V Sliači prekonali aj fekišovské bizarnosti

ilustračné foto: Dalito.sk

Autor nie je odborník na verejnú správu, no aj z laického hľadiska možno jednoducho zhrnúť základné problémy sliačskeho bizarného experimentu so zdravým rozumom.

Zákon o obecnom zriadení v § 4 stanovuje, že obec „samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, … ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba“. V súvislosti s referendom takisto jasne vymedzuje, že obec organizuje „miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce“.

Nezákonné referendum?

Letisko Sliač sa nenachádza v katastrálnom území mesta Sliač, ale v katastrálnom územní dvoch obcí: Badína a Sielnice. To znamená, že letisko Sliač nespadá pod správu mesta Sliač.

Takže v Sliači v rozpore so zákonom riešili veci súvisiace s cudzím územím. Priam na ruský spôsob. Ironicky by sme mohli dodať, že chýba už len vykonať anexiu letiska.

Nejde však len o otázku katastrálneho územia. Letisko Sliač nie je ani v správe tej či onej obce, ale v správe Slovenskej republiky. Presnejšie v správe akciovej spoločnosti Letisko Sliač, ktorej jediným akcionárom je Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Takže toto by mala byť ďalšia zákonná prekážka pre vyhlásenie referenda. Nie však pre miestnych poslancov a pani primátorku.

Zosmiešňujú sa aj sami

Referendum o cudzom území a navyše o priestore, ktoré nie je v správe konkrétnej obce, ale ministerstva a k tomu ešte aj o neexistujúcom probléme (žiadna americká vojenská základňa sa tam nechystá), to by nevymysleli ani vo Fekišovciach. Toto je už svetová kuriozita. A politický gýč. 

Primátorka Sliača sa bráni, že realizáciou referenda len rešpektovali vôľu občanov. V prvom rade by bolo treba rešpektovať platný zákon o obecnom zriadení. Ten je viac než názory či vôľa dezinformačne zmanipulovaných občanov.

V Sliači odmietajú znevažovanie a zosmiešňovanie referenda a jeho výsledkov. Nuž ale nič iné sa s tým referendom ani nedá. Vážení, nepotrebujete byť nikým zosmiešňovaní. Zosmiešňujete sa aj sami.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)