Ako odhaliť vysoko toxické vzťahy a dostať sa zo zajatia narcizmu?

zdroj: Ikar

Ak máte pocit, že s vaším vzťahom nie je niečo v poriadku, že vás zneužíva váš partner, že vám vo vzťahu klame, manipuluje s vami, podozrievate ho z psychopatie, vnímate ho ako nafúkaného sebca, zbystrite pozornosť! Je dosť možné, že ste vo vzťahu s narcistom.

Posledné výskumy uvádzajú, že v súčasnosti sa v spektre narcistickej poruchy osobnosti môže nachádzať až 20 % bežnej populácie!

Toxické správanie narcistických osobností rozvracia manželstvá, rodinné aj priateľské vzťahy, komunity, pracovné prostredie, v niektorých prípadoch narcisti dokážu svoje obete dohnať až k samovražde. Nie nadarmo je narcizmus považovaný za súčasť modelu temnej triády (psychopatia, machiavelizmus, narcizmus).

Aj preto je dobré siahnuť po knihe V zajatí narcizmu od odborníka PaedDr. Roberta Tomšika. Dozviete sa, ako vo svojom okolí rozpoznať ľudí s narcistickými tendenciami či osobnosťou a vymaniť sa zo vzťahu s nimi. Zistíte, čo je to syndróm narcistického zneužívania, narcistická zrada, aký je cyklus vzťahu s narcistom, kto sú jeho ideálne obete a čo robiť, keď sa ocitnete vo vzťahu s narcistom. A nakoniec možno zistíte, že vzťahy nie sú vôbec komplikované… ak v nich nie ste s narcistom.

Táto kniha sa môže stať akýmsi vaším manuálom opisujúcim veci také, aké skutočne sú, a vydláždiť vám cestu k prežitiu. „Mojím cieľom je poskytnúť vám informácie, ktoré dokážete prakticky využiť, a to bez štatistického zavádzania, vágnych sľubov terapeutov či nie vždy trefných odporúčaní vašej kamarátky. Ponúkam vám tiež svoje osvedčené metódy, vďaka ktorým pochopíte podstatu syndrómu narcistického zneužívania, rozdelené do niekoľkých krokov,“ píše autor.

Mimochodom, ako píše v knihe V zajatí narcizmu, k budovaniu narcistickej osobnosti prispievajú aj nasledujúce spôsoby správania sa k dieťaťu:

• nadmerný obdiv, ktorý nikdy nie je vyvážený realistickou a primeranou kritikou,

• nadmerná pochvala za dobré správanie alebo nadmerná kritika za zlé správanie v detstve,

• nadmerná zhovievavosť a nadhodnotenie rodinou alebo rovesníkmi,

• keď dieťa chvália dospelí za výnimočný fyzický vzhľad alebo schopnosti,

• trauma spôsobená psychickým týraním, fyzickým alebo sexuálnym zneužívaním v detstve, nepredvídateľná alebo nespoľahlivá starostlivosť od rodičov, nedostupní rodičia,

• naučené správanie psychologickej manipulácie od rodičov alebo rovesníkov, čo je vlastne najsilnejší externý prediktor narcistickej poruchy.

PaedDr. Robert Tomšik, PhD. je vedecko-výskumný zamestnanec v oblasti psychológie, patopsychológie, psychodiagnostiky a psychometriky. Vyštudoval psychológiu a pedagogiku so zameraním na profesijnú orientáciu a psychometrické analýzy v psychologickom výskume.

Za svoju vedecko-výskumnú činnosť, ktorá zahŕňala vedecké články, nové výskumné patenty, vysokoškolské učebnice či vedecké monografie bol dvakrát nominovaný za Osobnosť Slovenska.

Od roku 2015 sa vedecky venuje narcizmu a syndrómu narcistického zneužívania v partnerských vzťahoch a súčasne pôsobí ako odborný konzultant pre obete narcistického a psychologického zneužívania a týrania.

(Ak vás táto recenzia zaujala, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)

Môže vás zaujať: