RADKA BAČÍKOVÁ -

Umenie prijímať

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či dokážete skutočne prijímať? Dary, pochvaly, rôzne situácie, kritiku, ospravedlnenie či dokonca samého seba? Zdanlivo…