V 21. storočí posiela UNION ZP preplatky poštovou poukážkou

Zdravotné poisťovne v týchto dňoch zasielajú klientom oznámenia o výsledku ročného zúčtovania poisteného. Ak po zúčtovaní zdravotnej poisťovni dlhujete, nedoplatok jej posielate na bankový účet, v 99% nie poštovou poukážkou a už vôbec nie, ak ste ešte aj SZČO alebo podnikateľ s iným, ako súkromným bankovým účtom. Ak však máte preplatok, teda zaplatili ste viac, ešte aj dnes v 21. storočí internet bankingu budete čakať zbytočne, že vám preplatok každá zdravotná poisťovňa automaticky vráti späť na účet, z ktorého poistenie pravidelne a roky uhrádzate.  

Zdravotná poisťovňa UNION  vás na druhej strane zúčtovania informuje, že preplatok zasiela poštovým peňažným poukazom v lehote do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska alebo od doručenia nového oznámenia o výsledku ročného zúčtovania poistného. To znamená, že preplatok vám nezašle späť na účet, napríklad aj živnostníka a podnikateľa, čo výrazne pomôže aj pri účtovných uzávierkach, ale iba poštovou poukážkou.

V čase nielen hrozby nákazy koronavírusom tak poistenec po oznámení do športovej schránky musí ísť osobne na poštu, vystáť si často dlhú radu aj v interiéri. UNION neráta ani v čase pandémie, či dovoleniek  s tým, že niektorý poistenec sa nenachádza na území Slovenskej republiky, prípadne pre bezpečnostné covid opatrenia sa nevie dostať domov.

Poisťovňu prostredníctvom špeciálneho formuláru  musíte požiadať o zaslanie preplatku na účet. Celý proces si tak vyžaduje nielen množstvo času, ale aj papierovania, teda všetko, len nie vzťah „k zelenej planéte“.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia UNION/foto: Dalito.sk

Hovorkyňa Union ZP Beáta Dupaľová – Ksenzsighová pre Dalito.sk uviedla, že vraj Union ZP vracia preplatok prioritne bankovým prevodom na bankový účet, ktorý jej poistenec alebo platiteľ poistného oznámil.

„Ak nám poistenec alebo platiteľ poistného neoznámil bankový účet, preplatok z ročného zúčtovania posielame na adresu poistenca alebo platiteľa poistného poštovým peňažným poukazom,“ uviedla hovorkyňa UNION.

Realita je však iná, oznámenie o zaslaní preplatku poštou dostávajú aj tí, ktorých účet pozná UNION aj niekoľko rokov. Ak sa ohradíte mailom, príde vám z centrály takáto reakcia mailom:

„ Je potrebné vyplniť a vlastnoručne podpísať predloženú Univerzálnu žiadosť. Tú následne zašlete na emailovú kontakt: namietka@union.sk alebo poštou na adresu Union zdravotnej poisťovni. Len na základe obdržaného emailu takúto požiadavku neakceptujeme,“ upozorní vás špecialista odd. výberu poistného Union zdravotná poisťovňa, a.s. .

Hovorkyňu UNION sme požiadali o vyjadrenie, prečo reálne v praxi vracia ZP UNION preplatky poštovou poukážkou (aspoň tak o tom informuje v oznámení), prečo sa to celé nedá  v 21. storočí urobiť elektronicky aj z toho dôvodu, že je to lepšie pre SZČO aj účtovne a ak preplatky zasielajú iba poukážkami, či zabúda na životné prostredie, ale najmä bezpečnosť svojich klientov počas pandémie. Vrátane papiera (žiadosti), ktorý musí vytlačiť klient.

„Preplatok z ročného zúčtovania oznamujeme poistencom prostredníctvom  tzv. Oznámenia o výsledku. V tomto dokumente je vždy uvedený aj spôsob vrátenia preplatku. V prípade, ak poistencovi v doručenom Oznámení o výsledku spôsob vrátenia preplatku nevyhovuje, má možnosť požiadať o zmenu. Preplatok je Union ZP povinná vrátiť najneskôr do 60 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku. Táto lehota pozostáva z 15-dňovej lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska  voči výsledku, a z nasledujúcej 45-dňovej lehoty na úhradu, reagovala na otázky hovorkyňa Union ZP Beáta Dupaľová – Ksenzsighová.

Oslovili sme aj zvyšné dve zdravotné poisťovne. Obe posielajú preplatky poštovou poukážkou iba výnimočne.

Zdravotná poisťovňa Dôvera to klientom zbytočne nekomplikuje: „Ak evidujeme u poistenca účet, primárne mu preplatok odosielame na účet, pokiaľ si poistenec nepožiada o vrátenie poštovou poukážkou. Ak účet neevidujeme, poistencovi preplatok z ročného zúčtovania posielame poštovou poukážkou. To, akým spôsobom bude preplatok vrátený, oznamujeme vo výsledku z ročného zúčtovania. Vo všeobecnosti platí, že o preplatok z ročného zúčtovania nie je potrebné žiadať,“ uviedol pre Dalito.sk Branislav Cehlárik, hovorca zdravotnej poisťovne Dôvera.

Rovnako sa správa aj najväčšia štátna poisťovňa, ktorá ma aj najstarší kmeň poistencov v krajine.

„Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP) preplatok z RZ vracia bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou bez toho, že by si o to musel platiteľ poistného/poistenec požiadať.  Ak VšZP eviduje u platiteľa poistného/poistenca bankové spojenie, preplatok z RZ vracia bankovým prevodom. Poštovou poukážkou vracia VšZP preplatok z RZ v prípadoch, ak nemáme k dispozícii bankové spojenie platiteľa poistného/poistenca resp. ak si platiteľ poistného/poistenec požiada, že chce vrátiť preplatok z RZ poštovou poukážkou a nie bankovým prevodom na účet, ktorý u neho evidujeme,” ,“ uviedla pre Dalito.sk Dominika Šulková z odboru marketingu a komunikácie VšZP.

(Ak vás tento článok zaujal, jeho autorovi alebo redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)