Ženy na trhu práce diskriminujú najmä ženy-personalistky

Dalito.sk/ilustarčné foto. pixabay.com - 089photoshootings
DALITO -

Ženy na Slovensku zarábajú asi o 20% menej ako muži. Popri rôznych faktoroch, ktoré do toho vstupujú, zostáva stále táto nerovnosť nevysvetlená.

Bližšie sa na tento jav pozreli vedkyne z Centra spoločenských a psychologických vied SAV, pričom vychádzali z predpokladu, že nižšie ponuky platu pre ženy sú samozrejmosťou už na začiatku, pri prijímaní do zamestnania. O výsledkom výskumu Dalito.sk informovala hovorkyňa SAV Monika Tináková.

„Konkrétne sme chceli zistiť, či budú v procese prijímania do zamestnania ženy hodnotené inak ako muži, aký plat im bude ponúknutý, koho by v prípade ekonomickej krízy personalisti skôr prepustili a zaujímalo nás aj to, akú úlohu zohráva v celom procese diskriminácia a predsudky. Celkovo až 155 odborníkov, ktorí majú skúsenosti v procesoch zamestnávania a prepúšťania zamestnancov, sme požiadali, aby vyhodnotili životopisy troch kandidátov na pozíciu regionálneho obchodného manažéra,“ povedala Magdalena Adamus z Centra spoločenských a psychologických vied SAV.  

Aký plat im ponúkli

Polovica z týchto odborníkov dostala na zhodnotenie životopisy so ženskými menami a druhá polovica hodnotila tie isté životopisy, no označené mužskými menami.

Personalisti hodnotili každého z fiktívnych kandidátov nakoľko ich považujú za kompetentných, vhodných na uvedenú pracovnú pozíciu a sympatických. Mali uviesť aj to, aký plat by im ponúkli.

„Zistili sme, že ženám by personalisti ponúkli o 200 eur nižšiu mzdu ako identickým uchádzačom – mužom. Personalisti správne identifikovali kandidátov, ktorí boli objektívne najlepší, a tým aj ponúkali vyššiu mzdu, no práve v tejto skupine bol rozdiel medzi ponúkanými mzdami pre mužov a pre ženy najvypuklejší – najlepšia kandidátka bola najviac znevýhodnená, pretože v porovnaní s identickým mužským kandidátom jej bol ponúknutý o 15% nižší nástupný plat,“ povedala Eva Ballová Mikušková z Centra spoločenských a psychologických vied SAV. 

Znepokojujúci stav

Uvedené výsledky hodnotia psychologičky SAV ako znepokojujúce a prekvapilo ich aj to, že diskriminácie sa dopúšťajú najmä ženy – personalistky. Tie totiž ponúkli mužom až o 240 Eur viac pri plate po skúšobnej lehote ako ženským kandidátkam. Takéto rozdielne ponuky pre ženy a mužov sa u mužov – personalistov nevyskytovali. Vo všeobecnosti platí, že v personalistike pracuje viac žien ako mužov.

„Pozitívne pre ženy uchádzajúce sa o zamestnanie vyšlo, že personalisti boli náchylní prepustiť skôr mužov s častejšími absenciami v porovnaní so ženami, ktoré tiež často absentovali,“ povedala Magdalena Adamus.

Pri zhrnutí tohto výskumu výsledky naznačujú, že situácia na trhu práce je zložitá a ovplyvňovaná mnohými nepísanými a väčšinou neuvedomovanými normami a predsudkami, na čo doplácajú predovšetkým ženy.

„Vytvára sa bludný kruh, kde naďalej pretrváva predstava, že domáce práce a starostlivosť o deti a ostatných členov domácnosti je „ženská“ špecializácia, čo núti ženy k zamestnaniam, ktoré umožňujú spájať rodinný život s prácou, a mužov k tomu, aby sa venovali skôr kariére. Takýto prístup má ďalekosiahle následky, nielen ekonomické, ale aj psychologické. Obmedzuje sa aktívna prítomnosť otcov v živote detí, ktorá má nezanedbateľný vplyv na ich vývoj, no obmedzuje sa najmä nastolenie rovnováhy rodina – práca tak u mužov ako aj u žien, ktorá sa silne spája s celkovou životnou spokojnosťou,“ dodala Eva Ballová Mikušková.