Revolúcia v transporte orgánov. Zabudnite na ľadovú skrinku

ilustračné foto: archív Dalito.sk
DALITO -

Štyridsiata tohtoročná transplantácia sa uskutočnila vo Fakultnej nemocnici Motol koncom júna v rámci Národného programu transplantácie pľúc pre Českú a Slovenskú republiku. Prvýkrát aplikovali úplne nový prístup k transportu a konzervácii pľúc, keď na transport orgánu nepoužili ľadovú skrinku, v ktorej je teplota pod 4°C a klesá na bod mrazu, ale v špeciálnom boxe, ktorý udržiava výrazne vyššiu teplotu okolo 8°C, ktorá je úplne konštantná a bez výkyvov.

Podľa nedávno publikovaných štúdií môže byť obdobie studenej ischémie v týchto podmienkach výrazne dlhšie, funkcia pľúc je bezprostredne po transplantácii lepšia  a umožňuje lepšie krátkodobé a dlhodobé výsledky. Informovalo o tom tlačové oddelenie FN Motol.

Publikované štúdie ukazujú, že dlhotrvajúca studená ischémia za takýchto vhodných teplotných podmienok by mohla zlepšiť funkciu štepu ochranou funkcie cytoplazmatickej membrány a znížením rizika poškodenia mitochondrií.

Transplantáciu podstúpil 56-ročný muž s terminálnym respiračným zlyhaním v dôsledku pľúcnej fibrózy. Špecialisti uskutočnili vzdialený odber vzoriek pľúc, pľúca uložili a transportovali v systéme LUNGGUARD a následne vykonali bilaterálnu sekvenčnú transplantáciu pľúc s podporou ECMO.

“Funkcia pľúc bezprostredne po transplantácii bola veľmi dobrá, pacient bol okamžite odpojený od mimotelového obehu na operačnej sále, na druhý deň aj od ventilátora a spontánne dýcha. Doba studenej ischémie bola 14 hodín oproti bežným 4-8 hodinám, čo nám prináša obrovskú logistickú výhodu, keď môžeme prijímať vzorky zo vzdialenejších pracovísk, ale napríklad aj dve vzorky naraz, aj keď máme k dispozícii len jeden tím. Jedna pľúca môže čakať v tejto krabici až do dokončenia transplantácie, po ktorej nasleduje druhá,” vysvetľuje prof. Robert Lischke, Ph.D., primár III. chirurgickej kliniky 1. lekárskej fakulty Karlovej univerzity a Fakultnej nemocnice Motol.

Odborné štúdie s údajmi podporujúcimi aplikáciu tejto revolučnej metódy pri vyšších teplotách boli prvýkrát prezentované na kongrese Medzinárodnej spoločnosti pre transplantáciu srdca a pľúc v Denveri v USA v apríli tohto roku a boli tiež publikované v prestížnych časopisoch, ako je New England Journal of Medicine.

 “Sme radi, že táto metóda bola tak rýchlo implementovaná do praxe nášho transplantačného programu a  zlepší krátkodobé aj dlhodobé výsledky,” dodáva profesor Lischke.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)

Môže vás zaujať: