Ženy v Biblii. 16 inšpiratívnych žien a ich odkazy

Jedinečné príbehy silných žien vystupujúcich v Biblii a ich odkazy pre súčasný svet. Aj vďaka nim lepšie pochopíte, čo znamená byť ženou viery…

Ženy v Biblii ponúka 16 jedinečných žien – Sára a Hagar, Támar a Rút, či Ester a Ráchab. „V celej Biblii sa v mnohých kritických situáciách objavujú ženy. Boli smelé a nebojácne, v neistých časoch vždy našli odvahu. Stelesňovali hlas pravdy a rozumu. Boli neochvejné a kreatívne, riadili sa Božími pokynmi, keď tie svetské nedávali zmysel. Ich príbehy nájdete v tejto knihe,“ tvrdí autorka Shannon Bream.

Ľudia, ktorí nepoznajú Sväté písmo, si často myslia, že ženy v ňom hrajú iba vedľajšiu rolu. V skutočnosti však boli ústrednými postavami mnohých biblických príbehov. Židovský národ zachránila v kľúčovej chvíli práve odvaha kráľovnej Ester. V Biblii sa spomínajú bojovníčky ako Jáel, sudkyne ako Debóra, prorokyne ako Mirjam. Prvou svedkyňou Ježišovho vzkriesenia je Mária Magdaléna, prvá kresťanská šíriteľka evanjelia a správ, ktoré navždy zmenili svet.

V knihe Shannon Bream opisuje životy šestnástich žien nezvyčajným spôsobom – vo dvojiciach. Porovnávaním ich príbehov pomáha čitateľom nielen lepšie pochopiť význam jednotlivých životných osudov, ale aj ich vzájomnú súvislosť a posolstvo pre dnešný svet.

Spoznajte pastierky starobylého Izraela, ktoré pomáhali vychovávať budúcich vodcov Božieho národa, aj odvážne rané kresťanky. Sú to fascinujúce ženské postavy. Bojovali so zatrpknutosťou, zúfalstvom či pýchou, no našli svoje skutočné ja vo viere, v nádeji a láske. Tieto hrdinky viery nám ukážu cestu k múdrosti, aby každý z nás mohol objaviť vlastný duchovný smer. Inšpirujte sa Esterinou udatnosťou, Anniným presvedčením, Ráchabinou odvahou či Máriinou vierou. Každá z nich má čo povedať aj dnes.

Začítajte sa do knihy Ženy v Biblii:

Sárin život je ako dobrodružný príbeh plný zvratov. Pokojne si žila, kým jej manžel jedného dňa odrazu oznámil, že sa všetko prevráti naruby. Neskôr spravovala zámožnú domácnosť zmiešanej rodiny, a to ešte nie je všetko. Nemala vlastné  dieťa, a keď jej Boh dal sľub, považovala ho za nereálny a vysmiala sa z neho. Určite ju poriadne prekvapilo, keď sa nemysliteľné nakoniec splnilo. Predtým však poriadne zišla z cesty a vzala všetko do svojich rúk.
Podľa Biblie Abrahám pre vlastnú ochranu dvakrát poprel, že je Sáriným manželom, keď si mocný vladár všimol jej krásu a chcel ju pre seba. V prípade faraóna mala dokonca  šesťdesiatpäť rokov! Len si predstavte, aká nádherná musela byť, ak na seba pritiahla toľko pozornosti aj v zrelom veku. O jej živote nevieme veľa, no nepochybne skepticky vnímala mužov v žiarivých rúchach, ktorí hovorili deväťdesiatročným ženám, že budú mať deti.


Aká teda bola, ak neberieme do úvahy spomínané pikantnosti? Pri čítaní príbehu o Abrahámovi a Sáre sa nedá opomenúť Abrahám. Koniec koncov, on dostal pokyn od Boha:
„Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.“ (Gn 12:1) Je to prvý náznak, že krajina, ktorú mu Boh ukáže, teda zasľúbená krajina, zohrá v dejinách spasenia kľúčovú úlohu. Popri sľuboch Abrahámovi však Boh zároveň opakuje, že Sára bude rozhodujúcou aktérkou, „matkou národov; vyjdú z nej králi národov“ (Gn 17:16).

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu, alebo sa zapojte do vianočnej súťaže Dalito)

https://www.dalito.sk/nevinne-zeny-knizna-novinka/