Deti, ktoré o rok neskôr nastúpia do škôlky sa horšie uplatňujú v živote

DALITO -

Mnohí rodičia si myslia, že pre svoje dieťa urobia najlepšie, ak nástup do škôlky posunú aspoň o rok. Vedci však opäť dokázali, že je to presne naopak. Čím skôr dieťa nastúpi do materskej škôlky, tým lepšie pre jeho budúcnosť. Tým viac to v živote dávajú.

Deti, ktoré po reforme rodičovského príspevku v 90-tych rokov nastúpili do materských škôl až po štvrtých narodeninách, boli v štúdiu aj v práci menej úspešné ako ich rovesníci, ktorí nastúpili o rok skôr. Teda  v domácej starostlivosti boli len do troch rokov. Ukázala to štúdia  IDEA.

Vlastne žiadna novinka

Zistenia sú rovnaké ako vo väčšine zahraničných výskumov o vplyve  škôlok na vývoj detí.

„Podnety a sociálne schopnosti, ktoré trojročné deti získavajú v materskej škole je ťažké nahradiť v domácom prostredí. A to najmä u detí zo sociálno-ekonomickým slabším rodinným zázemím,“ vysvetľuje autorka štúdie Klára Kalíšková. 

Deti, o ktoré sa matky celodenne starali do veku štyroch rokov, podľa štúdie vykazujú v porovnaní s deťmi, ktoré nastúpili do škôlky o rok skôr o štyri percentuálne body vyššiu pravdepodobnosť, že vo veku 21–22 rokov nedoštudovali a ani nepracovali. O šesť percentuálnych bodov vykázali nižšiu pravdepodobnosť, že vyštudujú vysokú školu.

Zásadný dopad

“V prípade detí matiek bez maturity, ktoré vo veku 21–22 rokov s ňou v spoločnej domácnosti, je pravdepodobnosť, že neštudujú a ani nepracujú dokonca vyššia o viac ako 9 percentuálnych bodov. Pravdepodobnosť nástupu týchto detí na vysokou školu je nižšia až o 12 percentuálnych bodov ,“ hovorí hlavná autorka štúdie Alena Bičáková z CERGE-EI. 

Ďalšia štúdia tak dokázala, že predĺženie si materského príspevku má zásadný dopad na budúce vzdelanie a pracovné uplatnenie detí.  

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)