Zmeny vo vedení košických nemocníc

Dalito.sk/ilustračné foto: FNLP Košice
DALITO -

Vo vedení Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a Detskej fakultnej nemocnice Košice dochádza od 1. júna 2022 k zmene. V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice sa mení zriaďovacia listina, trojčlennú radu riaditeľov nahradí jednoosobový štatutárny orgán. Minister zdravotníctva SR do čela tejto nemocnice vymenoval MUDr. Ľuboslava Beňu. Zmena nastáva aj vo vedení Detskej fakultnej nemocnice Košice, kde sa povereným riaditeľom od 1. júna stane MUDr. Andrej Koman. Nemocnice povedú až do riadneho výberového konania, najdlhšie na dobu šesť mesiacov.

Dalito.sk o tom informoval komunikačný odbor MZ SR.

Riaditeľkou Detskej fakultnej nemocnice bola doteraz MUDr. Jaroslava Feketeová, ktorá opúšťa funkciu z osobných dôvodov. Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura doteraz viedla rada riaditeľov v zložení generálny riaditeľ – MUDr. Ján Slávik, MBA, výkonný riaditeľ pre liečebno-preventívnu starostlivosť – MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD. a funkcia výkonného riaditeľa pre vedu výskum a vzdelávanie bola neobsadená.

K zmene zriaďovacej listiny dochádza od 1. júna 2022 aj v Národnej transfúznej službe. Kolektívny (trojosobový) štatutárny orgán – rada riaditeľov v zložení generálny riaditeľ, ekonomický riaditeľ a medicínsky riaditeľ, sa mení na jednoosobový štatutárny orgán. Na čele NTS bude od 1. júna Ing. Ivan Oleár, MBA, ktorý bol vymenovaný ministrom zdravotníctva SR na dobu určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania, najdlhšie na 6 mesiacov.

(Ak vás článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)