Úmrtnosť na Slovensku pred aj počas pandémie: Koronavírus v roku 2020 (časť druhá)

Dalito.sk/ilustračné foto: pixabay.com - Whitfieldink
DALITO -

Prvú vlnu koronavírusu sme spomedzi EÚ-27 zvládli v roku 2020 takmer najlepšie, netrvalo však dlho a po pár mesiacoch je naša krajina odstrašujúcim príkladom. Aj keď nie sú zatiaľ zaznamenané žiadne mimoriadne nadmerné úmrtia v celosvetovom meradle, aj podľa nezávislých vedcov od vlády, následky sa môžu prejaviť až s odstupom času.

Úmrtia „NA“ a „S“ COVID-19

Podľa webu korona.gov  bolo do 31.decembra 2020 PCR testami pozitívne testovaných 184 508 osôb, pričom 127 190 osôb sa vyliečilo. Na následky COVID-19 v roku 2020 zomrelo 2 250 osôb a ďalších 569 úmrtí, kde hlavnou príčinou bolo iné ochorenie a tak sa označujú ako úmrtie s COVID-19. Celkový počet úmrtí v súvislosti s COVID-19 bol k 31. decembru 2020 presne 2819, čo v prepočte na tisíc pozitívnych prípadov predstavuje 15,1 úmrtí.

Podľa výsledkov, ktoré priniesla analýza Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA) a Úradu vlády SR, na Slovensku počty úmrtí v prvom polroku 2020 „neprekročili hornú hranicu očakávaných hodnôt ani v jednom týždni.“ Na rozdiel od mnohých iných štátov Európskej únie (EÚ) teda na Slovensku neboli zaznamenané žiadne nadmerné úmrtia, konštatuje ISA.

Údaje o počte úmrtí zo Slovenska potvrdzujú, že nás pandémia COVID-19 zasiahla relatívne mierne. Dokonca ani v kategórii rizikových skupín nad 60 rokov experti nepostrehli výraznejšie odchýlky od hraničných hodnôt za posledné roky.

V prvých piatich mesiacoch roka 2020 boli najčastejšou príčinou smrti aj naďalej kardiovaskulárne ochorenia, vyplýva to z analýzy ISA (viď graf). Údaje o príčinách úmrtia od júna do decembra 2020 ešte v tomto čase nie sú známe. Avšak viac než tri štvrtiny úmrtí medzi januárom a májom podľa expertov zapríčinili choroby obehovej sústavy, čo znamená, že „v porovnaní s predošlými rokmi zostala distribúcia úmrtí podľa príčiny smrti približne rovnaká, a v žiadnej kategórii ochorení neboli viditeľné väčšie deviácie od historického priemeru 2016 – 2019 – inými slovami, sekundárne vplyvy pandémie nie sú zatiaľ pozorovateľné,“ uzatvára ISA.

Úmrtia v SR podľa príčin

Podľa odborníkov však môže epidémia nepriamym spôsobom zvyšovať úmrtnosť na iné príčiny, a to napríklad „odkladaním vyhľadávania lekárskej starostlivosti, zanedbanou diagnostikou, či zhoršujúcim sa duševným zdravím.“ Tie sa však môžu prejaviť až s odstupom času.

Počty pozitívne testovaných

Počet pozitívne testovaných osôb ku koncu roku 2020 bolo 184 508 osôb, z toho počet žien 98 835 a počet mužov 87 409. Z hľadiska vekovej kategórie, najviac pozitívnych osôb bolo vo veku 35 až 44 rokov.

Z toho medzi desať najhorších okresov patrila Bratislava s počtom 14 117 pozitívne testovaných osôb (ďalších 9 okresov pozri v tabuľke). Na druhej strane, najlepšie na tom bol v roku 2020 okres Banská Štiavnica s počtom 296 pozitívne testovaných osôb.

Z hľadiska krajov, najväčší počet pozitívnych osôb zaznamenali v roku 2020 v Prešovskom kraji – 31 380 osôb a najmenej v Banskobystrickom kraji – 17 198 osôb.

Keď sa pozrieme ešte hlbšie do minulosti, z grafu možno vidieť, že Slovensko bolo na základe počtu pozitívne testovaných osôb na milión obyvateľov od začiatku sledovania až do augusta 2020 jednoznačne najlepšou európskou krajinou.

V auguste nás predbehlo Maďarsko a v septembri tri iné krajiny. V septembri sa vo viacerých krajinách začal výraznejšie zvyšovať počet pozitívne testovaných osôb na milión obyvateľov.

Na Slovensku sa tento počet od konca augusta do konca septembra zvýšil takmer trojnásobne (zo 627 na 1711 osôb). Naši susedia mali na konci septembra 2020 v porovnaní s nami dvoj- až trojnásobne vyššie počty pozitívne testovaných osôb na milión obyvateľov. Výrazný nárast počtu pozitívne testovaných osôb na milión obyvateľov na konci septembra zaznamenali v Českej republike, Francúzsku, Luxembursku, Španielsku a v Andorre. Tento ukazovateľ je pravdepodobne výrazne skreslený intenzitou testovania v jednotlivých krajinách.

Keď sa pozrieme na vývoj pandémie koronavírusu spätne od jej vzniku, t.j. od 6. marca 2020 (viď tabuľku) vidíme, že počet potvrdených prípadov na Slovensku neustále narastá, kým počet vykonaných denných testov je kolísavý. Pre úplnosť udávame, že k okrem PCR testov k 2. januáru 2021 bolo vykonaných ešte aj 1 766 851 Ag testov z toho pozitívnych bolo 101 734 Ag testov. Avšak počet úmrtí v druhom polroku roka 2020 narastá, najvýraznejšie v mesiaci december. Celoplošné testovanie antigénnymi testami tak, ako to urobilo Slovensko, nezopakovala žiadna krajina na svete. (pozn. pri Ag testoch nie sú započítané testy spotrebované pri celoštátnom testovaní ani na Orave a Bardejove)

Koronavírus sa nesporne v priebehu roka 2020 stal fenoménom, ktorý vytvára síce nechcený, ale široký priestor aj pre analytikov. Určite v každej krajine sa pri tejto pandémii v prvom rade sledujú také ukazovatele, ktoré poskytujú informácie o aktuálnych rizikách a o možnostiach ich operatívneho riešenia.

Z dôvodu získania komplexnej relevantnej informácie o situácii s koronavírusom v krajine sú však dôležité aj rôzne medzinárodné porovnávania. Aj preto sa v ďalšej analýze pokúsime stručne priblížiť, ako sa javí vývoj koronavírusu na Slovensku v kontexte vybraných európskych krajín. Zaujímať nás budú predovšetkým českí susedia, ale aj niektoré krajiny, v ktorých bola situácia okolo pandémie veľmi pozorne sledovaná, komunikovaná a boj s Covid-19 aj úspešnejší ako na Slovensku.

(Ak vás tento článok zaujal, jeho autorovi alebo redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)