TASR -

Nevyjednávame o plate, tak potom…

Ženy na Slovensku majú v prípade uplatnenia sa na trhu práce, platov, starostlivosti o rodinu či zakladaní si vlastného biznisu, horšie postavenie…

TASR -

Počas PN vás skontrolujú aj v zahraničí 

Z dôvodu zrušenia hraničných kontrol medzi Slovenskom a susediacimi krajinami schengenského priestoru mnoho občanov Slovenska žije v prihraničných oblastiach v zahraničí. Na takýchto…