Príznaky pracovného stresu. Mierny stres v práci naopak pomáha

Dalito.sk/ilustračné foto: pixabay.com - Pexels
DALITO -

So napätými situáciami sa stretávame takmer denne. Môže ísť, buď to o príjemne záležitosti, alebo pocity, ktoré v nás vyvolávajú paniku. V žiadnom prípade, nedovoľte, aby nežiadúci psychický stav ovplyvňoval váš život.

PRÁCA VS. STRES

Nie je žiadnym prekvapením, že so stresom sa každý vysporiada odlišne. Introvertné povahy sa zvyknú cítiť nepríjemne častejšie ako extroverti.

Mierny stres je dokonca nápomocný. Môže pomôcť so sústredením sa, energiou, precíznosťou a motiváciou. Dokáže udržať pozornosť a vy vďaka nemu budete pracovať efektívnejšie.

Stres rastie priamo zároveň s pribúdajúcimi úlohami. To je typické pre pracovnú oblasť života. Najmä, ak sú zamestnanci pod časovým nátlakom alebo neustálym dohľadom nadriadeného.

Čím viac a rýchlejšie musíme pracovať, tým je práca psychicky náročnejšia. Stres okrem iného súvisí aj s nepresnosťou. Sme pod tlakom, chceme urobiť svoju prácu rýchlo a precízne. Opak je však realitou.

Nedokážeme sa sústrediť, čím narastá počet chýb. Naviac sa cítime vyčerpaní a v konečnom dôsledku sa miera stresu zvyšuje. Okrem povahových škrtov a osobných problémov, na zvládanie pracovných nárokov výrazne vplývajú pracovné podmienky. Môže ísť o postavenie v kolektíve, náročnosť práce, nečakané zmeny, teplota kancelárie a podobne. Stres však môže byť spôsobený aj tým, že vás vaša práca nebaví a nenapĺňa.

Z odborného hľadiska stres vyvoláva v tele reakciu, ktorá aktivuje viaceré dôležité orgány, akými sú napríklad, mozog alebo nadobličky. Organizmus produkuje viac adrenalínu. Nervový systém pracuje na maximum, čo ovplyvňuje dýchanie, srdcovú frekvenciu, či hladinu cukru v krvi.

Na margo toho môžeme s istotou tvrdiť, že dlhodobý stres je pre psychický a fyzický stres nežiadúci. Nehovoriac o tom, že dlhodobý nátlak môže vyvolať až chronický stres, ktorý sprevádzajú ešte vážnejšie príznaky.

PRÍZNAKY PRACOVNÉHO STRESU

Stres na pracovisku má svoje miesto pri otázkach v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je to z toho dôvodu, že neovplyvňuje len jednotlivcov, ale aj celú organizáciu, v širšom ponímaní i ekonomiku štátu.

Bohužiaľ, samotný stres, aj jeho dôsledky zvyknú byť často stigmatizované. A to aj napriek tomu, že z dlhodobého hľadiska stojí za  vznikom rôznorodých chorôb. Najvyšší výskyt v počiatočnom, aj neskoršom štádiu predstavuje únava. Zriedkavé nie sú bolesti hlavychrbtaproblémy so zaspávaním, či tráviace ťažkosti. Ľuďom v strednom veku môžu byť dokonca diagnostikovaný zhoršený stav srdca. To je však len stručný začiatok.

Viac o príznakoch aj dôsledkoch stresu v práci nájdete na Pracuj.sk.