Ostali ste za hranicami, ste živnostník a neviete ako si finančne pomôcť?

Dalito.sk/Mimoriadne opatrenia na hraniciach SR/foto: Polícia Slovenskej republiky
DALITO -

Pracovali ste a prišli ste o prácu za hranicami, alebo ste sa jednoducho ocitli v zahraničí počas krízového stavu krajiny, ale živnosť máte otvorenú len na Slovensku a potrebuje si nejako zarobiť peniaze? Počas celosvetovej pandémie koronavírusu sa mohlo veľa živnostníkov ocitnúť za hranicami Slovenska. Dalito.sk registruje niekoľko takýchto prípadov.

Napríklad v Rakúsku ostali zatvorené mnohé slovenské ošetrovateľky, ktoré sa pre bezpečnostné opatrenia voči šírenia koronavírusu nevedia dostať domov k svojim rodinám.

Ponúkame základné odpovede, ktoré sme pripravili v spolupráci s hovorcom Sociálnej poisťovne Petrom Višváderom a hovorkyňou Finančnej správy Ivanou Skokanovou. Aké majú teda slovenskí živnostníci možnosti za hranicami Slovenska?   

Za akých okolností si nemusí Slovák (SZČO) v inej krajine EÚ vybavovať miestnu živnosť? Môže tam normálne robiť na základe živnosti otvorenej na Slovensku?

Každý občan členského štátu EÚ má právo slobodne podnikať, a teda aj prevádzkovať živnosť, v inom členskom štáte, pričom musí splniť podmienky stanovené na podnikanie v tomto štáte. Ak podnikateľ na Slovensku získa živnostenské oprávnenie, môže v iných krajinách EÚ slobodne podnikať, avšak len príležitostne a dočasne. Ojedinelosť a dočasnosť sa vždy posudzujú v závislosti od viacerých kritérií, napr. pravidelnosť, počet zákaziek, dĺžka trvania. Ak chce slovenský podnikateľ podnikať v zahraničí trvalo, musí si tam v súlade s legislatívou daného štátu založiť živnosť.

Aby dodržal všetky pravidlá, čo musí ešte urobiť?

V rámci EÚ a voľného pohybu pracovníkov môže SZČO pracovať v ktoromkoľvek štáte, otázkou je, ako platí poistné. Ak činnosť vykonáva len v zahraničí a nepožiadala o vyslanie, v  sociálnom poistení si plní povinnosti podľa zákonov krajiny, v ktorej pracuje. Ak o vyslanie požiada a splní podmienky vyslania, Sociálna poisťovňa jej žiadosť posúdi kladne a vystaví tlačivo PD A1. SZČO si potom naďalej plní povinnosti podľa slovenskej legislatívy. Základnou podmienkou vyslania SZČO je vykonávanie podobnej činnosti na území SR minimálne dva mesiace pred dátumom, ku ktorému chce využiť ustanovenie o vyslaní. Ak SZČO pracuje vo viacerých štátoch EÚ, požiada v mieste bydliska inštitúciu sociálneho zabezpečenia o určenie uplatniteľnej legislatívy. V sociálnom poistení sa bude riadiť tou legislatívou, ktorá jej bola určená.

Ako potom postupuje pri zúčtovaní sociálneho poistenia a odvodoch?

Ak SZČO využije inštitút vyslania, splní podmienky vyslania a Sociálna poisťovňa jej vystaví tlačivo PD A1, povinnosti si naďalej bude plniť v zmysle zákona o sociálnom poistení. To znamená, že aj z príjmov dosiahnutých v zahraničí bude poistné na sociálne poistenie platiť na Slovensku (ak jej povinnosť platiť poistné vznikne).