DALITO -

Ženy, ktoré menili históriu

Ženy to s postavením v spoločnosti nemali vždy ľahké. Muži im často priradili úlohu matiek, manželiek a kuchárok. Ako sa…

DALITO -

Žiaci zarábajú na kelímkoch

V rámci vzdelávacieho programu JA firma, ktorý sa na Strednej odbornej škole (SOŠ) v Partizánskom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyučuje,…