Transplantujú 24 hodín po novom

Dalito.sk/Novovytvorený tím lekárov a sestier novej Kliniky transplantačnej chirurgie SZU/foto: FNsP F. D. Roosevelta BB
DALITO -

Vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica vznikla nová klinika – Klinika transplantačnej chirurgie SZU.  Jej vznikom sa zefektívni chirurgický servis pre pacientov zaradených do transplantačného programu. Kliniku zriadila Slovenská zdravotnícka univerzita a tvorí nepostrádateľnú súčasť Transplantačného centra v Banskej Bystrici.

Klinika vznikla zlúčením Oddelenia cievnej chirurgie a hepato-pankreato-biliárnej chirurgie, ktorá pôsobila pod II. Chirurgickou klinikou SZU. 

„Dôvodom zriadenia kliniky bola nevyhnutná potreba vytvorenia špecializovaného chirurgického tímu, ktorý sa bude v budúcnosti prioritne venovať transplantáciám brušných orgánov a po chirurgickej stránke zabezpečí plynulý chod transplantačného programu a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ” vysvetľuje MUDr. Július Janek, PhD., prednosta kliniky, ktorý je zároveň jedným z dlhoročných vedúcich chirurgov programu transplantácii pečene.  

Novovytvorený tím lekárov a sestier v každodennom režime naďalej zabezpečuje aj starostlivosť o pacientov s ochoreniami ciev, pečene, pankreasu a žlčových ciest.

Ďalšou zmenou organizácie práce Transplantačného centra bol, ešte vo februári 2020, vznik Oddelenia odberov orgánov a transplantačných databáz.

Z dôvodu postupného budovania, zvyšovania aktivity a rozširovania spektra výkonov v centre bolo nevyhnutné po dlhých rokoch reštrukturalizovať organizačnú štruktúru a zefektívniť koordinačnú činnosť, nutnú pre správne fungovanie transplantačného centra,“ približuje primár oddelenia MUDr. Radovan Takáč.

Náplňou činnosti oddelenia je organizačné zabezpečovanie odberového programu,  zabezpečenie nepretržitej 24 hodinovej transplantačnej koordinátorskej služby, vytvorenie a spravovanie všetkých potrebných a nevyhnutných databáz, ich analýza s vytvorením predpokladu pre kontinuálny kvalitatívny rast transplantačného centra ako celku.

Cieľom uskutočnených zmien je skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zvýšenie aktivity centra.

Transplantačné centrum v Banskej Bystrici patrí medzi špičkové pracoviská v SR. Vykonáva transplantácie pečene, obličiek a zároveň odbery orgánov.