Štátny luxus aktivačný príspevok aj dávka v núdzi sa skončil 

ilustračné foto: Adam Cvrčok
DALITO -

Novely zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny prechádzajú v posledných mesiacoch do účinnosti s rapídnou platnosťou a výnimkou nie je ani najnovšie opatrenie. To má totiž obmedziť obchádzanie zákonov a zefektívniť poskytovanie pomoci nezamestnaným. 

Rozumnejšie hospodárenie v rámci štátneho rozpočtu sa prejavilo na doposiaľ poslednej legislatívnej zmene. Ako o tom informuje aj oficiálna správa ministerstva, počnúc 1. aprílom nadobudne platnosť novela zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, ktorou sa zo zákonníka vypustí jeden zásadný paragraf. Ten doposiaľ dovoľoval nezamestnaným občanom, aby zostávali na podpore formou aktivačných príspevkov a súčasne poberali dávku v hmotnej núdzi. Na margo toho, že doterajšie legislatívne podmienky neprospievali ani nezamestnaným vo všeobecnosti a súčasne ochudobňovali štátnu pokladnicu, sa vyjadril aj minister Milan Krajniak. Od zavedenia novely si preto ministerstvo sľubuje veľa a verí, že touto zmenou sa upraví aj prístup nezamestnaných k hľadaniu práce. 

Zaradenie z evidencie, vyradenie a dookola

Dôvodov, na základe ktorých ministerstvo rozhodlo o skorom zavedení novely, bolo hneď niekoľko a pri novelizácii boli vzaté na zreteľ aj reálne dáta a výstupy od poskytovateľov príspevkov na úradoch práce.

Zo zistení vyšlo najavo, že nezamestnaní dlhodobo dokázali zneužívať legislatívne medzery, ktoré im v priebehu rokov dokázali dopomôcť k tomu, aby sa vyhli stabilnému príjmu a žili prevažne zo sociálnych dávok a aktivačných príspevkov. Minister Krajniak počas tlačovej konferencie ozrejmil, že po týchto zisteniach sa rezort rozhodol spraviť poriadok v doterajšom legislatívnom fungovaní a zlepšiť podmienky pre skutočnú pomoc nezamestnaným, ktorí sa o získanie stabilného zamestnania svedomito usilujú. Namiesto aktivačných príspevkov sa preto od apríla zavedú do platnosti nové formy pomoci, ktoré zabránia tomu, aby sa nezamestnaní opakovane dostávali von z evidencie a následne opäť do nej. 

Symbolická aktivácia

Ich primárnym cieľom však nebude poskytovanie finančných injekcií, ale dosiahnutie toho, aby si občania v núdzi udržali návyk na pracovný výkon a boli pre zamestnávateľov vhodnými uchádzačmi o pracovné pozície.

Viac sa o téme dočítate v článku Najnovšia úprava zákonníka si od apríla posvieti na nezamestnaných, ktorí sa spoliehali na medzery v paragrafoch [praxuj.sk]

Môže vás zaujať: