Stúpa konzumácia liekov na “dušu”. TOP diagnózou u psychiatrov je už zmiešaná úzkostná a depresívna porucha

Dalito.sk/ilustračné foto: pixabay.com - Hasty Words

Adriana z Bratislavy má 18 ročnú dcéru, ktorá už izoláciu od spolužiakov prestala zvládať na jeseň. Nedokázala spať, napriek tomu z postele nevyliezla celé dní. Mama ju k lekárovi nevedela dostať. Keď konečne po viac ako dvoch týždňoch vstala, nezohnali zasa termín u psychiatra.

„Bola som zúfalá. Dcéra mi odchádzala pred očami a mala som problém ešte aj sama so sebou. Jednoducho sme to ako rodina prestali celé zvládať. Prišli sme o akýkoľvek príjem, sociálne aj rodinné kontakty a k lekárovi sme sa nevedeli dostať. Buď bol iba na telefóne, ale aj to na objednávku, alebo mal obsadené všetky termíny. Našťastie som našla na sociálnej sieti skupinu “zúfalých ľudí”, ktorí mi pomohli a tie tabletky na upokojenie a aj spánok mi darovali. Presne vedeli, ako sa cítime. Nikdy sme žiadne podobné lieky nebrali. Dnes, ak si ju nezoberiem, zobudím sa o tretej v noci a už sa len prehadzujem. Som v takom permanentnom kŕči a strese, že niekedy mám pocit, že by som chcela umrieť aspoň na mesiac. Je to šialená doba, ktorá nás za tie mesiace pripravila takmer o rozum. Dnes nám už lieky predpisuje rodinná lekárka. Neviem, či by sme bez nich vôbec ešte “boli,” povedala so zlomeným hlasom Adriana, dnes už psychiatrická pacientka.

Deti

Epidémia koronavírusu celou silou dopadá nielen na životy ľudí, ale aj na ich psychiku. Agresivitu vyvolanú z bezmocnosti aj izolácie hlási nielen polícia na sociálnych sieťach, ale aj v uliciach. Duševný stav sa prudko zhoršuje nielen dospelým, ale aj deťom. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie musel zriadiť telefonické aj e-mailové linky pomoci rodičom.

„Zatiaľ si ešte nevieme úplne presne predstaviť, aké dopady môže mať aktuálna situácia na psychiku detí,“ povedala psychologička ústavu Beáta Sedlačková.

Rekordy pojedania liekov na úzkostné stavy a depresie hlásia aj zdravotné poisťovne. V Českej republike dokonca riaditelia DSS priznali prípady, keď  sa na druhý svet rozhodli z dôvodu dlhej izolácie odísť klienti aj bez koronavírusu.

„S dlhodobými následkami sa budeme ešte veľmi dlho zaoberať, pretože deťom chýbajú sociálne vzťahy. Škola je pre nich sociálnym spoločenstvom – potrebujú niekam patriť a byť súčasťou sociálnej skupiny. Online vyučovanie nedokáže plnohodnotne nahradiť vzájomnú interakciu v triede, vzťah medzi učiteľom a žiakom a už vôbec nie medzi žiakmi navzájom. Počas dištančného vzdelávania žiaci strácajú pracovné návyky, nemajú presne stanovený režim dňa. Vieme o tom, že mnoho detí sa vzdeláva v posteli a v pyžame,“ povedala psychologička Beáta Sedlačková.

Psychologická pandémia

Nielen slovenskí odborníci upozorňujú, že aj keď koronavírus časom zvládneme, pripraviť sa musíme na psychologickú pandémiu.

Na psychologické vplyvy pandémie upozorňuje aj rešpektovaná americká psychiatrička Aoife O´Donovanová z Kalifornskej univerzity. Pripomína, že zažívame obdobie viacvrstvovej neistoty: od neistoty ohľadom zamestnania a príjmu, cez obavy o ochorenie nás i našich blízkych až po dopady sociálnej izolácie. „Neistota, najmä keď je dlhotrvajúca, patrí medzi najzákernejšie stresory.“

Odborníci z celého sveta apelujú, že bez dodržiavania zásad psychohygieny Covid jednoducho nezvládneme. Zhoršenie nastáva hlavne u pacientov trpiacich depresiami a poruchami v dôsledku stresu. Kým prvú vlnu Covid-19 ako tak zvládali, druhú už vlastne nezvládajú vôbec.

Časť pacientov, u ktorých dominuje sociálna izolácia, zvláda pandémiu a obmedzenia kvôli šíreniu COVID-19 pomerne dobre. Veľká väčšina pacientov zvlášť trpiacich, depresiami alebo stresom podmienenými poruchami, sa však dostala do dekompenzácie aj po niekoľkých rokoch stabilizovaného priebehu ochorenia,“ konštatuje MUDr. Jozef Dragašek, PhD., prednosta I. psychiatrickej kliniky.

V čakárňach pred ambulanciami pribúdajú pacienti, u ktorých sa stále častejšie objavuje strach z COVID-19, o seba a svojich blízkych, a je súčasťou ich vyhýbavého správania sa a zhoršuje frustráciu.

„Zatiaľ nevieme určiť, počet pokusov o samovraždu. Najrizikovejší vek stále platí ale stredný, ale to len preto, že sú to naši trvácni pacienti, u ktorých sa stav v súčasnosti zhoršil, prípadne u dlhodobo stabilných sa opäť prejavili ťažkosti. V dohľadnej dobe sa budem venovať detskej a adolescentnej psychiatrii, kde počas pandémie dochádza k výrazným zmenám v správaní sa a možno aj k prvotným psychickým poruchám,“ upozornil prednosta I. psychiatrickej kliniky UNLP v Košiacich.

Už v roku 2018 bolo zle

Pritom ešte v roku 2018 epidemiologička Alexandra Bražinová z Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty UK, ktorá sa dlhodobo venuje skúmaniu duševných chorôb, upozornila na výsledky jej výskumu. Ukázali, že na Slovensku žijú stovky tisíc ľudí, ktorí majú príznaky depresie, úzkostných porúch a závislostí, no nedostávajú či nevyužívajú liečbu.

„V percentuálnom vyjadrení môžeme povedať, že 67 % ľudí, ktorí s veľkou pravdepodobnosťou trpia depresiou, sa v súčasnosti nelieči. Spomedzi ľudí s príznakmi závislosti od alkoholu sa nelieči až 80 % z nich. Pri ľuďoch, ktorí majú s veľkou pravdepodobnosťou príznaky úzkostných porúch, dosahuje počet neliečených dokonca až 84 %,“ upozornila dva roky pred pandémiou Covid-19  Bražinová.

Dalito.sk požiadalo zdravotné poisťovne o prehľad predpisovania liekov na duševné ochorenia. Porovnali sme psychiatrické vyšetrenia za december 2019 aj 2020. Dôvera pridala podrobný prehľad po mesiacoch. Národné centrum zdravotníckych informácií totiž stále nedisponuje presnými dátami ani čo sa týka počtu samovrážd. V Českej republike už minúlé leto vedeli, že ich počet sa v roku 2020 až strojnásobil.

https://www.dalito.sk/v-cesku-sa-pocas-korona-pandemie-riziko-samovrazd-strojnasobilo-slovensko-cisla-zistuje/

U psychiatrov plno

Medziročné porovnanie vyšetrení u psychiatra

MESIAC/zdroj: DôveraROK 2019ROK 2020ROZDIEL V %
január 39 800 42 9007,78
február 36 900 39 9008,13
marec 39 500 41 9006,07
apríl 40 100 36 100-9,97
máj 41 600 37 700-9,37
jún 38 600 43 30012,17
júl 38 100 40 7006,82
august35 50038 6008,73
september40 00043 5008,75
október42 00043 0002,38
november39 60040 1001,26
december36 80039 6007,6

Celkovo klienti ZP Dôvera navštívili v minulom roku ambulancie psychiatrov 487 300 krát, rok predtým 468 500 krát. V epidemiologickom roku 2020 sa tak počet návštev psychiatrov zvýšil o 4,01%. Najčastejšie odborníka vyhľadali v októbri. Pokles návštev zaznamenali len dva mesiace na jar, keď Slovensko prijímalo prvé covid opatrenia, keď ambulancie mnohí špecialisti zavreli.

Union ZP porovnala návštevnosť u psychiatrov medzimesačne za tri roky

Obdobie/zdroj UnionPočet vyšetreníNárast v %
december 202014 80328,2
december 201911 50015,5
december 201810 002

Podľa výsledkov Union, nárast návštev u psychiatra sa počas decembra 2020 v porovnaní s rovnakým mesiacom pred rokom zvýšil až o 28,2%.

Lieky na úzkosť na dračku

Celý rok 2019 aj 2020 najčastejšie psychiatri predpisovali pacientom ZP Dôvera liek s látkou Alprazolam, ktorý zháňala aj pani Adriana pre dcéru. ide o liečivú látku, ktorá účinkuje ako anxiolytikum, teda proti stavom úzkosti a navodzuje pocity uvoľnenia a upokojenia. Druhým bol liek s escitalopramom, ktorý patrí do skupiny antidepresív a zabraňuje rozvoju depresie a príbuzných ochorení. Tretím najčastejším liekom boli hypnotiká, lieky na spanie a po nich antipsychotiká.

Union porovnal najčastejšie predpisované lieky v decembri za posledné tri roky. Ide o antidepresíva novej generácie s výrazným pôsobením na stavy úzkosti, pocity napätia, nepokoja, poruchy spánku a sexuálne funkcie.

Najčastejšie predpisované lieky u psychiatrov v decembri

Liek – látka/zdroj: Uniondecember 2018december 2019december 2020
trazodóniumchlorid 7058251030
tiapridiumchlorid 409446553

Druhá najčastejšie predpisovaná látka podľa príbalového letáku lieku patrí do skupiny liekov nazývaných psychofarmaká, atypické neuroleptiká. Liek sa používa najmä pri poruchách správania v starobe a tiež priaznivo ovplyvňuje prejavy chronického alkoholizmu vrátane abstinenčných príznakov pri náhlom vynechaní požívania alkoholu.

Aj v najväčšej zdravotnej poisťovni VšZP stúpol počet receptov s liečivom alprazolam. Liek tiež patrí do skupiny benzodiazepínov. Alprazolam účinkuje ako anxiolytikum (liek pôsobiaci proti stavom úzkosti, spôsobujúci pocit uvoľnenia a ukľudnenia). Podľa hovorcu VšZP Matej Neumann, percentuálny nárast predpisovania tohto lieku stúpol o 20,52%.

Aj diagnózy už inak

Zdravotné poisťovne porovnali aj najčastejšie diagnózy svojich klientov u psychiatrov. Kým v roku 2019 v Dôvere ďaleko prevažovala epizóda strednej ťažkej depresie, v pandemickom roku 2020 ju na prvom mieste vymenila ZMIEŠANÁ ÚZKOSTNÁ A DEPRESÍVNA PORUCHA.

Najčastejšie diagnózy

ROKNÁZOV DIAGNÓZY/zdroj: DôveraPORADIE
2019EPIZÓDA STREDNE ŤAŽKEJ DEPRESIE 1.
2019ZMIEŠANÁ ÚZKOSTNÁ A DEPRESÍVNA PORUCHA 2.
2019ORGANICKÁ AFEKTÍVNA PORUCHA 3.
2019RECIDIVUJÚCA DEPRESÍVNA PORUCHA, TERAJŠIA STREDNE ŤAŽKÁ EPIZÓDA 4.
2020ZMIEŠANÁ ÚZKOSTNÁ A DEPRESÍVNA PORUCHA 1.
2020EPIZÓDA STREDNE ŤAŽKEJ DEPRESIE 2.
2020ORGANICKÁ AFEKTÍVNA PORUCHA 3.
2020 RECIDIVUJÚCA DEPRESÍVNA PORUCHA, TERAJŠIA STREDNE ŤAŽKÁ EPIZÓDA 4.

Keď pomoc nechodí

Počas pandémie sa množia prípady, kedy sa ľudia nevedia dostať k psychiatrovi pre preplnené termíny. Poisťovne tvrdia, že sú pripravené im pomôcť.

Poistencom môžeme pomôcť v tom, že im poskytneme zoznam zmluvných lekárov v jeho okolí. Psychiatri môžu poskytovať starostlivosť aj prostredníctvom telemedicíny,” upozornil hovorca Dôvery Matej Štepianský.

Union zasa upozorňuje, že v niektorých prípadoch – pri miernejších ťažkostiach, môže postačiť vyšetrenie klinickým psychológom, prípadne je možné kontaktovať linku pomoci. V prípade, že ide o vážne ohrozenie zdravia pacienta alebo jeho okolia, je nevyhnutné neodkladné vyšetrenie psychiatrom v nemocnici. Union ZP od začiatku pandémie zazmluvnila nové výkony pre psychiatrov a psychológov na poskytovanie prostredníctvom tele medicíny, vrátane krízovej intervencie v dĺžke trvania minimálne 40 minút, ” upozornila na novinku hovorkyňa Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

V obmedzenej miere môže psychiatra čiastočne a dočasne nahradiť aj praktický lekár. Všetko však závisí od závažnosti zdravotného stavu pacienta. Všeobecný lekár nemôže vykazovať do zdravotnej poisťovne výkony psychiatra. Samozrejme, môže pacienta vypočuť a diagnostikovať problém (či je napríklad akútny). Nemôže však nahradiť špecialistu, ani predpísať lieky s indikačným obmedzením pre psychiatra,” upozorňuje Dôvera s tým, že si je vedomá, že psychiatri sú dnes enormne vyťažení.

Lekár môže pacienta odmietnuť z presne vymedzených dôvodov, pričom to môže byť aj neúmerné pracovné zaťaženie. Pacient sa v takom prípade môže obrátiť na VÚC, ktorý odmietnutie preskúma, resp. určí iného poskytovateľa. Pri akútnom probléme (neodkladnej zdravotnej starostlivosti) lekár nemôže pacienta odmietnuť a musí poskytnúť zdravotnú starostlivosť v nevyhnutnom rozsahu,” upozorňuje Matej Štepianský.

Najpredpisovanejší liek pandémie na dušu

Dnes najpredpisovanejším liekom na úzkostné stravy a strach z budúcnosti, ktorí v ľuďoch vyvoláva pandémia koronavírusu je práve ten, ktorý pre dcéru aj seba zháňala pani Andriana. Potvrdili to aj čísla zdravotných poisťovní. Počet predpisov s nimi už rok rapídne stúpa. Napríklad v Dôvere prekonal rekord v mesiacoch marec a december 2020.

Najpredávanejšie lieky

zdroj: Dôvera MESIACROK 2019ROK 2020ROZDIEL V %
január6000700016,66
február5700650014,03
marec6300740017,46
apríl66006400-3,03
máj65006400-1,53
jún6100700014,75
júl6200690011,29
august580063008,62
september6300710012,69
október6600730010,60
november620068009,67
december6300740017,46

Liek s liečivom alprazolam, ktorý sa podľa príbalového letáku používa pri liečbe úzkostných stavov spojených s depresiou a pri panickej poruche percentuálne klesol iba v jarných mesiacoch, keď boli ambulancie špecialistov prevažne zatvorené. Inak počas celého roku 2020 počet predpísaných balení v Dôvere stúpal.

Liek nie je proskripčne obmedzený  (je viazaný na lekársky predpis, ale môže byť predpísaný lekárom  akejkoľvek odbornosti), predpokladá sa že každý lekár dôsledne zváži komu a za akých okolností tento liek predpíše,” spresnila,” spresnila hovorkyňa Union, ktorá tak isto eviduje nárast predpisovania tohto lieku oproti roku 2019 aj 2018.

Liečivá látka/zdroj: Uniondecember 2018december 2019december 2020
alprazolam 1 34210901 417

VšZP, ktorá má najstarší a najchorľavejší kmeň poistencov v krajine to tak tragicky nevidí.

Tieto lieky sú viazané na lekársky predpis a ich preskripcia je viazaná na odbornosť neurológa a psychiatra. Pri porovnaní počtu spotrebovaných balení liekov s obsahom liečiva alprazolam za rok 2020 oproti roku 2019 VšZP nezaznamenala žiaden výrazný vzostup počtu spotrebovaných balení (0,22% medziročný nárast balení). Rovnako ani pri medziročnom porovnávaní počtu pacientov, ktorým bol liek s obsahom liečiva alprazolam uhradený na lekársky predpis, nebol v roku 2020 oproti roku 2019 zaznamenaný nárast ale naopak, mierny pokles pacientov,“ spresnil pre Dalito.sk aj hovorca štátnej VšZP Matej Neumann. Apeluje na klientov, ktorí sa tiež nevedia dostať k psychiatrovi, že v prípade zdravotných problémov je potrebné, aby pacient kontaktoval svojho všeobecného lekára, ktorý ho v prípade potreby nasmeruje na odborného lekára, prípadne priamo odporučí hospitalizáciu v nemocnici.

Ani jedna z poisťovní nevie odpovedať na otázku, koľko jej klientov od prepuknutia epidémie nového koronavírusu spáchalo samovraždu, pretože v ich systémoch tieto informácie neevidujú.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)