Ženy majú nižšie platy ako muži aj tento rok. Od dnešného dňa až do konca roka pracujú zadarmo

Dalito.sk/Zamestnávatelia môžu vytváraním vhodných podmienok podporiť znižovanie rodového mzdového rozdielu/foto: Charta diverzity
PR -

Rodová nerovnosť v odmeňovaní za vykonanú prácu pretrváva, aj keď ženy pracujú zadarmo o tri dni menej ako v roku 2020.

Ženy na výplatnej páske ešte stále nedobehli mužov. Napriek tomu, že spoločnosť tento problém vníma a aj o ňom hovorí, nepomer platov medzi rodmi naďalej pretrváva.

Práve dnes si pripomíname Deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov, tento rok totiž pripadol na 25. októbra. Od pondelka 25. októbra 2021 tak budú ženy s priemerným zárobkom na Slovensku až do konca roka pracovať zadarmo. Ženy si síce polepšili o pár dní, pretože tento stav sa v porovnaní s minulým rokom zlepšil o tri dni, celkovo sú ale za mužmi pozadu o pár stoviek eur. Tieto údaje však nezohľadňujú obdobie pandémie COVID-19, keďže vychádzajú z roku 2019. 

Patríme k najhorším v EÚ

A ako je na tom Slovensko v porovnaní so zahraničím? Slovenská republika sa v oblasti platovej (ne)rovnosti momentálne nachádza na šiestej priečke od konca medzi krajinami EÚ a vrátane Švajčiarska. V roku 2019 podľa Eurostatu dosiahol rozdiel v priemernom hodinovom zárobku mužov a žien úroveň  18,4 %. Horšie na tom ako my je Estónsko, ktoré je na chvoste rebríčka, pred ním sa umiestnili Litva, Rakúsko, Nemecko a Česká republika. Naopak,  najnižšie platové rozdiely sú v Luxembursku, Rumunsku a Taliansku, pričom prvú päťku uzatvára Belgicko a Slovinsko. Priemer EÚ je 14,4 %. 

Za pomalší rast miezd žien môžu viaceré faktory. Jedným z nich je prevažujúce  zastúpenie žien v  nízkopríjmových ekonomických činnostiach (zdravotníctvo, sociálna pomoc, vzdelávanie) aj pracovných pozíciách.

„Mzdové rozdiely tiež ovplyvňujú zakorenené predsudky o vhodnosti mužov a žien vykonávať určité práce či role, preferencia mužov pre vedúce funkcie, ako aj  prevládajúca účasť žien na materskej a rodičovskej dovolenke, kvôli ktorej na niekoľko rokov práve oni vypadávajú z trhu práce a strácajú zručnosti.  Nezanedbateľný vplyv má i celkové množstvo odpracovaných hodín neplatenej práce v domácnosti najmä v súvislosti so starostlivosťou o závislé osoby v domácnosti,“  vysvetľuje analytik a výskumník z Inštitútu pre výskum práce a rodiny Andrej Kuruc.

Aj posledné údaje Štatistického úradu SR hovoria o podstatnom rozdiele v hrubej mesačnej mzde medzi ženami a mužmi. Kým priemerná hrubá mesačná mzda muža na Slovensku v roku 2020 predstavovala sumu 1 460 eur, u ženy išlo len o 1 198 eur.  Podľa týchto štatistík tak ženy na Slovensku zarobili v priemere o 262 eur menej ako muži. Priemerná hrubá mzda žien v percentuálnom vyjadrení predstavovala 82,1 % z priemernej hrubej mzdy mužov.

Ženy: nižšie platy, viac povinností

Keď nezmeníme to, ako vyzerá náš súkromný svet, a teda starostlivosť o domácnosť a o deti, ženy budú vo svete práce naďalej ťahať za kratší koniec,“ hovorí Ivana Vagaská, výkonná riaditeľka Business Leaders Forum, združenia firiem, ktoré funguje pri Nadácii Pontis a ktorého iniciatívou je aj Charta diverzity Slovensko. „Práve nadmerná záťaž v podobe neplatenej domácej práce a očakávania spoločnosti, že túto prácu majú vykonávať ženy, sa výrazne premietajú do rodového mzdového rozdielu,“ dopĺňa.

Pandémia COVID-19 navyše ešte viac ženy zaťažila. Mnohé ženy zostali pracovať z domu a popritom museli zvládať aj domáce vzdelávanie detí, starostlivosť o domácnosť či výpomoc ostatným rodinným príslušníkom.

„Aj v našom tohtoročnom online prieskume až  64,4 % respondentiek-žien uviedlo, že robia viac a o trochu viac, ako je spravodlivý podiel domácich prác alebo starostlivosti o deti a iných dospelých a 33,3 % z nich uviedlo, že počas pandémie vykonávajú neplatené domáce práce a starostlivosť o deti a iných ešte vo väčšej miere ako ich partner,“ dodáva Andrej Kuruc.

Zamestnanci a zamestnankyne bez rozdielu

Zamestnávatelia môžu vytváraním vhodných podmienok a pracovného prostredia podporiť znižovanie rodového mzdového rozdielu. Osvedčenou cestou je zvyšovanie flexibility, zameriavanie sa na výsledky práce a umožnenie vykonávania práce v rôznych časoch a miestach.

Počas pandémie sme si všetci potvrdili, že je to možné a pracovná produktivita sa neznižuje,“ hovorí Ľubomíra Lukáčová, riaditeľka ľudských zdrojov slovenskej pobočky Philip Morris.

Ľubomíra Lukáčová, riaditeľka ľudských zdrojov slovenskej pobočky Philip Morris/foto: Charta diverzity

Ďalej je to vytváranie podmienok pre jednoduchší návrat do práce pre matky, či už finančnou kompenzáciou na podporu financovania škôlky, dodatočným voľnom, kratšími pracovnými úväzkami a dorovnávaním platu v prípade OČR. „Tie isté princípy u nás platia aj pre otcov (druhých rodičov), ktorých podporujeme k nástupu na rodičovskú dovolenku, a pomáhame tak rodovo rozložiť starostlivosť o domácnosť a potomkov,“ približuje Lukáčová.

Rovnaký prístup ku všetkým zamestnancom a zamestnankyniam zahŕňa aj rovnocenné odmeňovanie na rovnakých pracovných pozíciách. To sa dá potvrdiť certifikáciou tzv. platovej rovnosti EQUAL SALARY, ktorú Philip Morris Slovakia získala ako prvá spoločnosť na Slovensku.

Zdroje:

Eurostat, 2019 

Štruktúra miezd v roku 2020

O Charte diverzity

Nadácia Pontis od roku 2004 admi­nistruje Business Leaders Forum – neformálne združenie firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní prin­cípov zodpovedného podnikania na Slovensku. Jednou z iniciatív združenia je od roku 2017 aj Charta diverzity Slovensko, ktorá je súčasťou Európskej platformy Chárt diverzity koordinovanej Európskou komisiou. Charta spája zamestnávateľov, ktorí sa hlásia k podpore rozmanitosti a inklúzie na pracovisku. Aktuálne má na Slovensku 99 signatárov.