Vedci: Ohňostroje sú toxickou sprchou, pod ktorou sa hrajú deti. Je to nehorázny zločin. Keby 10 % mixu produkovala fabrika, všetci skončia vo väzení

Novoročný ohňostroj v Prahe/foto: pixabay.com - Petr S.
DALITO -

Osvetlená farebná obloha a zábavná pyrotechnika je doslova toxickou sprchou pro človeka i životné prostredie. Ročne sa iba v Česku do ovzdušia takto dostane alarmujúce množstvo nebezpečných a zdraviu škodlivých látok, upozorňujú vedci z Akadémie vied ČR. „Ohňostrojový smog predstavuje veľmi podivnú zmes zlúčenín s veľkým zdravotným rizikom, ktoré by sa inak v ovzduší vôbec nemohla vyskytovať,“ hovorí Petr Klusoň z Ústavu chemických procesov AV ČR. 

Keby také množstvo  nebezpečných látok vypúšťal priemyslový podnik, čelil by súdnemu procesu a uzavreli ho. Ľudia ale tento podivný mix jedov a karcinogénnych látok priamo vdychujú a o jeho nebezpečenstve nemajú ani poňatia,“ zdôrazňuje chemik. 

Z ovzdušia postupujú tieto zlúčeniny ďalej do životného prostredia. “Dostávajú sa do vody a pôdy a môžu vstupovať do potravných reťazcov. Bez ohňostrojov by sa pritom množstvo z týchto prvkov v merateľnom množstve v životnom prostredí vôbec nevyskytovala,“ upozorňuje hydrochemik Martin Pivokonský, riaditeľ Ústavu pre hydrodynamiku AV ČR.

Bez ohňostrojov si pritom množstvo ľudí nedokáže predstaviť silvestrovské oslavy. Zdravotné riziká emisií z ohňostrojov sú podľa českých vedcov enormné. Vedci na základe spotreby pyrotechniky spočítali, že s farebnou plejádou na oblohe sa každý rok do ovzdušia uvoľní približne 12,5 tony horčíku, 0,8 tony titánu a 1,2 tony rubídia. Bária, ktoré sa používa pre dosiahnutie zelenej farby, sa uvoľní asi 10, 5 tony, ďalej 1 tona stroncia, spôsobujúceho červenú farbu, a pre efekt modrej asi pol tony medi. V raketách je tiež prítomný červený fosfor, síra, práškový zinok a ďalšie látky.

Apel vedcov:

 • Je tam množstvo zlúčenín veľmi reaktívnych látok, ktoré reagujú s palivom, aby raketa odletela
 •  V životnom prostredí sa s nimi stretávame, ale pri ohňostrojoch sú toxické látky v ohromných množstvách a inhalačne sa počas ohňostrojov dostávajú do krvného obehu
 •  Ohňostrojové smogy sú komplexný mix, s ktorým sa bežne nestretávame
 •  Môže to byť i olovo a arzén, ktorých nebezpečenstvo sa mnohonásobne zväčšuje
 •  Z nelegálneho predaja (asi 70 %) tak k oblohe letia prvky, ktoré byť vôbec nesmú (olovo – jed, antimón – karcinogén)
 •  Nebezpečnosť ohňostrojov nie je zrovnateľná s plodinami napr. z áut: v nafte nie je stroncium ani rubídium
 •  Počas  Silvestra sa do ovzdušia iba v ČR dostane asi 12,5 tony horčíka, 10,5 tony bária, tona stroncia, skoro tona titánu,1,2 tony rubídia, predovšetkým v Brne a v Prahe
 • Expozície sú úplne katastrofálne. Látky sa vracajú do nášho tela
 •  Ľuďom je tretí, štvrtý deň po oslavách Silvestra zle, podľa vedcov ide o akútnu otravu ohňostrojovým smogom
 •  Brať tam malé deti na ohňostroj je nehorázny zločin z nevedomosti
 •  Pri všetkých týchto spaľovacích procesoch vznikajú prachové častice (PM), ktoré potom cestujú vzduchom na pomerne veľké vzdialenosti spolu so všetkými možnými zlúčeninami
 •  Spárovania môžu byť kyslé: aldehydy, formaldehydy, karboxylové kyseliny a množstvo draslíku alebo sodíku je obrovské, počíta sa v stovkách ton, čo nám spadne na hlavu
 •  Potom prídete do ulíc, kde to rozleptáva tkanivo, množstvo látok sa ukladá v tele alebo v ňom cirkuluje. Organizmus tak dostáva ohromnú pecku, množstva týchto prvkov sa metabolicky zbaviť nedá
 •  Problém sa podceňuje, lebo verejnosť chápe ohňostroje iba ako riziko pre malé deti a zver
 •  Antimón, arzén, olovo sa v legálnych raketách nesmú vyskytovať, ale pri meraní sa objavia vždycky: to ukazuje na ohromný podiel nelegálnej pyrotechniky
 •  K ohňostrojom je nutné pristupovať racionálne, strieľať si nad hlavu zmesi toxických látok je nezmyselné
 • Ako sa chrániť? Nechodiť tam, nevetrať/vyvetrať pred ohňostrojom
 •  Počas Silvestra dostáva planéta obrovskú ranu, pritom máme technológie, ktoré ohňostroje vedia nahradiť: hologramy, svetelná show
 •  Je to anachronizmus, takto zamorovať životné prostredie je nehoráznosť
 •  V porovnaní s inými hrozbami nie sú ohňostroje bezvýznamnou hrozbou. Keby 10 % takého mixu produkovala fabrika, všetci skončia vo väzení
 •  Je to porušením úplne všetkého, aby lietalo stroncium a pod ním sa hrali malé deti

„Množstvá bária sa proti bežnému „pozadiu“ v ovzduší behom 45 minútového ohňostroja zvyšuje za nepriaznivých poveternostných podmienok až 580 krát. U medi bývajú tieto hodnoty zvýšené 70 až 90 násobné, rovnako ako  u stroncia a rubídia,“ vypočítal Petr Klusoň z AV ČR.  

Jedovatý kokteil pro pôdu i vodu

Zvýšené hodnoty pretrvávajú podľa vedcov v závislosti od klimatických podmienok i ďalšie nasledujúce dni.  „Ale aj  po vymiznutí z ovzdušia zlúčeniny uvoľnené pri explózii rakety postupujú ďalej do životného prostredia, dostávajú sa do vody a pôdy a môžu vstupovať až do potravných reťazcov,“ upozorňuje hydrochemik Martin Pivokonský. „Je nutné zdôrazniť, že bez ohňostrojov by sa škála zmienených prvkov v merateľnom množstve v životnom prostredí vôbec nevyskytovala,“ dodáva vedec.

Podľa údajov Českej obchodnej inšpekcie pochádza veľké množstvo pyrotechniky z nelegálneho predaja. Vedci upozorňujú, že u takto pokútne nakúpených petárd a rakiet sa často vyskytujú i látky, ktoré sú v Európskej únii zakázané.

„Zvýšenie u olova v ovzduší pri ohňostroji býva až 60 násobné proti bežnému stavu. Táto skutočnosť ukazuje práve na veľký podiel nelegálnej pyrotechniky na európskom ohňostrojovom trhu,“ tvrdí Martin Pivokonský. Pri odpaľovaní sú ľudia vystavení i vysokým hodnotám karcinogénneho antimónu alebo zlúčeninám tália, ktoré patria medzi komplexné jedy. Všeobecne známa je i vysoká toxicita zlúčenín arzénu, rovnako v hojnej miere zastúpených v ohňostrojoch.

Zákaz?

Odpovedajúci monitoring pritom v ČR i v EÚ úplne chýba. Táto problematika je podceňovaná aj globálne. „Naviac bežný spoluobčan vzhľadom k úplnej absencii osvetovej činnosti ani netuší, akú rizikovú činnosť robí, prípadne akým nebezpečným zmesiam zlúčenín sú on a jeho blízki, často malé deti, vystavení,“ doplňuje Martin Pivokonský. Bez zveličovania preto vedci Petr Klusoň a Martin Pivokonský odporúčajú, aby sa uvažovalo o zásadnom obmedzení zábavnej pyrotechniky alebo jej úplného zákazu.

(Ak vás článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu