Toto je počiatok všetkého. Nová história ľudstva

zdroj: Ikar

Na základe najnovších výskumov antropológ David Graeber a archeológ David Wengrow radikálne prehodnotili dejiny človeka. A to od samých počiatkov po rozvoj poľnohospodárstva, vznik miest, štátov, demokracie a súčasného stavu. Ukazujú, že dávni lovci a zberači, prapôvodné obyvateľstvo sveta, boli tvoriví a inteligentní jednotlivci s veľkým vplyvom na európske myslenie.
Vznikla tak kniha Počiatok všetkého. Nová história ľudstva.

Väčšia časť príbehu dejín ľudstva je pre nás beznádejne stratená. Náš druh Homo sapiens jestvuje už najmenej 200 000 rokov, no pre väčšinu tohto času nemáme takmer žiadnu predstavu o tom, čo sa dialo. Napríklad v jaskyni Altamira v severnom Španielsku vytvárali ľudia maľby a rytiny počas obdobia dlhého najmenej 10 000 rokov, približne medzi 25 000 a 15 000 rokmi pred n. l. Je vysoko pravdepodobné, že v tej dobe sa odohralo veľa dramatických udalostí, no nemáme nijakú možnosť zistiť, čo sa vo veľkej väčšine z nich stalo…

Celé generácie ľudí pokladali našich vzdialených predkov za primitívnych a detinských – buď ich videli ako slobodných a nevinných, alebo násilných a bojovných. Vyspelá civilizácia môže podľa zaužívaných názorov vzniknúť iba za cenu obetovania prvotných slobôd alebo vďaka skroteniu najnižších pudov.

Autori uvádzajú, že tieto teórie po prvý raz prezentovali v 18. storočí konzervatívni myslitelia ako reakciu na silnú kritiku európskej spoločnosti zo strany pôvodného domorodého obyvateľstva celého sveta a niektorých osvietenských intelektuálov. Opätovné preskúmanie tejto dialektiky má prekvapujúce dôsledky na súčasné vnímanie dejín ľudstva.

Ako naši predkovia trávili čas, ak 95 percent dňa nevenovali zháňaniu potravy, ako sme dodnes mylne verili?
Ak nástup poľnohospodárstva a rozvoj miest neznamenal okamžitý nástup hierarchie a nadvlády, čo potom priniesol?
Čo sa skutočne dialo v obdobiach, ktoré zvyčajne označujeme nálepkou „vznik štátov“?

Odpovede na tieto otázky sú často neočakávané a naznačujú, že smerovanie ľudskej histórie je plné hravých odbočiek a križovatiek.

Počiatok všetkého novátorsky pristupuje k chápaniu našej minulosti a ukazuje nové formy slobody a spôsoby organizácie spoločnosti. Je to monumentálna kniha impozantného a intelektuálneho rozsahu, ktorej vznik podnietila zvedavosť, morálna vízia a odvaha otvoriť oči.

(Ak vás táto recenzia zaujala, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)