Vychovávame už nie priemernú, ale podpriemernú generáciu

Dalito.sk/ilustračné foto: Bibiana Bukovčáková
TASR -

Výsledky na všetkých stupňoch vzdelávania spolu s vedeckými výstupmi sú v medzinárodnom porovnaní podpriemerné. Najvýraznejšie zaostávame v oblasti kvality základného školstva a zhoršujeme sa aj v schopnosti udržať žiakov v systéme vzdelávania nad rámec povinnej školskej dochádzky. Vyplýva to z Národného programu reforiem (NPR) SR na rok 2019 z dielne Ministerstva financií SR, ktorý v stredu (24. 4.) schválila vláda.

Rezort školstva sa v tomto roku zameria najmä na zmeny v regionálnom školstve, výskume a vývoji.

Podľa materiálu podpriemerné výsledky v medzinárodnom testovaní zručností 15-ročných žiakov (PISA) v kombinácii s rastúcim podielom žiakov nedosahujúcich ani základnú úroveň v testovaní, podpriemernou participáciou v predprimárnom vzdelávaní a nadpriemerným vplyvom socioekonomického zázemia na výsledky žiakov dominujú rebríčku výziev v školstve.

V NPR sa konštatuje, že podiel slovenských študentov študujúcich v zahraničí rastie, čo môže byť prejavom nízkej atraktivity slovenských vysokých škôl pre najlepších žiakov. Kritika sa vzniesla aj na celoživotné vzdelávanie, ktoré nie je na Slovensku dostatočne rozvinuté.

https://www.dalito.sk/priemernost-sme-dotiahli-dokonalosti/

V kvalite výskumu a inovačnej aktivity zaostávame za európskym priemerom, uvádza sa v materiáli. “Napriek zdvojnásobeniu podielu vysokoškolsky vzdelanej populácie medzi mladými za poslednú dekádu, inovačná výkonnosť meraná podielom high-tech produktov na exporte v posledných rokoch mierne stagnuje.

https://www.dalito.sk/lludsky-kapital-je-na-slovensku-vyrazne-podpriemerny-cesko-nas-valcuje/

Kvalita výstupu slovenských vedcov meraná citáciami na výskumníka je na úrovni približne polovice európskeho priemeru,” konštatuje sa v materiáli.

Výdavky na vzdelávanie zaostávajú za priemerom krajín OECD. Najväčší rozdiel vo výdavkoch na vzdelávanie je vidieť pri základnom a strednom školstve. Napriek opakovanému zvyšovaniu zostávajú mzdy učiteľov v medzinárodnom porovnaní podpriemerné. Podľa NPR SR sa v tomto roku bude v oblasti regionálneho školstva pokračovať vo zvyšovaní atraktivity učiteľského povolania, pričom platy učiteľov by sa mali postupne približovať platom vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov.

https://www.dalito.sk/mame-podpriemernych-15-rocnych-upozornuje-oecd/

Rezort školstva by sa mal zameriavať aj na opatrenia zlepšujúce manažment v regionálnom školstve a kvalitu kultúry školy. Postupne by sa mala zefektívniť sieť stredného odborného školstva, podporiť by sa malo aj posilnenie zručností študentov stredných škôl pre potreby praxe.

Zvyšovanie platov vo vysokoškolskom vzdelávaní by mal zatraktívniť pedagogickú, ale aj výskumnú činnosť. Vypracovať by sa mala stratégia internacionalizácie vysokého školstva s cieľom podporiť mobilitu študentov a zamestnancov vysokého školstva a znížiť bariéry v prístupe na štúdium v SR.

LOVAŠ: „Slováci sú národ, ktorý nemá rád sám seba a sociálne siete pohrebiskom priemerných a zlých.“

Posilniť by sa mal aj význam celoživotného vzdelávania pre rozvoj zručností po ukončení formálneho vzdelávania.

Podpora vedy, výskumu a inovácií by sa mala sústreďovať na posilnenie medzinárodnej spolupráce. Okrem toho by mala byť stimulácia výskumných aktivít v súkromnom sektore podporená zefektívnením existujúcich daňových nástrojov.