Otvorený list predsedníčke Správnej rady EMA: „Nie všetci na Slovensku patríme do druhej cenovej skupiny.“/ Open letter to Chairwoman, EMA Management Board: “Not everyone in Slovakia is dumb.“

Dalito.sk/zdroj: Igor Matovič, predseda vlády Slovenskej republiky (OĽaNO)

Vážená predsedníčka Správnej rady EMA!/Dear Mrs. Wirthumer-Hoche

Obraciam sa na Vás s nádejou a prosbou o odpustenie. Za slovenského premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorému sa jeho funkcia vymyká z rúk. Chcela by som sa Vám z celého úprimného srdca ospravedlniť za jeho primitívny status o vysoko odbornej práci a pracovnom nasadení vašich vzdelaných kolegov a našich európskych špičkových odborníkov.

I come to you with hope and a kind request for forgiveness. For our Slovak Prime Minister Igor Matovič whose leader role is moving out from his hands. I would like to sincerely apologize to you for his crude social network status on highly professional work and commitment of your educated colleagues and our top European experts.

Dnes už plne chápem, prečo vaši excelentní kolegovia v roku 2017 odmietli sťahovanie z Londýna na Slovensko. Ale verte, vážená pani riaditeľka, na Slovensku stále žije dosť ľudí na úrovni, aj keď sa ich slovník za posledný rok výrazne zvulgarizoval.

I fully understand today why your excellent colleagues refused to move EMA from London to Slovakia back in 2017. Dear Mrs. Wirthumer-Hoche please believe me there live enough good people in Slovakia still despite of their vocabulary become more and more low-minded.

Vážená pani riaditeľka! Chcem, aby ste vedeli, že nie všetci na Slovensku patríme do druhej cenovej skupiny, a že na Slovensku žije množstvo príčetných a múdrych ľudí, ktorí si ctia morálku a pravidlá Európskej únie. Slovenský premiér dnes už reprezentuje zanedbateľné percento voličov, ktorí sa ešte nie celkom zorientovali v európskych hodnotách a je vysoko pravdepodobné, že sa už ani nezorientujú.

Dear Mrs. Wirthumer-Hoche, I want to let you know not everyone in Slovakia is dumb. There are still many rational people living here in this country who follow the moral and rules of the European Union. Slovak Prime Minister does represent today just a niche percentage of electors who are not very well oriented in European values ​​and it is hard to expect they would ever manage to orientate themselves.

Chcem, aby ste vedeli, vážená pani riaditeľka, že slovenský premiér Matovič za to, aký je jednoduchý a pomýlený vlastne nemôže, pretože na to nemá ani vzdelanie. Ešte aj diplomovú prácu odpísal, vlastne aj to odpísané mu niekto odpísal. Takých plagiátorov u nás máme na najvyššej úrovni viac, od ministra školstva až po predsedu parlamentu. Takže nás Európanov, ktorí sme zároveň aj občania Slovenska nemá vlastne ani kto zastupovať.

I want you to know, we could not really blame our Slovak Prime Minister Matovič for being so simple and misled while he did betray his university study when he was a student. He made his final dissertation work as plagiarism, and for doing this plagiarism he even used another plagiarist so he could relax with friends. We have several of such plagiarists between our highest politicians today starting from the Minister of Education through to the Speaker of the National Council. With that we – the real Europeans and citizens of the European Union still living in Slovakia have problem to be represented outside of our country at present.

Preto som sa Vám za všetkých slušných ľudí na Slovensku chcela za primitívny status slovenského premiéra veľmi ospravedlniť a ubezpečiť Vás, že napriek hanbe, ktorú denne pri ňom prežívame aj pred zahraničím, stále nás tu žije dosť takých, ktorí si vašu prácu a prácu vysokých špecializovaných odborníkov EMA nesmierne vážia. Rešpektujeme každé jedno vaše rozhodnutie, ktoré robíte pre nás, pre naše životy.

I would like to apologize to you on behalf of all decent people in Slovakia for this kind of crude statement made by Slovak Prime Minister. I want to assure you despite of the shame we live in every day in front of whole Europe and World today, there are still living here many of us who appreciate work of yours and your EMA’s top class experts, and who respect your decisions made for us and our lives.

Veríme, že aj pri Sputniku V sa budete rozhodovať bez akýchkoľvek politických tlakov a primitívnych vyjadrení, s cieľom, chrániť naše životy a našu bezpečnosť aj do budúcna. Ešte raz sa za to slovenské sociopatické a nevzdelané trdlo veľmi ospravedlňujem, aj za všetky jeho primitívne pästičky (#ZaZdravéSlovensko), a bohužiaľ aj tie budúce.

We believe you will decide on with Sputnik V vaccine not considering any political pressures and crude statements, with the main goal to protect our lives and our security for the future. Once again, I apologize for this Slovak sociopathic freak, all his small fist emoticons (#ZaZdravéSlovensko ), and unfortunately for those future ones too.

Želám Vám vo vašej práci len to najlepšie! / I wish you all the best in your work.

S úctou /Best Regards,

Lucia Tomečková, hrdá občianka Európskej únie / Lucia Tomečková, citizen of the European Union

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)