Slovenská hanba: Výnimočný hrob nechali totálne zdevastovať

Dalito.sk/Hrob Irmy Sztáray, ktorá je v ňom pochovaná spolu s ďalšími príslušníkmi spríbuznených šľachtických rodov Sztáray a Török v Sobranciach. Irma bola dvornou dámou rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety Habsburskej, nazývanej Sisi. FOTO TASR - Michaela Zdražilová
TASR -

Hrob s pozostatkami Irmy Sztáray, ktorý sa nachádza na mestskom cintoríne v Sobranciach, v najbližšom období zrekonštruujú. V dezolátnom stave je už niekoľko rokov. Po smrti Sisi sa utiahla do dnes už tiež neexistujúceho kaštieľa v Sobranciach, kde zomrela 3. septembra 1940.

Dvorná dáma rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety Habsburskej, nazývanej Sissi, je pochovaná v jednom hrobe spolu s ďalšími príslušníkmi spríbuznených šľachtických rodov Sztáray a Török.

“Pôvodne boli pochovávaní pri starom Kostole sv. Juraja v Sobranciach, ktorý sa nachádzal v priestoroch dnešného obchodného centra,” vysvetlil historik Matej Starják s tým, že hroby tam boli až do výstavby nového mosta a cesty v smere na obec Tibava.

V masovom hrobe

Pôvodný chrám na svojom mieste nestojí už niekoľko rokov.

“Telesné pozostatky z rodovej krypty boli exhumované a prenesené na mestský cintorín v Sobranciach na okraj, kde boli uložené do masového hrobu a inštalovali na ne dve tabule, ktoré pôvodne označovali hroby Irmy Sztáray a ďalších príslušníkov oboch spomínaných rodov,” priblížil.

Podľa jeho ďalších slov sa jednotlivé telá nepodarilo identifikovať. Mesto Sobrance vyčlenilo na obnovu hrobu z rozpočtu dotáciu vo výške 7000 eur.

“Osobnosti Irmy Sztáray sa mesto venuje na svojich kultúrnych akciách, od 1. novembra 2018 budú na cintoríne umiestnené informačné tabule s označením a opisom jej hrobu, uvažuje sa aj o zriadení pamätnej izby v mestskej galérii,” uvádza sa v stanovisku mesta.

Zakročila cirkev

Obnovu miesta posledného odpočinku tejto významnej osobnosti a jej ďalších rodinných príslušníkov iniciuje dekan rímskokatolíckej farnosti sv. Vavrinca v Sobranciach Ján Švec–Babov.

“Bude to niečo pekné, dominantné, a pritom s myšlienkou, pretože hroby sú na nie veľmi dobrom mieste na cintoríne. Projekt je ukončený, kamenné časti hrobu sa začínajú vyrábať. Náhrobná socha, ktorá sa nachádzala pri rímskokatolíckom Kostole sv. Vavrinca, sa aktuálne reštauruje,” priblížil Švec–Babov. Ide o náhrobník, ktorý pôvodne stál pri bývalom Chráme sv. Juraja.

Ako ďalej uviedol, Úrad vlády SR im schválil príspevok na obnovu v objeme 3500 eur.

“O pomoc vo výške 3300 eur sme požiadali aj predsedu Košického samosprávneho kraja. Záujem podieľať sa na tejto spoločnej aktivite má aj maďarský konzul v Košiciach. Informovaná je aj rodina Sztáray,” vymenoval.

Spomenul, že o naštartovanie aktivít týkajúcich sa rekonštrukcie sa pričinili Martin Molnár a Boleslav Lešo. Práce bude vykonávať spomínaná farnosť v spolupráci s mestom. Projekt obnovy by mal byť ukončený na jar.

Švec-Babov na margo Sztáray spomenul, že jeho cieľom bolo, aby sa zrealizovala výstavba sochy tejto dvornej dámy, ktorá by mala edukačný charakter nielen pre obyvateľov, ale aj pre návštevníkov mesta. Umiestnená by bola v jeho centre. “Poslanci takúto možnosť neodsúhlasili,” doplnil.

Kto bola Irma

Irma Sztáray sa narodila 10. júla 1863 v obci Staré v Michalovskom okrese. Cisárovnú sprevádzala na mnohých cestách nielen v Európe v rokoch 1894 až 1898. Bola aj svedkom atentátu a tragického skonu cisárovnej, keďže s ňou bola v ten deň na prechádzke pri Ženevskom jazere. Po jej smrti sa utiahla do dnes už neexistujúceho kaštieľa v Sobranciach, kde zomrela 3. septembra 1940.

Slovenská hanba: Dva kaštiele chátrajú aj vďaka pamiatkarom