Zrealizovali raritnú operáciu. Pomohol významný Čech

Cieľom raritného výkonu s vysokou technickou náročnosťou bolo prepojiť hrudnú a driekovú montáž s krčnou chrbticou/foto: FNsP v Žiline
DALITO -

Oddelenie pediatrickej ortopédie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline zrealizovalo za účasti významného operatéra z Českej republiky mimoriadne náročný operačný výkon. V žilinskej nemocnici sa podarilo do krčnej chrbtice 18-ročného pacienta úspešne predĺžiť pred tromi rokmi implantovaný špeciálny hrudný a driekový fixátor. Zdravotníci zachránili mladíka pred rizikom ochrnutia.

Oddelenie pediatrickej ortopédie a spondylochirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline operuje deformity chrbtice u detí či dospelých v najväčšom rozsahu na Slovensku. V roku 2020 absolvoval podobnú operáciu aj tínedžer z Oravy.

Chrbticu trpiacu idiopatickou skoliózou mu v žilinskej nemocnici v hrudnej i driekovej časti zreponovali, vyrovnali a zastabilizovali definitívnym fixátorom. Ako priblížil primár pediatrickej ortopédie a spondylochirurgie v Žiline Juraj Popluhár, postupom času sa však u mladíka začala navyše zhoršovať krčná kyfóza spôsobujúca útlak miechy.

„Existujúci fixátor bolo nevyhnutné nadstaviť do krčnej chrbtice, patologickú kyfózu vyrovnať a zabrániť tak trvalým následkom z poškodenia miechy,“ uviedol J. Popluhár, s ktorým sa k operačnému stolu postavil skúsený odborník z Česka, prednosta ortopedickej kliniky Fakultnej nemocnice Brno – Bohunice a zároveň dekan Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, profesor Martin Repko.

Cieľom raritného výkonu s vysokou technickou náročnosťou bolo podľa slov profesora M. Repka prepojiť hrudnú a driekovú montáž s krčnou chrbticou.

„Tento typ operácie je v spondylochirurgii deformít chrbtice výnimočná udalosť. Pacientovi sme vyrovnávali a spevňovali krčnú chrbticu, dovnútra sme vložili ďalšie titánové skrutky a tyčový systém, ktorý predĺžil pôvodnú inštrumentáciu. Fixátor sme na záver obložili kostnými štepmi, vďaka čomu zrastie s chrbticou a slúži na trvalú fixáciu. Chrbticu pomôže znovu uviesť do normálneho fyziologického stavu,“ doplnil prednosta ortopedickej kliniky Fakultnej nemocnice Brno.

Ako zdôraznil primár žilinskej pediatrickej ortopédie a spondylochirurgie J. Popluhár, zákrok predstavoval i značné riziko.

„Predlžovať montáž do krčnej chrbtice je veľmi zriedkavá indikácia, deformity sa v krčnej časti chrbtice bežne nevyskytujú. V oblasti hrudníkovej a driekovej chrbtice operujeme bežne, no krčný úsek je omnoho nebezpečnejší, predovšetkým z dôvodu cievneho zásobenia hlavy. Pri každej operácii monitorujeme neurologický stav pacienta, avšak až po prebudení môžeme s istotou povedať, či je všetko v poriadku,“ zdôraznil J. Popluhár a dodal, že v prípade 18-ročného mladíka dopadla takmer štvorhodinová operácia úspešne.

Dlhoročné skúsenosti a jedinečné postavenie žilinskej pediatrickej ortopédie a spondylochirurgie v rámci Slovenskej republiky vyzdvihol tiež riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík.

„Profesionálny tím zdravotníkov zrealizuje na tomto oddelení ročne 100 až 115 operácií špecifických deformít chrbtice celého vekového spektra a zlepšuje kvalitu života, budúcnosť detí z celého Slovenska. Veľmi ma teší, že pri tejto príležitosti prijal pozvanie k raritnej operácii do Žiliny aj profesor Repko, ktorý patrí medzi európsku špičku vo svojom odbore. Úprimne mu ďakujeme za jeho vynikajúcu spoluprácu,“ uzavrel E. Dorčík.

OPERAČNÝ TÍM

  • MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA (operatér, primár odd. pediatrickej ortopédie a spondylochirurgie FNsP Žilina)
  • Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. (operatér, prednosta ortopedickej kliniky Fakultnej nemocnice Brno – Bohunice a zároveň dekan Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne)
  • MUDr. Miloš Hartel, MUDr. Tibor Blaško (operatéri, odd. pediatrickej ortopédie FNsP Žilina)
  • dipl. s. Lýdia Máliková, Mgr. Monika Mráziková, Bc. Tatiana Sláviková (sestry inštrumentárky, odd. pediatrickej ortopédie FNsP Žilina)
  • MUDr. Tatiana Zábelová (lekár anestéziológ, odd. anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP Žilina)
  • Lenka Hikaníková (anestéziologická sestra, odd. anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP Žilina)
  • Anna Kavecká (rádiologická technička, odd. rádiodiagnostiky FNsP Žilina)
  • Róbert Gacho, Mário Kramara (sanitári, odd. pediatrickej ortopédie FNsP Žilina)
  • Jednotka intenzívnej starostlivosti oddelenia pediatrie a oddelenie pediatrickej ortopédie

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)

Môže vás zaujať: