Pomôžte si vo firme s účtovníctvom a s riadením kvality

ilustračné foto: Zuzana Horníková
PR -

Viesť firmu si vyžaduje množstvo zručností. V prvom rade sa musíte vyznať v oblasti, v ktorej chcete podnikať. Okrem toho však potrebujete aj všeobecnejšie zručnosti. Môže ísť napríklad o orientáciu v účtovníckych záležitostiach, či rôzne manažérske schopnosti.

Vedenie účtovníctva vás nebude oberať o čas ani vám spôsobovať starosti

Môžete mať priemyselnú výrobu, hravo si poradiť s výberom a kúpou nového pohonu TMP 32, ale spomínané účtovnícke záležitosti môžu byť pre vás náročné. Nehovoriac o tom, že si každý mesiac vyžadujú nezanedbateľnú časovú investíciu.

Ak sa vám finančne neoplatí mať vo firme zvlášť účtovnícke oddelenie, môžete prenechať vedenie účtovníctva externej spoločnosti, ktorá sa oň postará. Odbremeníte sa od časti povinností, ktoré vám zaberajú čas, ktorý viete využiť aj inak v rámci podnikania a taktiež sa zbavíte mnohých starostí s dodržiavaním účtovných termínov. A to všetko za veľmi výhodnú sumu.

Kvalita a spokojnosť zákazníkov na prvom mieste pri každom procese vo firme

Pre úspech v podnikaní z hľadiska spokojnosti zákazníkov je potrebné vedieť manažovať všetky procesy a postupy tak, aby vo výsledku vznikali čo najkvalitnejšie produkty, resp. boli ponúkané najkvalitnejšie služby. Človek s prirodzenými manažérskymi schopnosťami dokáže mnohé veci sám, ale vždy je tu aj určitá pomoc.

Tou pomocou myslíme normu ISO 9001. Osvojenie si podmienok pre splnenie tejto normy a získanie príslušného certifikátu vám pomôže nastaviť procesy a postupy vo firme tak, aby bola firma schopná produkovať kvalitné produkty, či služby a mohla byť dlhodobým spoľahlivým obchodným partnerom. Zároveň získanie certifikátu ISO 9001 zvýši prestíž vašej spoločnosti, keďže potenciálnym zákazníkom bude ihneď jasné, že sa na vás môžu spoľahnúť.