Etiketa na pracovisku vám nič nehovorí? To asi nebudete u kolegov obľúbený…

ilustračné foto: Dalito.sk

V PRÁCI TREBA REŠPEKTOVAŤ FIREMNÚ KULTÚRU!

Aj vám sa už stalo, že po nástupe do nového zamestnania ste si pripadali ako mimozemšťan? Je to zrejme preto, lebo vám nik nevysvetlil ako fungujú vzťahy na pracovisku. Každá firma má svoju vlastnú kultúru. V korporátnych podnikoch je dnes navyše bežné, že firemná kultúra obsahuje aj zvyklosti domovskej krajiny spoločnosti. Preto je veľmi dôležité rešpektovať pravidlá zavedené manažmentom firmy a rovnako i vedenie spoločnosti by malo akceptovať kultúru krajiny, v ktorej podniká.

Ak ste práve nastúpili do novej práce, mali by ste myslieť na to, že to VY sa musíte prispôsobiť firemnej kultúre. Preto, ak vás s pravidlami spolunažívania na pracovisku neoboznámi nadriadený, alebo vaši noví služobne starší kolegovia, ostáva na vás, aby ste si to zistili. Predsa aj vám musí záležať, aký obraz si ako nováčik v kolektíve vytvoríte. Aj tu totiž platí základné pravidlo etikety: „Prvý dojem nemá druhý pokus!“

AKO SA PREDSTAVIŤ?

Prvý deň v práci je veľmi dôležitý! Je to váš prvý kontakt s novým prostredím do ktorého chcete zapadnúť a rovnako je dôležité aj zistiť všetko potrebné pre vaše každodenné fungovanie na pracovisku. Vrátane zaužívaných zvyklostí a pravidiel, podľa ktorých by ste sa mali v novej práci správať.

Aj v práci totiž platia pravidlá etikety a slušného správania. Hierarchia stavia do vyššej pozície nadriadeného pred podriadeným, prednosť majú aj starší a ženy. V pracovnej etikete pribúda ešte aj ďalšia kategória a to služobne starší kolega, ktorého uprednostňujeme pred služobne mladším zamestnancom.

Ak teda poznáme pravidlá spoločenskej prednosti, vieme, že najprv sa predstavíme šéfovi, potom jeho zástupkyni a až neskôr služobne starším kolegom, či dámam. Podľa firemnej hierarchie sa pri príchode do práce zdraví nováčik prvý a to tak, že rešpektujeme poradie spoločenskej dôležitosti.

VYKAŤ, ČI TYKAŤ?

V našich podmienkach je zvykom pri prvom kontakte a predstavení vykať. Navrhnúť tykanie môže nadriadený, starší, alebo žena. V štátnych inštitúciách a spoločnostiach je spravidla zaužívané všeobecné vykanie. V menších firmách či nadnárodných korporáciách môže byť zvykom tykanie hneď od nástupu. Vtedy na tykanie ako súčasť firemnej kultúry nového zamestnanca upozorní nadriadený.

Ak si s vami šéf potykal, to automaticky neznamená, že si môžete robiť čo chcete. Stále treba rešpektovať hierarchiu a zásady slušnosti. Benevolenciou by ste rýchlo stratili svoje dobré renomé.

AKO SA SPRÁVAŤ KU KOLEGOM?

Aj v práci platí staré známe pravidlo: „Nerob druhým to, čo nechceš aby robili tebe!“  S kolegami treba vedieť vychádzať. Veď v práci trávime podstatnú časť svojho dňa. Preto by sme sa k nim mali správať milo, slušne a s rešpektom. Napokon, môže sa nám to i vrátiť, ak budeme potrebovať pomoc, či vymeniť si službu. Myslite na to!

Etiketa na pracovisku odporúča vynechať hrubosť, vtipné či dvojzmyselné narážky na kolegu, či šírenie klebiet. Rovnako nevhodné sú hlasné telefonáty (či už súkromné, alebo pracovné), alebo hlasné púšťanie hudby v spoločných priestoroch. V takých prípadoch je vhodnejšie si hudbu vypočuť cez slúchadlá. Ale pozor! Aj používanie slúchadiel má svoje áno a nie. Stále častejším javom neslušného a neohľaduplného správania v práci je nosenie vnútroušných slúchadiel (AirPods), ktoré sú takmer neviditeľné. Kým pri individuálnej práci osamote, napríklad pri počítači, to nie je problém, pri práci vo dvojici či v kolektíve to pôsobí už neslušne a urážlivo. Najmä, ak nepočujete, čo vám vraví zákazník, či nadriadený.

NEUMYTÝ RIAD A STARÉ POTREVINY V CHLADNIČKE

Vaše správanie sa ku kolegom z vás môže spraviť miláčika kolektívu i nenávideného grobiana, ktorého by sa všetci najradšej zbavili. Azda nie je nič dráždivejšie, ako keď niekto neustále necháva po sebe špinavý riad, či zababranú mikrovlnku v spoločnej kuchynke. Použitý riad patrí do umývačky, alebo ho radšej rovno umyte, namiesto toho, aby skončil v dreze, či zostal neumytý na stole. Rovnako by ste si mali dať pozor na „kostlivcov“ v chladničke a nenechávať tam plesnivé jedlo a stuchnuté potraviny. Pozor aj na nosenie výrazne aromatických jedál do otvorenej kancelárie, ktoré môžu druhým dokonca zapáchať.

ACH TEN ŽIVOT V OPEN SPACE!

Ak pracujete nielen vo veľkých spoločných kanceláriách (open space office) mali by ste chápať, že tam nie ste sami. Rešpekt, slušnosť, cit a zmysel pre spolunažívanie v kolektíve je tu nevyhnutnosťou. Inak budete pôsobiť ako votrelci. Vyvarujte sa hlučným telefonátom, hlasnej hudbe, grganiu, mľaskaniu, či iným gastroenterologickým zvukom, ktoré môžu znepríjemniť ostatným súžitie s vami pod jednou strechou.

Aj kúrenie, či klimatizáciu nastavujte s rešpektom k ostatným, aby ste nepôsobili ako bezohľadní sebci. Ak potrebujete čerstvý vzduch nerobte prievan v celej kancelárii. Vyvetrajte, alebo klimatizujte priestor počas obedňajšej pauzy. Prípadne sa dohodnite s kolegom, ktorému prekáža prievan, že pri okne, či klimatizácii budete sedieť radšej vy. Robenie si napriek a dokazovanie si kto z koho nemá žiadny zmysel a vedie len k zbytočným konfliktom, ktoré nerobia nikomu dobre.

Aj pandemické roky nás naučili, že s chronickým kašľom, či s infekčným ochorením do práce nechodíme. Vypýtame si od šéfa možnosť práce z domu, alebo ak to inak nejde, doliečime sa doma bez toho, aby sme nakazili druhých.

O hlučných telefonátoch sme síce už hovorili, ale rovnako otravné môže byť neustále pípanie telefónu, či notifikácie o prichádzajúcich e-mailoch a správach. Aj tie sa dajú v práci stíšiť alebo radšej úplne vypnúť.

OSOBNÁ HYGIENA, NAŠA VÝKLADNÁ SKRIŇA

Hygiena je naša osobná vec. A keďže sa nás osobne týka, mali by sme si jej intimitu nechať iba pre seba! Strihanie nechtov za stolom pred kolegami, či klientmi je rovnako neslušné, ako špáranie sa v nose, či neustále chrchľanie a odpľúvanie.

Ak pracujeme v kolektíve, zvlášť dbáme aj na ústnu hygienu. Zápach z úst je jeden z najviac „oceňovaných“ nedostatkov, spolu s aroganciou a nevhodným odevom. Preto dbajte aj na svoju čistotu, osobnú vizáž i imidž. Neumyté mastné vlasy, špina za nechtami, zafajčený odev, či zápach po pote a cigaretách, to všetko vás pripraví nielen o Prvý dojem, ale aj o všetky ďalšie…

Aj keď fajčenie v interiéroch je už takmer všade zakázané, aj tento zlozvyk by sme mali držať pod kontrolou. Vapovanie, či fajčenie v spoločných priestoroch je rovnako bezohľadné ako zapáchajúce jedlo. Preto si tieto škodlivé záľuby vybavte vonku alebo na to vyhradených fajčiarskych priestoroch.

BUĎTE TÍMOVÝM HRÁČOM A NIE SÓLO HRDINOM

Vo väčšine firiem preferujú skôr tímových hráčov, ako sólo hrdinov, ktorí robia všetko len sami a pre seba. Vedieť pomôcť mladšiemu, či menej skúsenému kolegovi, poradiť, vysvetliť, či podporiť spolupracovníka v núdzi, to všetko z vás urobí milého a spoľahlivého kolegu, na ktorého nik nemôže povedať jediné krivé slovo.

Aj preto slušnosť, zdvorilosť a láskavosť, ako súčasť spoločenskej etikety, budú vždy základným meradlom solídnosti každého z nás!

(Ak vás tento článok od odborníka na etiketu zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)  

Môže vás zaujať: