Oftalmologička: Niekedy je lepšie nemať radšej žiadne slnečné okuliare, ale dôležité sú aj v meste

foto: pixabay.com - Public Domain Pictures

Vieme, že pred intenzívnym slnečným svetlom sa musíme chrániť. Ochrana pred UV žiarením je dôležitá, aby sme predišli poškodeniu očí. Mnohí však už nosia slnečné okuliare takmer vždy – zo zvyku alebo ako imidž. Ako teda fungujú slnečné lúče pri dopade na naše oči? Čo sa môže stať, ak by boli naše oči dlhodobo vystavené silnému slnku? Ako funguje UV filter pri ochrane očí? Čo v prípade, keď niekto používa slnečné okuliare bez ochranného filtra? A prečo je dôležité je všímať si kategórie slnečnej ochrany, resp. číselné označenie UV filtra na slnečných okuliaroch? Na tieto otázky odpovedá očná lekárka MUDr. Ivana Majtán, ktorá pripomína, že ak si nechránime oči, môže dôjsť k ich vážnym poškodeniam, no zároveň platí, že je lepšie nemať žiadne slnečné okuliare než okuliare bez UV filtra.

UV žiarenie má tri pásma, pričom UVA tvorí drvivú väčšinu. Asi preto vo všeobecnosti tie pásma nerozlišujeme a pri slnečných lúčoch a ich vplyve na náš zrak hovoríme o UV žiarení. Ako fungujú slnečné lúče pri dopade na naše oči?  

V prvom rade celé svetelné spektrum má z hľadiska fyziky rôzne vlnové dĺžky, v podstate ich vlnenie v priestore. Pri dopade UV žiarenia na oko rôzne štruktúry oka absorbujú vlnové dĺžky v rozličnom pomere. Kratšie vlnové dĺžky sú absorbované rohovkou. Zvyšovaním vlnovej dĺžky sa postupne zväčšuje časť, ktorá prechádza rohovkou a dosahuje až k šošovke a sietnici.

Všeobecne platí, že rohovka absorbuje vlnové dĺžky pod 300 nanometrov (nm), šošovka pod 400nm. UVA žiarenie má vlnovú dĺžku v rozmedzí 315-400nm a UVB 280-315nm. UVC má vlnovú dĺžku v menšom rozmedzí.

Na silnejšie slnečné svetlo reagujú naše oči privieraním viečok a zúžením zrenice. Čo sa môže stať, ak by sme tomu boli dlhodobo vystavení?

Ak sa nechránime, v konečnom dôsledku si môžeme poškodiť očné viečka a pokožku okolo očí. Alebo sa u nás môže rozvinúť niektoré z mnohých iných ochorení. Patria k nim aj konjunktivitída, čiže zápal spojovky, a fotokeratitída, zápal rohovky pôsobením žiarenia.

Pri pôsobení stáleho intenzívneho svetla podstupujeme riziko vytvorenia predčasnej katarakty, čiže sivého zákalu. Intenzívne svetlo môže zapríčiniť aj vytvorenie vekom podmienenej degenerácie makuly, čo je ochorenie žltej škvrny, miesta najostrejšieho videnia. Existuje tiež podozrenie, že UV žiarenie spôsobuje nádory na očnom viečku.

To len potvrdzuje, že ochranu očí neradno zanedbať. Pri výbere slnečných okuliarov platí zásada, že by mali mať UV filter. Ako funguje tento filter pri ochrane očí? A čo v prípade, keď niekto používa len nejaké imidžové slnečné okuliare bez ochranného filtra?

UV filter pohlcuje žiarenie s danou vlnovou dĺžkou, čo som už spomenula. Oči prirodzene reagujú na slnečné žiarenie zúžením zrenice a privretím viečok. Okuliare bez ochranného filtra viditeľné svetlo iba tlmia a neabsorbujú žiadne UV žiarenie. Ak používame takéto okuliare bez UV filtra, vystavujeme oči poškodeniu. V prvom rade tým, že im prirodzene neumožníme privrieť sa. A tiež tým, že pri používaní takýchto okuliarov dúhovka nie je stimulovaná k zúženiu zrenice, pretože svetlo cez slnečné okuliare neprechádza v dostatočnej miere a prepustí oveľa viac UV žiarenia dovnútra oka.

To znamená, že nosiť lacné okuliare bez UV filtra je horšie ako nemať žiadne okuliare?

Áno, platí, že lepšie žiadne slnečné okuliare ako nekvalitné bez UV filtra.

Ako je to s takpovediac zvykový nosením slnečných okuliarov? Alebo inak: potrebujeme slnečné okuliare bežne napríklad v meste?

Slnečné okuliare chránia oči pred UV žiarením aj pred oslnením. Poznáme päť kategórií protislnečnej ochrany, ktoré sú označované číslom 0 až 4, teda od čírych až po veľmi tmavo sfarbené sklá. Sklá s nižším stupňom protislnečnej ochrany sú vhodné, keď nie je veľká intenzita slnečného žiarenia. Počas pobytu na priamom slnku by sme mali používať okuliare so stupňom ochrany 2 až 3. Stupne 1 až 3 sú vhodné na šoférovanie. Ak ste vo vysokohorskom teréne alebo pri vode, slnečné okuliare by mali mať čo najtmavšie sfarbenie (označenie 4). Stupeň 4 však nie je vhodný na šoférovanie.

Svetlo, a teda UV žiarenie sa odráža od rôznych plôch na zemskom povrchu. Napríklad aj od asfaltu sa odrazí približne 8-10 percent. Takže slnečné okuliare sú vhodné aj v meste. Avšak v každom prípade s adekvátnou UV ochranou.

Môže sa stať, že prižmurujeme oči alebo nejako inak reagujeme na slnko a pritom problém nie je v samotnom pôsobení slnečných lúčov, ale ide o nejaký iný zdravotný problém? Mám na mysli, či môžu napríklad nejaké alergie, alebo dlhodobá práca za počítačom a podobne spôsobiť zdanlivo bežné reakcie očí na slnko a pritom by šlo o celkom iný problém, ktorému by sme mali venovať pozornosť?

Áno, môže sa to stať. Naše oči reagujú veľmi citlivo na svetlo aj pri syndróme suchého oka, ktorý je v poslednej dobe spôsobený aj dlhodobou prácou s počítačom. Pri takejto práci menej žmurkáme a oko osychá. Keď potom vyjdeme von, môžeme byť svetloplachí. V takom prípade môžu pomôcť kvapky, tzv. umelé slzy.

Okrem toho môžeme byť svetloplachí aj pri rôznych zápaloch oka. Napríklad pri zápaloch spojovky, rohovky alebo aj pri vnútroočných zápaloch sú pacienti citlivejší na svetlo. Mnohí pacient sú citlivejší na svetlo aj po operácii sivého zákalu, kedy sa skalená ľudská šošovka vymení za umelú vnútroočnú šošovku, ktorá je čírejšia. Podobne sú na tom pacienti aj po rôznych úrazoch očí alebo iných očných operáciách.

Aký je rozdiel z hľadiska vplyvu na naše oči medzi priamym slnečným žiarením a nepriamym, ako je napríklad odraz svetelných lúčov od snehu alebo vodnej plochy?

Priame slnečné žiarenie, napríklad priame pozeranie do slnka, môže poškodiť skôr sietnicu alebo tiež žltú škvrnu, čo je miesto najostrejšieho videnia. Odrazené slnečné lúče skôr vplývajú na predné časti oka a poškodzujú rohovku a šošovku.

Mnohí nosia slnečné okuliare takmer stále, ako módny doplnok. A to aj v prípade, že slnko nie je až také silné. Môže mať takýto návyk nejaké dôsledky pre zrak? Nemôže nastať napríklad akási únava očí?

Slnečné lúče sa dostávajú k zemi aj cez zastretú oblohu. Podobne ako sa môžeme spáliť aj vtedy, keď je zamračené, takisto slnečné lúče môžu mať aj za takýchto podmienok vplyv na naše oči. Nemyslím si, že by mohlo dôjsť k akejsi únave očí. Skôr je to tak, že si ich ochránime viac ako tí, čo slnečné okuliare nenosia.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)

Môže vás zaujať: