Poučenie podľa Harariho: ďalšie masívne šírenie pandémie už bude ľudským a politickým zlyhaním

Dalito.sk/ilustračné foto: pixabay.com - Geralt

Keď v minulosti vypukli morové epidémie, nik netušil, čo ich spôsobilo, ani ako ich zastaviť. Podobne nedokázalo ľudstvo účinne čeliť ani španielskej chrípke roku 1918. Dnešné epidémie však už veda zmenila na „zvládnuteľnú výzvu“, napísal historik Yuval Noah Harari, autor kníh Sapiens, Homo Deus a 21 lekcií pre 21 storočie v článku pre Financial Times.

Už od prvých informácií o potenciálnej hrozbe novej pandémie vedci pracovali na vývoji účinnej vakcíny. Sekvenovali genóm a priebežne zverejňovali informácie. Popri tom už „za pár mesiacov bolo jasné, aké opatrenia môžu spomaliť a zastaviť šíriacu sa nákazu“.

Veda však nemôže nahradiť politiku. Pandémia priniesla aj neľahké politické rozhodovanie. Napríklad o lockdowne. Harari upozorňuje, že nestačí klásť otázku, koľko ľudí sa infikuje, ak sa nezavedie lockdown. Treba sa tiež pýtať, koľko ľudí bude pri takomto uzavretí zažívať depresiu, koľkí prídu o prácu, koľkí sa nebudú môcť zúčastňovať na výučbe, koľkí budú ešte viac vystavení domácemu násiliu. Prírodná katastrofa vedie k politickej dileme.

Známy izraelský historik je presvedčený, že v tejto situácii je úlohou politikov vyvažovať zdravotné, ekonomické a sociálne aspekty a nastaviť komprehenzívnu politiku, t. j. takú politiku, ktorá bude vnímavá na všetky tieto situácie.

Dnes, keď máme všetky nástroje na zastavenie pandémie, „vedecké úspechy položili obrovskú zodpovednosť na plecia politikov“. Žiaľ, viacerí politici „nedokázali v tejto zodpovednosti obstáť”, myslí si Harari. Napríklad populisti, ktorí nepočúvali odborníkov.

Vedci si vymieňajú a zdieľajú informácie a vzájomne sa spoliehajú na zistenia a poznatky. Mnohé významné projekty uskutočnili medzinárodné vedecké tímy. Naproti tomu sa politici sporia. „Jednou z príčin rozdielu medzi vedeckým úspechom a politickým neúspechom je skutočnosť, že vedci spolupracovali, no politici mali sklony k sporom.“

Ak by sa nový koronavírus aj tohto roku nekonečne šíril a zabíjal ďalej, alebo keby nás o niekoľko rokov zasiahla ešte smrteľnejšia pandémia, „nebude to ani nekontrolovateľná prírodná pohroma, ani Boží trest. Bude to ľudské a – presnejšie – politické zlyhanie,“ upozorňuje historik Yuval Noah Harari.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)