Slováci v Česku pozor! Ak sa nezúčastnite Sčítání lidu 2021, hrozí vám vysoká pokuta

Dalito.sk/ilustračné foto: Dalito.sk
DALITO -

Presne o deväť dní sa aj v Českej republike začne veľké sčítanie obyvateľov. Elektronicky cez web, mobilnú aplikáciu alebo písomne. Papierový formulár budú vypĺňať len tí, ktorí formulár nevyplnia elektronicky. Oproti predošlým sčítaniam bude otázok o polovicu menej, pretože štatistici využijú dáta z registrov. On-line sčítanie sa začne 27. marca a potrvá len do 9. apríla.

Papierovú verziu potom bude možné vyplniť od 17. apríla do 11. mája. Pozor! Sčítanie obyvateľov Českej republiky platí pre všetkých prihlásených obyvateľov krajiny, preto aj pre zahraničných Slovákov. Podľa českých štatistík v ČR žije, pracuje alebo študuje viac ako 400 tisíc Slovákov, z toho viac ako 220 tisíc prihlásených.

Podľa údajov z  roku 2011 sa prihlásilo pri sčítaní ľudu v ČR 149 140 (1,4 % obyvateľstva) k slovenskej národnosti. Za posledných 20 rokov tak poklesol ich počet viac ako o polovicu. Posledné údaje Českého štatistického úradu potvrdzujú trend poklesu hlásenia sa k slovenskej národnosti. Dôvodmi môžu byť: prirodzená asimilácia, kultúrna a jazyková blízkosť, stotožňovanie pojmu „národnosť“ a „štátna príslušnosť“, reakcia na nepovinné vypĺňanie kolónky „národnosť“, ale aj mediálna kampaň pred sčítaním ľudí, domov a bytov, v ktorej médiá upozorňovali na otázky ochrany osobných údajov, pričom zdôrazňovali, že vyplnenie  rubriky o národnej identite a náboženskom vierovyznaní nie je povinné. 

Českí štatistici sľubujú, že vyplnenie nového formuláru sčítania nebude trvať viac ako 15 minút. Formulár bude okrem českého jazyka aj v angličtine, nemčine, po poľsky, rómsky, rusky, ukrajinsky aj vietnamsky.

Účasť na sčítaní je rovnako povinná ako na Slovensku. Na otázky Dalito.sk odpovedala tlačová hovorkyňa Sčítání 2021 Jolana Voldánová.

Musia sa sčítania zúčastniť aj cudzinci, ktorí nie sú v ČR prihlásení?

Sčítání se týká všech osob, které mají v ČR trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů nebo osob, které jsou v rozhodný okamžik sčítání v ČR přítomny. Ve sčítání 2021 se za obyvatele považuje každý, kdo má obvyklé bydliště na území České republiky alespoň po dobu 12 měsíců. Pokud tomu pobyt cizince odpovídá, je započten do obyvatelstva ČR.

Ktorý občan SR sa českého sčítania nemusí zúčastniť okrem tých, ktorých ste už spomenuli vrámci zákona č.332/2020 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, § 5?

Sčítání nepodléhají diplomati a osoby pobývající krátkodobě do 90 dnů.

Ako zistíte, že sa sčítania aj reálne niekto zúčastnil ak nie je občan ČR?

Od Ministerstva vnitra obdržíme z registru obyvatel data o všech cizincích s povoleným pobytem, budeme propojovat záznamy z formulářů se záznamy z registrů.

Hrozí pokuta aj občanovi SR ak sa sčítania nezúčastni neúmyselne?

Pokud povinná osoba neposkytne údaje, jde o přestupek a hrozí pokuta. Povinnost sečíst je daná zákonem o SLDB a za její nesplnění hrozí pokuta až do výše 10.000,- korun českých. Následně se tento přestupek řeší na úrovní obcí v přestupkovém řízení.

Ak ostal počas pandémie slovenský občas v SR a späť do ČR sa vráti až po pandémii, musí sa českého sčítania zúčastniť tiež, keďže má v ČR nahlásený prechodný pobyt?

Ano

Čo v prípade, ak slovenský občan v zahraničí, napríklad aj pre miestne vládne covid opatrenia v danej krajine, nebude v tom čase mať pri sebe počítač alebo ho nemá vôbec a v ČR má prechodný pobyt?

V cizině bude k dispozici pouze elektronický formulář, a to v sedmi jazycích (angličtina, němčina, slovenština, polština, ruština, ukrajinština a romština). Distribuce a sběr listinných formulářů v zahraničí probíhat nebude. Sečíst se online bude možné přes počítač či tablet na stránkách www.scitani.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace, kterou bude možné si v mobilu stáhnout z Google Play nebo App Store pod názvem „Sčítání21“.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)