Vedci zisťujú, čím miernejší Covid-19, tým dlhšie postcovidové neurologické problémy

DALITO -

Infikovanie koronavírusom má na organizmus dlhodobejšie dopady než len do času, kým sa pacient vylieči. Tí, čo prekonali covid, čelia riziku vážnych zdravotných problémov aj po šiestich mesiacoch.  Čelia dokonca aj riziku úmrtia v dôsledku dlhodobých komplikácií, a to aj v prípade ľahšieho priebehu ochorenia. Vyplýva to z rozsiahlej štúdie expertov z Lekárskej fakulty Washingtonskej univerzity v St. Louis (Missouri).

Vedci skúmali dôsledky covidu u 87 tisíc pacientov. Podľa zistení patrí medzi smrteľné následky aj mesiace po infikovaní najmä zlyhanie srdca, mozgová príhoda či chronické ochorenie obličiek. Okrem toho sa u pacientov objavujú ešte aj pol roka po infikovaní napríklad anémia či reflux.

Mozgová hmla aj strata pamäte

Vedci z Národného ústavu duševného zdravia ČR sa pokúšajú zosumarizovať neurologické problémy ľudí, ktorí prekonali ochorenie Covid-19. Zistili, že čím mali pacienti priebeh ochorenia Covid-19 menej komplikovaní, tím sa u nich postcovidový syndróm prejavuje dlhšie.  Prvé výsledky naznačujú, že takmer polovica pacientov má po prekonaní Covid-19 problémy s pamäťou aj rečou a hľadaním slov, ale aj s takzvaným pocitom mozgovej hmly. Pre ČT24 to uviedla autorka výskumu, doktorka Tereza Dvořáková z Národného ústavu duševného zdravia ČR.   

Odborníčka medzi postcovidové syndrómy uviedla aj časté bzučanie v ušiach, takzvaný tinitus aj rôzne problémy so spánkom, ktoré postihujú všetky vekové kategórie.

„Nesúvisí to ani s intenzitou ochorenia. Často majú po ochorení problémy ľudia mladší, v produktívnom veku. Pri spánku je to najčastejšie nespavosť, často spojená s nočným potením a so zvýšenými teplotami. Sledujeme aj zvýšenú dennú spavosť alebo neobvyklé chovanie sa v spánku, vrátane nočných mor a námesačnosti,“ uviedla výskumníčka pre ČT24.

Bez nádeje zmeny mesiace

Vedkyňa vôbec nevie zatiaľ zovšeobecniť, ako rýchlo a ako dlho problémy nastupujú a trvajú. U každého pacienta je to inak. Majú pacientov, ktorí problémy pocítili po týždni aj dvoch po ochorení, u niektorých až mesiac po prekonaní infekcie.  Z toho, čo zatiaľ vedia, postcovidový syndróm môže trvať aj niekoľko mesiacov.

Do výskumu sa pustili preto, aby jasne vedeli odlíšiť, čo spôsobil covid a kedy ide o neurologické ochorenie, ktoré by u pacienta prepuklo aj keby sa novým koronavírusom nenakazili.  

„Z dát, ktoré už máme sa nám začínajú rysovať prvé syndrómy, ktoré väčšinou časovo nadväzujú na nový koronavírus. Dáta budeme porovnávať aj s dátami z dopadu celej pandémie. Najmä pri nespavosti, lebo samozrejme, tá môže byť spôsobená aj množstvom iných faktorov,“ uviedla vo vysielaní ČT24 Tereza Dvořáková.

Zabúdanie slov

Spresnila, že za postcovidové neurologické syndrómy priebežne považujú mozgovú hmlu a poruchy reči. Najčastejšia je však zvýšená spavosť behom akútneho ochorenia a následne príde vlna nespavosti s pocitmi mozgovej hmly a zrazu človek začne zabúdať a prehadzovať slová až si vyslovene nič nepamätá. Väčšinou majú tieto syndrómy nenápadný pomalý nástup najmä pri spánku.

„Bohužiaľ ide o zdravotné problémy, ktoré nedokážeme nejako okamžite vyriešiť, najmä pri mozgovej hmle a nespavosti. Zatiaľ máme len všeobecné odporúčania o spánkovej hygiene. Cieľom výskumu je práve to, aby sme mohli pacientom ponúknuť nejakú konkrétnu liečbu, minimálne konzultácie. Samozrejme, dnes im zatiaľ vieme ponúknuť iba štandardné metódy terapie, ktoré sa používajú v spánkovej medicíne,“ spresnila Dvořáková.

Samoliečba

Samoliečba vždy záleží od toho, ako to veľmi daného človeka trápi. Odborníčka z praxe vie, že množstvu ľudí sa uľavilo už iba vtedy, keď zistili, že prekonanie Covid-19 mohlo byť spúšťačom a príčinou aj problémov, ktoré ich nesmierne vyčerpávajú aj po prekonaní ochorenia a obmedzujú aj v zamestnaní. Inak odporúča všeobecné zásady spánkovej hygieny a spánkového režimu. Pri nočných morách, nadmernom hovorení zo sna, hýbaniu sa a podobne jednoznačne odporúča vyhľadať odbornú pomoc alebo sa priamo zapojiť do ich výskumu. Môže ísť totiž o prvý príznak niektorých závažnejších neurologických ochorení po prekonaní Covid-19.

Tereza Dvořáková z Národného ústavu duševného zdravia ČR upozornila na základe ich dát, že to, aké silné postcovidové príznaky pacienti majú vôbec nesúvisí s tým, aký ťažký priebeh ochorenia prekonali. Zatiaľ sa im ukazuje, že čím mali priebeh ľahší, tým majú väčšie neurologické problémy po prekonaní ochorenia.  

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)