UNIQA získala najviac Zlatých mincí, z toho 4 prvenstvá za poistenie domova, životné poistenie a sporenie na dôchodok

Dalito.sk/Triumf UNIQA v súťaži produktov 2022/foto: UNIQA
PR -

Produkty UNIQA získali najviac ocenení v nezávislej súťaži produktov Zlatá minca 2022. UNIQA získala 4-krát zlato, raz striebro a 4-krát bronz, čo dokazuje, že produkty UNIQA sú odbornou porotou hodnotené ako najkvalitnejšie na slovenskom trhu.

Porota zložená zo 189 odborníkov vo finančnej oblasti rozhodla, že najlepšie produkty na slovenskom poistnom trhu ponúka UNIQA v poistení majetku, v životnom poistení a v sporení na dôchodok – zlato získala za indexový fond II. dôchodkového piliera ako aj za sporenie v III. pilieri. Striebornú priečku obsadila UNIQA v poistení schopnosti splácať úver, ktoré ponúka pre obchodného partnera Tatra banku. Štyri bronzové Zlaté mince získala UNIQA za havarijné poistenie, cestovné poistenie a investičné fondy UNIQA Selection Opportunities a UNIQA Small Cap Portfolio.

„Takmer desiatka ocenení naprieč celým našim produktovým portfóliom nás veľmi potešila a dokazuje, že odborníci mimoriadne oceňujú kvalitu našich produktov. Špeciálne nás teší zlaté ocenenie pre našu vlajkovú loď – poistenie domova a rovnako tak pre rizikové životné poistenie, ktorých význam v tejto zložitej dobe stále narastá. Rok od našej fúzie so spoločnosťami AXA sa značke UNIQA darí posilňovať pozíciu v kľúčových segmentoch poistenia a triumf v oceneniach produktovej kvality Zlatá minca len potvrdil našu povesť atraktívneho a kvalitného poisťovateľa. Rovnako nás však teší spätná väzba od našich klientov, pre ktorých sa snažíme naše produkty a služby stále zdokonaľovať,“ komentoval výsledky ocenenia generálny riaditeľ UNIQA Martin Žáček.

Okrem už tradične oceňovaného poistenia majetku a životného poistenia získala UNIQA tento rok prvenstvo aj v dôchodkovom sporení – konkrétne za indexový fond II. piliera a za sporenie v III.dôchodkovom pilieri.

„Náš indexový fond v II. pilieri bol minulý rok napriek zložitému obdobiu najvýkonnejším na trhu, čo dokazuje, že peniaze sporiteľov sú naozaj v dobrých rukách. Zlaté ocenenie takmer dvoch stovák odborníkov za II. a III. pilier len potvrdilo, že v oblasti sporenia na dôchodok ponúkame najkvalitnejšie služby a plánujeme ich stále zlepšovať,“ povedal predseda predstavenstva UNIQA d.s.s., a.s. a UNIQA d.d.s. a člen predstavenstva UNIQA Peter Socha.

O víťazoch súťaže rozhodovala 189 členná porota, ktorá je najkomplexnejšou odbornou porotou, aká kedy na Slovensku finančné produkty hodnotila. V nezávislom finančnom expertnom tíme sú zastúpené takmer všetky relevantné organizácie na trhu – zástupcovia sprostredkovateľských spoločností, vysokých škôl, profesijných asociácií, fintechov, médií, finančných webov alebo odškodňovacích spoločností. 

Zoznam ocenení Zlatá minca pre UNIQA:

1. miesto ■ Poistenie majetku Domov&Bezpečie

1. miesto ■ Životné poistenie Active Life

1. miesto ■ II. pilier Doplnkové dôchodkové sporenie (produkt Indexový)

1. miesto ■ Doplnkové dôchodkové sporenie (III.pilier)

2. miesto ■ Poistenie schopnosti splácať úver (produkt pre Tatra banka)

3. miesto ■ Havarijné poistenie Auto&Voľnosť

3. miesto ■ Cestovné poistenie

3. miesto ■ Zmiešané fondy (UNIQA Selection Opportunities)

3. miesto ■ Fondy fondov (UNIQA Small Cap Portfolio)


UNIQA je súčasťou rakúskej poisťovacej skupiny UNIQA Insurance Group a vyvíja svoje aktivity na slovenskom poistnom trhu už 30 rokov. Ako univerzálna poisťovňa ponúka kompletné spektrum poistných produktov pre občanov i korporátnych klientov. Vďaka integrácii s poisťovňami AXA získala UNIQA na Slovensku trhový podiel viac ako 10% a upevnila si pozíciu štvorky na trhu. UNIQA súčasne vstúpila na Slovensku na dôchodkový a investičný trh a tak popri poistení ponúka klientom i verejnosti aj penzijné sporenie a investície. Po zlúčení poisťovní je obchodná činnosť nástupníckej spoločnosti realizovaná na Slovensku prostredníctvom organizačnej zložky pod obchodnou firmou UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.