Valentína oslavovali už pred nežnou revolúciou aj vďaka Hamletovi

ilustračné foto: zdroj: Avion
DALITO -

Svetský sviatok Valentín spájaný so svätcom je dnes známy najmä ako oslava lásky. Vznikol koncom 14. storočia na anglickom kráľovskom dvore a rozšíril sa do ďalších západoeurópskych krajín. Na moderný komerčný sviatok sa premenil v priebehu 19. storočia v USA. V Európe, predovšetkým v jej západnej časti, sa najviac šíril po druhej svetovej vojne. Obyvatelia na území Slovenska ho spoznali aj vďaka prekladom Shakespearea, jeho postupnému šíreniu pomohla aj výučba angličtiny.

Prvé ojedinelé údaje o existencii Valentína ako západoeurópskeho sviatku sa na území Slovenska objavili v 70. rokoch 18. storočia. Spočiatku ich prinášali preklady diel Williama Shakespeara (napr. tragédia Hamlet) obsahujúce zmienky o valentínskych zvykoch. Od polovice 19. storočia o ňom informovali aj články v novinách.

„V 20. storočí bola na Slovensku zdrojom informácií o sviatku Valentín aj výučba angličtiny, ktorej súčasťou boli reálie o spôsobe života a kultúre obyvateľov Veľkej Británie a USA,“ dopĺňa Juraj Zajonc z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i, ktorý sa výskumu tohto sviatku v Európe a na Slovensku venuje od roku 2011. „Podľa reprezentatívneho prieskumu z roku 2019 takmer 3,5% opýtaných nad 40 rokov oslavovalo sviatok sv. Valentína už aj pred rokom 1989,“ spresňuje.

Pozitívne medziľudské vzťahy

Masívny prienik valentínskeho sviatku do štátov bývalého socialistického bloku začal v poslednej dekáde 20. storočia po páde ich komunistických režimov. Do sviatkového kalendára obyvateľov Slovenska začal Valentín intenzívne vstupovať začiatkom 90-tych rokov.

„Na Slovensku sa šíril predovšetkým ako sviatok romantickej lásky zaľúbencov, partnerskej lásky milencov, snúbencov a manželov. Už vtedy bol aj oslavou lásky rodičovskej a rodinnej a tiež sviatkom pripomínania, upevňovania pozitívnych medziľudských vzťahov medzi priateľmi či kolegami v práci,“ vysvetľuje etnológ.

Pocit spolupatričnosti

Postupne sa do obsahu sviatku sv. Valentína dostala aj charitatívna láska, láska k Bohu vyjadrená rešpektovaním kresťanských zásad života v partnerskom vzťahu, láska človeka k zvieratám, mestu i prírode. Obyvatelia Slovenska prijali Valentína medzi svoje sviatky aj preto, že im umožňuje vyjadrovať názory na spoločnosť, presadzovať svoje záujmy a štýl života, ktorý im vyhovuje. Istú mieru dôležitosti tomuto sviatku priznala aj pandémia ochorenia Covid-19.

„Toto neľahké obdobie potvrdilo, že sviatok sv. Valentína je dôležitou príležitosťou, ktorá v ľuďoch vytvára pocit spolupatričnosti a ponúka im širokú škálu spôsobov, ako si pripomenúť a uvedomiť významnú a špecifickú hodnotu medziľudských vzťahov,“ uzatvára J. Zajonc.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)