií skleníkových plynov vo svete je výsledkom plytvania potravinami. To je ekvivalent až šesťnásobku emisií, ktoré vyprodukuje letecká doprava, tvrdí správa WRAP. 1 Obe správy poukazujú, aké dôležité je znižovať potravinové straty a odpad v celom dodávateľskom reťazci, nielen v maloobchode a u spotrebiteľov.

„Nikto nedokáže vyriešiť potravinový odpad sám. V  roku 2017 sme prvýkrát odmerali a zverejnili naše údaje o potravinovom odpade. V boji proti plytvaniu potravinami sa však zameriavame na celý dodávateľský reťazec. Spolupracujeme s našimi dodávateľmi, aby sme znížili potravinový odpad v celom reťazci na polovicu. Sme presvedčení, že to, čo sa dá zmerať, sa dá aj lepšie manažovať, a preto podporujeme dodávateľov v tom, aby zverejňovali svoju mieru odpadu. V minulom roku deviati stredoeurópski dodávatelia Tesca zverejnili svoje údaje o potravinovom odpade a teší nás, že tento rok ich je už 16. Náš príklad naplno potvrdzuje význam zverejňovania potravinových dát, keďže doposiaľ sa nám podarilo znížiť potravinový odpad o 69 %,“ uviedol generálny riaditeľ Tesca na Slovensku Martin Kuruc.

Tesco je prvý maloobchodník v strednej Európe, ktorý zverejnil svoje údaje o potravinovom odpade vo svojich prevádzkach a v predstihu sa mu podarilo dosiahnuť jeden z cieľov udržateľnosti OSN 12.3 – a to znížiť množstvo potravinového odpadu o polovicu s predstihom 11 rokov pred rokom stanoveným OSN.

Jedným z príkladov, ako bojuje Tesco spolu s dodávateľmi proti plytvaniu potravinami, je napríklad aj uvedenie nového radu Baby potato. Spolu so slovenským dodávateľom BROP tak dokázali zachrániť desiatky ton zemiakov, ktoré by inak pre svoju veľkosť ostali bez zberu a skončili ako odpad.

Znižovanie množstva potravinového odpadu je najjednoduchšou cestou, ako znížiť našu uhlíkovú stopu a dosah klimatických zmien na našu planétu, ale aj šetriť finančné prostriedky. Nedávny výskum organizácie WRAP medzi 1 200 predajnými miestami v rámci 200 spoločností v 17 krajinách preukázal, že každý jeden americký dolár vynaložený na zníženie odpadu mal návratnosť 14 amerických dolárov. Hodnota potravinového odpadu na celom svete pritom predstavuje ročne 940 miliárd amerických dolárov.

„V roku bezprecedentných výziev pre maloobchodníkov, dodávateľov a zákazníkov nebola potreba riešiť plytvanie potravinami nikdy naliehavejšia. Prispieva nielen k znižovaniu dosahov klimatických zmien, ale má vplyv aj na naše vrecká. Okrem dodávateľov sa zameriavame aj na zákazníkov, ktorým pravidelne komunikujeme tipy a odporúčania, ako neplytvať potravinami a šetriť ich peňaženky,“ dodáva Martin Kuruc.

Hovorme o plytvaní potravinami nahlas

Reťazec vyzýva potravinársky priemysel, aby aj ďalšie spoločnosti a organizácie nasledovali príklad Tesca a začali merať a uverejňovať vlastné dáta, ktoré im umožnia podniknúť cielené kroky na zníženie množstva potravinového odpadu. Pri tejto príležitosti zorganizuje Tesco v spolupráci s WWF na jeseň konferenciu, ktorej cieľom je spojiť verejných činiteľov, zástupcov maloobchodu, ako aj odborníkov, aby diskutovali o budúcnosti potravinárskeho sektora s ohľadom na udržateľnosť. Nadviaže tak na svoju tradíciu okrúhlych stolov na tému plytvania potravinami z minulých rokov.

Staňte sa záchranármi jedla

Nielen Tescu, ale ani Nadácii Tesco nie je plytvanie jedlom ľahostajné. Ak máte zaujímavú myšlienku, ako bojovať proti potravinovému odpadu, môžete sa uchádzať o podporu z Nadácie Tesco. Tá v týchto dňoch prináša jedinečnú príležitosť pre neziskové organizácie, obce, školy, škôlky alebo príspevkové organizácie, ktoré aktívne pristupujú k znižovaniu množstva potravinového odpadu. Tie najlepšie nápady na boj proti plytvaniu potravinami podporí prostredníctvom grantového programu Záchranári jedla. Záujemcovia o grant môžu prihlasovať svoje projekty až do 24. októbra 2022 cez webovú stránku corporate.tesco.sk. V porovnaní s minulými ročníkmi sa Nadácia Tesco rozhodla sumu na grantový program zvýšiť až na 40 000 eur. Všetky informácie nájdete na stránke Tesca.

Úspechy Tesca v boji proti znižovaniu potravinového odpadu:
  • Celkový objem odpadu v našich prevádzkach v uplynulom roku dosiahol iba 0,56 % z celkového množstva potravín. V porovnaní s naším východiskovým rokom 2016/17 ide o 69 % zníženie. Naďalej tak prekračujeme náš cieľ udržateľného rozvoja OSN znížiť množstvo potravinového odpadu do roku 2030 na polovicu.
  • Vo finančnom roku 2021/22 Tesco na Slovensku predalo 544 046 ton potravín, z ktorých sa 8 353 ton nepredalo zákazníkom. Išlo o potraviny vhodné na ľudskú konzumáciu, krmivo pre zvieratá, ale aj potraviny nevhodné na darovanie, a preto skončili ako odpad. Celkový objem odpadu v našich prevádzkach v uplynulom roku dosiahol len 3 074 ton.
  • Vďaka dlhodobému partnerstvu s Potravinovou bankou Slovenska a jej lokálnymi partnermi sme v minulom roku darovali 2 626 ton potravín. Z tohto množstva bolo pripravených viac ako 6,2 milióna porcií jedla pre ľudí v núdzi. Zároveň sa tým ušetrilo takmer 8 403 ton emisií CO₂.
  • Z našich obchodov na Slovensku sme úspešne darovali dobročinným organizáciám alebo ako krmivo pre zvieratá 91 % nepredaných potravín vhodných na konzumáciu.
  • V priebehu roka 2021/22 sme dokončili zavedenie aplikácie FoodCloud, ktorá pomáha rýchlejšie prepájať naše obchody a partnerské charitatívne organizácie. Vďaka tomu sa Tescu podarilo  zefektívniť darovanie nepredaných potravín vhodných na ľudskú konzumáciu medziročne o 26 %.

[1] WRAP je mimovládna organizácia pôsobiaca globálne, ktorá sa zameriava na príčiny klimatickej krízy a udržateľnú budúcnosť