Ako požiadať o potvrdenie o dôchodku pre daňové účely a vlak

ilustračné foto: Dalito.sk
DALITO -

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch vo zvýšenej miere poskytuje dôchodcom potvrdenia o vyplatených dôchodkových dávkach za rok 2022. Dalito.sk na to upozornil hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Najmä pracujúci dôchodcovia ich potrebujú k podaniu daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok. Sociálna poisťovňa im odporúča, aby si vyžiadanie potvrdenia nenechávali na poslednú chvíľu. Využívať môžu pohodlnú telefonickú a emailovú komunikáciu. Klienti tak stihnú lehotu na podávanie daňových priznaní do konca marca a Sociálnej poisťovni to pomôže plynule vybavovať ich žiadosti.

Formulár na potvrdenie dôchodku

O potvrdenie môžu dôchodcovia požiadať Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne telefonicky na bezplatnej linke 0800 123 123 alebo elektronicky prostredníctvom formulára na webovej stránke Sociálnej poisťovne Formulár pre otázky, prípadne na emailovej adrese podatelna@socpoist.sk. Pri telefonickej a mailovej požiadavke dostane klient požadované potvrdenie poštou na adresu bydliska.

Tí dôchodcovia, ktorí majú zriadenú e-schránku na portáli www.slovensko.sk, môžu o potvrdenie požiadať aj prostredníctvom nej a potvrdenie o vyplatených dávkach dostanú následne touto cestou.

Aj na počkanie

Pobočky a klientske centrá Sociálnej poisťovne pripravujú potvrdenia na žiadosť dôchodcu pri osobnej návšteve zväčša na počkanie. Ak bol však dôchodok priznaný v predchádzajúcom roku alebo bola vykonaná zmena v jeho vyplácaní, príprava potvrdenia trvá dlhšie. Ústredie Sociálnej poisťovne ho v takom prípade posiela dôchodcovi na adresu jeho bydliska poštou. Aj preto je vhodné, aby klient o dokument požiadal v časovom predstihu. Ak ho žiada osobne v pobočke, je potrebné sa preukázať občianskym preukazom.

Pobočka môže potvrdenie v záujme ochrany osobných údajov vydať len konkrétnemu dôchodcovi. Inej osobe ho môže poskytnúť len na základe predloženého splnomocnenia. Potvrdenia o poberaní dôchodku (bez uvedenia výšky dôchodku) pre bezplatné cestovanie vlakom vyhotovuje Sociálna poisťovňa seniorom vždy na počkanie vo svojich pobočkách a v Informačno-poradenskom centre.

(Ak sa vám tento článok páčil, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu