Konečne normálne prostredie pre chorých ľudí

V Žiline znovu otvorili lôžkové rehabilitačné oddelenie/foto: FNsP Žilina
DALITO -

Po trojročnej prestávke v žilinskej nemocnici otvorili lôžkové oddelenie Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR). Individuálna diagnosticko-rehabilitačná liečba je určená pre pacientov so špecifickými poúrazovými a pooperačnými stavmi pohybového aparátu vyžadujúcimi hospitalizáciu.

Rehabilitačné oddelenie s kapacitou 12 lôžok sa nachádza v novozrekonštruovaných priestoroch na 1. poschodí pavilónu gynekológie a pôrodníctva. „Režim na oddelení pozostáva z dvojfázovej pohybovej liečby, fyzikálnej terapie, cielenej a kondičnej ergoterapie, muzikoterapie, nácviku sebaobsluhy, chôdze. Cieľom je, aby sa pacient vďaka včasnej a kvalitnej rehabilitácii dokázal čo najskôr vrátiť do plnohodnotného života,“ uviedla primárka FBLR Nina Ľorková.

Zdôraznila tiež, že na oddelení sa nachádza vlastná telocvičňa, bezbariérové sociálne zariadenia, tri dvojlôžkové a zároveň šesť nadštandardných jednolôžkových izieb. Každá izba má bezplatné pripojenie k wifi sieti a vlastnú televíziu.

Lôžkové oddelenie FBLR v Žiline hospitalizovalo v rokoch 2016 až 2020 viac ako 2.300 pacientov. Počas nevyhnutných obmedzení spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19 musela nemocnica pristúpiť k jeho dočasnému zatvoreniu.

Pretlak už teraz

„Tento rok sa nám podarilo čiastočne zrekonštruovať lôžkovú jednotku na prvom poschodí gynekologicko-pôrodníckeho pavilónu a pripraviť ju pre fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, ktoré dnes môžeme opäť uviesť do prevádzky. Verím, že tu nájde pomoc mnoho pacientov, ktorým táto liečba chýbala, a náš profesionálny tím lekárov, fyzioterapeutov, sestier, sanitárov, upratovačiek si získa ich plnú dôveru,“ informoval riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík s tým, že modernizáciu priestorov realizovala nemocnica vlastnými kapacitami oddelenia hospodárskych a stavebných činností. Benefitom znovuotvorenia lôžkovej časti FBLR je rozšírenie lôžok následnej zdravotnej starostlivosti.

„Oddelenie s celodennou starostlivosťou bude úzko spolupracovať s našimi ďalšími odbornosťami akútnej starostlivosti. Po stabilizácii môže pacient pokračovať v intenzívnej rehabilitačnej liečbe priamo u nás, pod jednou strechou. Liečba pomôže zlepšiť kvalitu života našich pacientov a ich rodín, ktoré sa zatiaľ doma dokážu lepšie pripraviť na nové podmienky,“ doplnil E. Dorčík.

Nie pre každého

Na plánovanú hospitalizáciu na lôžkovom oddelení Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie je možné objednať sa na základe indikácie všeobecného alebo špecializovaného lekára. FBLR prijíma pacientov s poúrazovými a pooperačnými stavmi pohybového aparátu, po implantáciách totálnej endoprotézy kĺbov, po neurochirurgických a spondylochirurgických operáciách, amputáciách dolných končatín, po cievnej mozgovej príhode a iných neurologických ochoreniach, taktiež hypomobilných pacientov s funkčným deficitom, nesebestačnosťou, závislosťou na pomoci inej osoby v bežných denných aktivitách a na ošetrovateľskej starostlivosti s rehabilitačným potenciálom. Oddelenie upozorňuje, že vzhľadom na zvýšený záujem budú na FBLR najprv umiestnení hospitalizovaní pacienti preložení z oddelení žilinskej nemocnice.

(Ak vás informácia zaujala, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)

Môže vás zaujať: