V akých situáciách môže vašej firme pomôcť personálna agentúra?

ilustračné foto: Shutterstock
PR -

Nedostatok zamestnancov na určitých pracovných pozíciách trápi množstvo firiem na Slovensku. Dlhodobo máme nízku nezamestnanosť a tento fakt sa prejavuje práve dlhodobo neobsadenými pracovnými pozíciami.

Dlhodobé problémy pri obsadzovaní konkrétnych pozícií

Nemusí ísť pritom o neatraktívne pracovné ponuky. Veľakrát je príčinou to, že na trhu práce chýbajú špecialisti na danú pozíciu. Hľadať v takýchto prípadoch vhodných zamestnancov je často ťažšie, ako vybrať si spoločnosť, ktorá ponúka dobré špedičné služby.

Avšak tak, ako vám s logistikou môže pomôcť logistická spoločnosť, môžete využiť pomoc aj pri hľadaní nových zamestnancov. Túto pomoc predstavuje agentúra dočasného zamestnávania. Prečo by však mala byť agentúra v hľadaní  úspešnejšia ako vy?

V prvom rade ide o to, že personálna agentúra má svoju vlastnú databázu potenciálnych pracovníkov. Prostredníctvom agentúry tak môžete osloviť aj takých pracovníkov, ktorí by sa o ponuke práce u vás z rôznych dôvodov ani nemuseli dozvedieť.

Zároveň dokáže agentúra dočasného zamestnávania nájsť pracovníkov aj v zahraničí. Či už v prípadoch, keď domáci trh práce nedokáže v tomto smere uspokojiť požiadavky vašej firmy, alebo aj v prípadoch expanzie na zahraničné trhy, kedy môže firma benefitovať zo zahraničných pracovníkov. Každopádne, agentúra sa postará o všetky legislatívne náležitosti, ktoré so zamestnávaním cudzincov súvisia.

Krátkodobá potreba dodatočných pracovníkov

Čo sa týka hľadania pracovníkov prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania, firmy často využívajú personálny leasing. Inak povedané, ide o dočasné pridelenie zamestnancov cez agentúru. Pracovný pomer v tomto prípade uzatvára so zamestnancom agentúra. Tá je tak jeho zamestnávateľom, ktorý pracovníka pridelí spoločnosti na vykonávanie dohodnutej práce. Personálna agenda a rôzna administratíva je tak na strane agentúry, čo je tiež výhodou.

A v akých situáciách je personálny leasing vhodný? Napríklad v prípade dlhodobého výpadku kmeňových zamestnancov. Určite si to viete predstaviť. Jedného „skolí“ silná bolesť krížov, druhého nejaký vírus, tretí musí ostať doma pri chorých deťoch atď. A zrazu ste bez ľudí.

Druhou častou situáciou, v ktorej je dobré využiť personálny leasing, je krátkodobý nárast zákaziek, ktorý si vyžaduje väčšiu pracovnú silu. Rýchlosť a flexibilita personálneho leasingu je totiž ako stvorená pre takéto situácie.

Môže vás zaujať: