ETIKETA: Ako sa bozkávať v spoločenskej etikete

Dalito.sk/Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo Francúzsku na stretnutí stretnutie s francúzskym prezidentom Macronom/foto: FB Zuzana Čaputová

Ako sa bozkávať v spoločenskej etikete a nespôsobiť faux pas.

BOZK AKO POZDRAV

Aj bozky patria k určitej forme pozdravu. Bozkáme sa väčšinou s rodinnými príslušníkmi a ľuďmi blízkymi, ktorých dôverne poznáme.  Takýto spoločenský bozk môžeme použiť pri zoznámení, privítaní a rozlúčke.

Rozlišujeme:

  • bozk na tvár/líca
  • bozk na ruku
  • bozk na pery

„SPOLOČENSKÝ“ BOZK NA LÍCA IBA NAZNAČÍME

Pri bozku na tvár (väčšinou 2 – 3) ide o prejavenie sympatií a radosti zo spoločnosti nám blízkych ľudí. Zväčša takéto bozky na líca dávame pri zoznámení, privítaní, alebo rozlúčke s našimi rodičmi, deťmi, príbuznými, priateľmi a blízkymi známymi.

Ale pozor! Kým pri bozkávaní svojich detí, brata, či mamy môžeme bozk aj skutočne dať, pri osobách mimo rodinu je skutočný bozk neprípustný. V prípadoch tzv. spoločenského bozku tento „úkon“ iba naznačíme gestom priložením líca k lícu. Žiadne zvuky, cmukanie ani mľaskanie nie sú pri spoločenskom bozku dovolené!

Spoločenskému bozku predchádza podanie ruky, tu stále platí zásada, že ju podáva prvý spoločensky vyššie postavená osoba. Teda žena, starší, alebo nadriadený. Po podaní ruky nasleduje bozk.

U nás dávame zvyčajne dva, alebo tri bozky striedavo na každé líce. Ďalšou z možností je si bozky vymeniť súbežne s podaním ruky a to tak, že osoby sa pri pozdrave (vítaní, či lúčení) chytia za predlaktia, naklonia sa k sebe a pobozkajú na líca.

NIE KAŽDEJ ŽENE MUSÍ BYŤ BOZK PO VÔLI

Každý z nás má okruh ľudí, ktorých zdravíme bozkom. Ku ktorým si to nielenže môžeme dovoliť, ale ktorí pozdrav bozkom už očakávajú. V našich podmienkach je zvykom bozkať sa na líca aj pri zoznamovaní. A tu už treba páni dávať pozor! Nie každej dáme je takéto „zblíženie“ po vôli.

Preto pri zoznámení a predstavení džentlmeni najskôr počkajú, či okrem podania ruky sa dáma odhodlá nakloniť a pobozkať muža na líca.

POBOZKANIE RUKY SI NECHÁME NA VÝNIMOČNÉ SITUÁCIE

Bozk na ruku je spoločenský akt pochádzajúci ešte z dávnych „aristokratických“ čias. Žiaľ dnes je už tento zvyk prejavenia úcty k ženám už na ústupe a zostáva viacmenej súčasťou tradície požiadania o ruku, či pri zoznamovaní sa na plesoch a významnejších spoločenských podnikoch.

Ruku bozkávajú muži ženám. A to tak, že muž pristúpi k dáme, uchopí jej ruku za končeky prstov, otočí ju dlaňou nadol a jemne ju pozdvihne k svojim perám. Muž sa súbežne s pozdvihnutím ruky ukloní a ženu pobozká iba náznakom! V skutočnosti sa pery muža pri tomto „pozdrave“  ruky ženy ani nedotknú. Zastavia sa približne centimeter nad chrbtom ruky.

V žiadnom prípade by bozk nemal byť vlhký, mľaskavý a pri tomto úkone necmukáme, ani nevydávame zvuky.

Spravidla sa takéto „bozky“ dávajú dámam na významných spoločenských podujatiach vyššej úrovne ako sú plesy, bály, divadelné premiéry, či významné recepcie. Aj keď je pobozkanie rúk u nás výnimočné, ženy by sa nemali tváriť prekvapene a s mužom by tomto pozdrave mali spolupracovať.

Ak žena cíti, že muž ju pri podaní ruky ide uchopiť len za končeky prstov a otáča ju chrbtom nahor, podvolí sa a s úsmevom v tvári pozdvihne svoju ruku tak, aby ju muž smel pobozkať.

AK JEDNU, TAK UŽ VŠETKY

Ak muž v spoločnosti pobozká ruku jednej dáme, potom musí v jej kruhu takto pozdraviť všetky ženy. Ženám je dovolené si pri bozku ponechať rukavičku a to plesovú i zimnú. Muž by pri tomto pozdrave nemal zabudnúť na to, že musí sňať svoju pokrývku hlavy a zapnúť si sako.

BOZKY NA PERY SÚ INTÍMNA ZÁLEŽITOSŤ

Bozky na pery patria najbližšej rodine, manželom a životným partnerom. Tento pozdrav bozkom na ústa je výlučne intímnou záležitosťou a do spoločnosti nepatrí.

Áno, aj záchod má svoju etiketu