Ladislav Kužela: Zdravie bez liekov – stačí málo (10. časť)  

ilustračné foto: FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica - Eduard Genserek

Uskutočnené prvé randomizované kontrolované štúdie ukázali, že Program medicíny životného štýlu dokáže zvrátiť progresiu dokonca aj v prípade ťažkej koronárnej choroby srdca a to bez pridania ďalších liekov alebo bez nutnosti operácie.

V priebehu mesiaca došlo k výraznému zlepšeniu prietoku krvi do srdca a schopnosti srdca pumpovať krv počas cvičenia. Došlo k zníženiu frekvencie angíny pectoris o 91% a väčšina pacientov sa zbavila aj bolesti na hrudníku. Do jedného roka, sa aj významne upchaté koronárne tepny, omnoho menej zužovali. Po piatich rokoch došlo k ešte väčšiemu zvratu ako po jednom roku a odborníci zaznamenali 2,5-krát menej srdcových príhod.

Skenovanie srdca pomocou PET (pozitrónová emisná tomografia) odhalilo, že krv do srdca bola o 400% zvýšená v skupine, ktorá sa zúčastnila Programu medicíny životného štýlu, v porovnaní s randomizovanou kontrolnou skupinou. Sami musíte uznať, že sa ide o obrovské rozdiely.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL POZITÍVNE OVPLYVŇUJE HLADINU CUKRU V KRVI

Program medicíny životného štýlu v rámci výskumu dokázal zdokumentovať zníženie hladiny cukru v krvi (hemoglobín A1C) u takmer 3 000 pacientov s cukrovkou 2. typu z hodnoty nad 7,0 na hodnotu pod 7,0. Stačilo 9 týždňov dodržiavania pravidiel a aj po roku zostali hodnoty hladiny cukru (glykémie) pod 7,0. Rovnako mnohí pacienti počas tohto obdobia pod dohľadom svojho lekára, obmedzili alebo vysadili lieky na cukrovku.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL DOKÁŽE ZÁZRAKY – JE TO AJ VÝRAZNÁ A FUNGUJÚCA PREVENCIA ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ

Randomizovaná kontrolovaná štúdia taktiež ukázala, že Program medicíny životného štýlu môže spomaliť, zastaviť alebo dokonca zvrátiť progresiu včasného štádia rakoviny prostaty bez liekov alebo operácie.

Existuje relatívne malá podskupina mužov, je to približne 1 zo 49, ktorí majú obzvlášť agresívne formy rakoviny prostaty. Práve títo pacienti môžu mať prospech skôr z operácie alebo ožarovania. Tu patria muži, ktorým je diagnostikovaná rakovina prostaty v ranom veku, majú rýchlo rastúce hladiny prostatického špecifického antigénu (PSA), majú Gleasonovo skóre vyššie ako 6 a majú nádory, ktoré sa nachádzajú v oblasti s vyššou pravdepodobnosťou rozšírenia alebo majú v čase diagnostikovania už veľké nádory.

Existujú už algoritmy, ktoré pomáhajú identifikovať túto podskupinu mužov. Ukázalo sa ale, že aj títo muži, ktorí potrebujú operáciu alebo ožarovanie, môžu znížiť riziko recidívy vykonaním zmien životného štýlu.

Takže priatelia, táto téma bola asi najdlhšia, ale pre mňa a pevne verím, že aj pre mnohých z vás najzaujímavejšia. Dúfam, že sa mi podarilo ukázať najmä na jeden dôležitý aspekt. V súčasnosti už máme nesmierne množstvo informácii a dôkazov, ktoré ukazujú jedným smerom. Pomerne jednoduchými zmenami v životnom štýle si významne sami dokážeme ovplyvniť to, ako bude náš život v nasledujúcich rokoch vyzerať.

(Ak vás tento článok od odborníka zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)