DALITO -

Podkarpatská Rus – neprenosný zážitok

Poznáte ten vtip o storočnom starčekovi, ktorý rozpráva novinárke o svojom živote? „Narodil som sa v Rakúsko-Uhorsku, do škôl som chodil v Česko-slovenskej republike,…