Ladislav Kužela: „Zázračný Program medicíny životného štýlu je najmä o vašej vôli.” (3. časť)

foto: archív LK

Priatelia, v prvej časti som si vám dovolil predstaviť program, ktorý ma doslova fascinuje nielen z pohľadu jeho jednoduchosti, ale najmä z pohľadu jeho účinnosti. Ide o zmenu životného štýlu. Ako ste sa mohli presvedčiť zmeny, si v rámci už spomínanej jednoduchosti, viete upraviť bez väčších problémov. Ak vám záleží na svojom zdraví, môžete si sami pomôcť s mnohými zdravotnými problémami, ktorú sú navodené aj chronickými chorobami. A presne o týchto pravidlách bola moja prvá časť. Dnes vám predstavím aj fakt, ako Program medicíny životného štýlu vie dokonca ušetriť aj verejné zdroje. A pri ktorých diagnózach môže zachrániť život.   

Štáty, ktoré pochopili, že prevencia zdravia je kľúčová, sú na dobrej ceste. Pretože ani netreba pripomínať rovnicu, že zdravý človek nečerpá verejné zdroje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Pozrime sa na krásny príklad ako to funguje tam, kde zaviedli Program medicíny životného štýlu.

Program dokáže okrem iného naozaj aj významne ušetriť prostriedky. Projekt s názvom Highmark Blue Cross Blue Shield zistil, že Program medicíny životného štýlu dokázal znížiť celkové náklady na zdravotnú starostlivosť až o 50% a to hneď v prvom roku a tieto úspory nákladov pretrvávali najmenej tri roky.

94% ľudí, ktorí sa zapojili do deväťtýždňového Programu medicíny životného štýlu, ktorý ako som už spomínal v USA prepláca najväčšia zdravotná poisťovňa Medicare, dokončilo 72 hodín školenia. Až 85% ľudí v zmene životného štýlu pokračovalo aj po ukončení programu aj o rok neskôr.

Základom je zmena myslenia

Aby boli zmeny životného štýlu udržateľné, samozrejme musia to byť zmeny, ktoré sú príjemné, zmysluplné, zábavné a radostné, aby sa ľudia pri ich realizácii cítili dobre a najmä aby pocítili efekt tohto programu.

Základom je však zmena myslenia. Každý by si mal uvedomiť, že to čo získa, je oveľa viac ako to, čoho sa vzdá a vynikajúce na tom všetkom je, že výsledok sa dostaví pomerne veľmi rýchlo.

Čím viac ľudia dokážu zmeniť svoj životný štýl, tým viac sa zlepšia v tom, ako sa cítia, tým viac aj dochádza k zlepšeniu merateľných parametrov, ako sú napr. hladiny cholesterolu, cukru, hmotnosť…

Takže, keď ľudia urobia doslova veľké zmeny vo svojej strave a životnom štýle, existuje u nich aj veľmi vysoká pravdepodobnosť, že sa budú cítiť oveľa lepšie a budú mať lepšie výsledky.

Tento program dokázal u účastníkov, pod dohľadom lekára to, že niektorí boli schopní obmedziť alebo dokonca až vysadiť mnohé lieky na zníženie cholesterolu, krvného tlaku alebo vysokej hladiny cukru v krvi.

VEDA A PROGRAM MEDICÍNY ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

Prevratný program si vie do života zaviesť každý z nás. Vedecky overený deväť týždňový Program medicíny životného štýlu, zaviedli v USA v nemocniciach, u rôznych lekárov, za pomoci zdravotníckych systémov a na klinikách a oddeleniach po celej krajine.

Ukázalo sa, že Program medicíny životného štýlu funguje mimoriadne dobre v reálnom svete. Existujú údaje o klinických výsledkoch od desiatok tisícov rôznych pacientov, ktorí prešli týmto programom v nemocniciach, ako aj od miliónov ľudí, ktorí vykonali tieto zmeny životného štýlu sami. Výsledky zozbierané z reálneho sveta ukázali, že tento program je efektívny a aj udržateľný.

Na základe výsledkov dosiahnutých pri dodržiavaní tohto programu najväčšia zdravotná poisťovňa v USA (Medicare), ako už aj iné menšie poisťovne , preplácajú Program medicíny životného štýlu v trvaní 72 hodín školenia pre každého pacienta, ktorí si potrebuje zvrátiť srdcovocievne problémy alebo má neagresívnu rakovinu prostaty v úvodnom štádiu.

Program je rozdelený do osemnástich štvorhodinových sedení, ktoré sú dvakrát týždenne počas deviatich týždňov. Možnosťou je aj dvanásťdňový program so šiestimi hodinami vyučovania denne.

V rámci Programu medicíny životného štýlu obsahuje každé sedenie:

– hodinu cvičenia pod dohľadom, ktorá je vedená fyzioterapeutom

– hodinu zvládania stresu, ktorá je vedená certifikovaným učiteľom jogy/meditácie

– hodinu podpornej skupiny pod vedením klinického psychológa alebo sociálneho pracovníka

– hodinu skupinového učenia sa ako sa treba správne stravovať a prednáška registrovaného výživového špecialistu a zdravotnej sestry.

Je evidentné, že nepotrebujeme veľa peňazí na to, aby štát vedel regulovať závažné ochorenia.

ZA CHRONICKÝMI CHOROBAMI JE NAJMÄ ZLÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Program zmeny životného štýlu je založený na tom, že chronické choroby by sme mali začať vnímať ako prejavy nesprávneho životného štýlu.

Ako väčšinu lekárov, aj mňa učili, že srdcové choroby, cukrovku, rakovinu prostaty a iné chronické choroby sa od seba zásadne odlišujú. Rôzne diagnózy, rôzne choroby, sa rovná rôzne spôsoby liečby.

V skutočnosti sa však ukázalo, že tieto chronické choroby nie sú až tak odlišné ako sa zdajú, pretože majú veľa spoločných pôvodov a ciest.

Zistilo sa, že zmeny životného štýlu dokážu zvrátiť a zároveň tak aj pomôcť zabrániť progresii širokej škály najbežnejších, najnákladnejších a doslova invalidizujúcich chronických chorôb.

Okrem toho sa ukázalo, že čím viac ľudia dodržiavajú tento program, tým viac sa zlepšujú vo všetkých smeroch, ktoré sa dajú merať a tak sa lepšie cítia a to v akomkoľvek veku.

Dôvodom, prečo sú rovnaké zmeny životného štýlu prospešné pri zvrátení toľkých rôznych chronických chorôb je to, že každá z nich ovplyvňuje a zdieľa veľa spoločných základných biologických príčin, mechanizmov a ciest. Základom je teda prestať vnímať chronické choroby ako zásadne odlišné a treba ich začať vnímať ako rôzne prejavy podobných základných mechanizmov, z ktorých všetky sú silne ovplyvnené výberom životného štýlu, ktorý robíme každý deň a to v dobrom aj v zlom.

Toto vysvetľuje, prečo majú ľudia často aj niekoľko chronických ochorení súčasne (komorbidity) a prečo majú toľko spoločných rizikových faktorov. Mnoho ľudí s ochorením srdca má napríklad vysoký krvný tlak, cukrovku 2. typu, zvýšenú hladinu cholesterolu, obezitu a iné chronické ochorenia.

Toto objasňuje aj fakt, prečo tie isté zmeny, ktoré sú realizované v rámci Programu medicíny životného štýlu, môžu pomôcť predchádzať a zlepšovať všetky komorbidity súčasne, keďže tento program dokáže priaznivo ovplyvňovať rovnaké mechanizmy.

Nabudúce vám prezradím, čo by sme mali urobiť ako prvé pri zmene životného štýlu. Ale tušíte správne, je to najmä o vašej vôli, niečo zmeniť.

Pokračovanie nabudúce…

(Ak vás tento článok od odborníka zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)