Ako má vyzerať podnikateľský plán

ilustračné foto: Vasin Lee / Shutterstock.com
DALITO -

Začať rozbiehať vlastný biznis nie je jednoduché rozhodnutie. Musíte mať vopred stanovené, čo, ako a kedy plánujete realizovať. Len nad tým uvažovať však nestačí. 

ČO JE TO PODNIKATEĽSKÝ PLÁN?

Podnikateľský plán je dokument, ktorý podrobne popisuje podnik – jeho produkty a služby, obchodné stratégie, personálne obsadenie, financovanie, organizačnú štruktúru a podobne. Zjednodušene povedané, zlučuje všetky detaily, na ktorých stojí úspech spoločnosti. Nezahŕňa len krátkodobé vstupy, ale aj operácie do budúcnosti. Ide o možný stav a všetky postupy na dosiahnutie chcených výsledkov.

Podnikateľ je schopný na základe vypracovaného dokumentu identifikovať náležitosti SWOT. Táto metóda zahŕňa silné a slabé stránky a tiež hrozby a príležitosti podnikania. Neslúži však len pre vlastníka, ale aj pre zamestnancov, investorov, banky, fondy a iné finančné inštitúcie a tretie osoby. Medzi jeho základné úlohy patrí odrážať súčasné a budúce ciele podniku a taktiež úroveň jeho riadenia.

V ideálnom prípade sa tvorí pred začatím podnikania alebo počas neho. Okrem iného sa vypracováva dlhodobý finančný plán, ktorý slúži na optimalizáciu využívania dostupných zdrojov. Z toho dôvodu je dôležitý pri tvorbe dlhodobých rozhodnutí, financovania alebo ako strategický dokument pri obchodovaní a prenikaní na iné trhy.

Ďalšími dôvodmi môžu byť:

  • zavedenie nového produktu na trh;
  • zmena vlastníka alebo zlúčenie s iným podnikom;
  • zmena situácie na trhu;
  • zmena financovania a podobne.

AKO BY MAL PODNIKATEĽSKÝ PLÁN VYZERAŤ?

Neexistuje presne stanovený princíp, na základe ktorého musíte podnikateľský plán vypracovať. Najdôležitejšie je, aby vyhovoval vašim potrebám. Môže mať rozsah jednu a viac strán. Vrátane podrobných grafov a správ. Nemusíte sa držať prísnych postupov. Pokojne využívajte sekcie, ktoré sú pre vaše potreby najvhodnejšie.

V závislosti od potrieb podniku, sa podnikateľský plán delí na nasledujúce:

Tradičný

Ide o najbežnejší formát podnikateľského plánu. Zostavuje sa dlhšie a môže mať desiatky strán. Vyžaduje si, aby ste pri špecifikácii išli do najmenších detailov. Typický je pre rizikové kapitálové firmy.

Lean

Takzvaný tenký podnikateľský plán je kratšia verzia tradičného typu. Nie je však až tak bežný. Má rovnaký formát, ale obsahuje len najdôležitejšie informácie. Jeho tvorba trvá v priemere hodinu a rozsah zodpovedá jednej strane.

Firmy využívajú tento plán na prijímanie nových zamestnancov alebo úpravu existujúcich plánov.

Neziskový

Je určený pre každý subjekt, ktorý podniká vo verejnom alebo sociálnom záujme. Obsahuje náležitostí tradičného obchodného plánu, s prídavkom popisu vplyvu, ktorý spoločnosť plánuje dosahovať. Môže ísť napríklad o predaj produktov na pomoc chorým.

V bežnej podnikateľskej praxi sa však stretneme s kombinovaním viacerých typov.

Ďalšie rady a podrobnosti ako má vyzerať podnikateľský plán nájdete na Pracuj.sk.