Ako si zamestnávateľ vybaví elektronickú komunikáciu so Sociálnou poisťovňou

Dalito.sk/ilustračné foto: pixabay.com - Rawpixel
DALITO -

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, ktorí ešte nemajú zriadený prístup k elektronickým službám Sociálnej poisťovne, že si ju v súčasnej situácii môžu vybaviť týmto spôsobom:

1/ Zaslať “Dohodu o používaní elektronických služieb SP pre odvádzateľov poistného”  do ktorejkoľvek pobočky Sociálnej poisťovne buď poštou, cez e-schránku alebo vložiť osobne do schránky v priestoroch pobočky. 

2/ Ak chce zamestnávateľ elektronickou komunikáciou s pobočkou Sociálnej poisťovne poveriť/splnomocniť inú osobu (napr. mzdovú účtovníčku), splnomocnenie je možné poslať aj bez overenia do pobočky buď poštou, e-mailom, cez e-schránku alebo vložiť do schránky v priestoroch pobočky; overené splnomocnenie je ale potrebné predložiť dodatočne.  Bezpečnostnú otázku a odpoveď môže zamestnávateľ zaslať e-mailom.

3/ Sociálna poisťovňa následne zašle zamestnávateľovi GRID kartu, slúžiacu na využívanie elektronických služieb Sociálnej poisťovne, poštou doporučene do vlastných rúk.

„Tento postup slúži predovšetkým na prvotné prihlasovanie zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne, ktorý začína zamestnávať svojich prvých zamestnancov a nemá ešte zriadený prístup k elektronickým službám Sociálnej poisťovne. V súčasnej problematickej situácii môže Registračný list zamestnávateľa (RLZ) zaslať do Sociálnej poisťovne buď poštou, cez e-schránku alebo osobne vhodiť do schránky v  priestoroch pobočky. Môže dočasne priamo pobočke nahlásiť potrebné identifikačné údaje aj telefonicky (IČO, SK NACE, typ vlastníctva, právna forma, deň splatnosti, štatutárny zástupca, nástup 1. zamestnanca do práce), avšak dodatočne je potrebné doložiť RLZ,” uviedol pre Dalito.sk hovorca SP Peter Višváder.

Ide o povinné údaje z tlačiva RLZ, na základe ktorých pobočka zamestnávateľa prihlási a pridelí mu variabilný symbol (údaj potrebný pre zriadenie prístupu k elektronickým službám Sociálnej poisťovne). Pobočka zaeviduje zamestnávateľa a potrebné informácie mu zašle do e-schránky zriadenej na ÚPVS, mailom alebo poštovou prepravou.

V prípade potreby kontaktujte pobočky: Kontakty – pobočky, resp. kontakty na e-mailové adresy pobočiek tu: E-mailové adresy pobočiek Sociálnej poisťovne.

S novou komunikačnou službou prišla aj Finančná správa SR

Finančná správa spustila novú službu pre svojich klientov. Ide o ďalšie proklientske opatrenie, ktorým chce uľahčiť komunikáciu daňovníkov s finančnou správou. Po novom bude call centrum finančnej správy komunikovať s klientmi aj prostredníctvom služby „Skype for business“. Týkať sa bude výlučne technickej podpory pri elektronickom podávaní dokumentov cez portál finančnej správy.

Finančná správa neustále rozširuje komunikačné kanály pre svojich klientov. Naposledy inovovala svoj automatizovaný chatbot Taxana, ktorého obsah doplnila o špeciálnu sekciu opatrení pre koronavírus. Odteraz bude call centrum finančnej správy používať na komunikáciu s klientmi aj službu „Skype for business“. Konzultanti call centra ju budú používať pri každom klientovi, ktorého situácia si vyžiada zdieľanie obrazovky pre zjednodušenie elektronického podávania dokumentov cez portál finančnej správy.

„Neustále prinášame nové a inovatívne riešenia, ktorými uľahčujeme plnenie si povinností našich daňovníkov. Doterajšia prax nám potvrdila, že najmä noví povinne elektronicky komunikujúci klienti potrebujú praktickú ukážku toho, čo mu konzultant v telefonickom hovore vysvetľuje. Naša najnovšia služba presne toto umožňuje a nielen zjednoduší, ale aj zmodernizuje vzájomnú komunikáciu,“ vysvetlila dôvody zavedenia opatrenia prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.

Novú službu môže využívať každý klient, ktorý dostane od konzultanta call centra finančnej správy mailovú pozvánku na schôdzu prostredníctvom Skype for business. Sám sa teda rozhodne, či takúto pomoc chce prijať, alebo nie.

Na použitie služby pritom nie je potrebné mať túto službu predplatenú, licenciu poskytne klientovi zadarmo na čas schôdze finančná správa. Presný postup klient nájde na portáli finančnej správy alebo ho bude inštruovať konzultant call centra.

Nová komunikačná služba umožní zdieľanie obrazovky klienta pre konzultanta call centra. Bude môcť klientovi priamo na jeho obrazovke vysvetliť postup pri elektronickom podávaní dokumentov cez portál finančnej správy.

Dôjde tak k výraznému zjednodušeniu komunikácie a vysvetľovaniu konkrétnych úkonov potrebných na úspešné elektronické podanie, rovnako sa skráti čas oproti telefonickému poradenstvu. V žiadnom prípade nedôjde k narušeniu bezpečnosti či súkromia klienta. Konzultant call centra finančnej správy totiž iba pasívne „uvidí“ obrazovku klienta, nebude môcť na nej vykonávať žiadne úkony, ani ju „obsluhovať“, ani sa nedostane do jednotlivých priečinkov.